Vidaus darbo tvarkos taisyklės

  • Spausdinti

Paspaudę, žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti Telšių "Atžalyno" progimnazijos taisykles ir tvarkos aprašus:

Telšių "Atžalyno" progimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Telšių "Atžalyno" progimnazijos darbo tvarkos taisyklės

Naudojimosi mobiliais telefonais Telšių „Atžalyno" progimnazijoje tvarka

Mokinių elgesio taisyklės Telšių „Atžalyno" progimnazijos rūbinėse

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašo 1 priedas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašo 2 priedas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašo 3 priedas

Pagalbos mokiniui teikimo tvarka