Planavimo dokumentai

  • Spausdinti

Paspaudę, žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti progimnazijos metinius veiklos planus:

Telšių „Atžalyno" progimnazijos 2022 metų veiklos planas

Paspaudę, žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti Telšių „Atžalyno“ progimnazijos strateginį planą:

Telšių „Atžalyno" progimnazijos 2022-2024 m. strateginis planas