Vizija ir misija

  • Spausdinti

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS STRATEGIJA

Progimnazijos vizija

Šiuolaikiška, besimokanti, atvira kaitai, mokyklos tradicijas bei savitumą puoselėjanti progimnazija.Progimnazijos misija

Teikti kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir 1-os pakopos pagrindinį išsilavinimą įvairių poreikių mokiniams, plėtojant neformalųjį vaikų švietimą, bei ugdyti dorą, atsakingą, laisvą asmenybę.

Progimnazijos filosofija

  • Nuolatinis tobulėjimas mokantis ir mokant.
  • Bendravimas grindžiamas geranoriška pagalba vieni kitiems, demokratijos ir savivaldos institucijų plėtojimo principais.


Ilgalaikis progimnazijos prioritetai

  • Šiuolaikiška ugdymo įstaiga, plėtojanti mokinių gebėjimus.
  • Novatoriškas, modernus ir kokybiškas ugdymas(is).
  • Lyderystės skatinimas, remiantis partneryste tarp tėvų, mokinių ir mokytojų.

 

Tikslai

 

  • Kurti saugią, sveiką ir atsakingą progimnazijos bendruomenę.
  • Tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą.
  • Atnaujinti materialinę, techninę ir informacinę bazę, garantuojančią kokybišką ugdymąsi.
  • Plėtoti progimnazijos bendruomenės kultūros, tradicijų ir vertybinių nuostatų formavimo veiklą.

 

Darbo kultūra

 

Tikslas - kurti abipusį pasitikėjimą, bendravimą ir bendradarbiavimą.

Pasiekimai - geri mokyklos rezultatai, priklausantys nuo kiekvieno iš mūsų.

Tobulėjimas - mokytis visiems ir visą gyvenimą.

Parama - visada padėti kitiems, kiti padės man.

Elgesys - gebėjimas efektyviai valdyti konfliktus.

Drausmė - būti drausmingiems ir tvarkingiems.

Savigarba - gerbti save ir kitus, būti visų gerbiamiems.

Poilsis – mokėti dirbti ir mokėti ilsėtis.