• Spausdinti

Telšių „Atžalyno“ progimnazijos pradinių klasių mokinių mišrus ugdymas

nuo 2021 m. kovo 22 d.

Data

Ugdymo būdas Klasės Mokymosi vieta Įėjimas į progimnaziją

2021-03-22/26

Kontaktinis progimnazijoje 1a, 1b I aukštas Pagrindinis įėjimas
4a, 4b II aukštas Įėjimas pro pradinių klasių korpusą
Nuotolinis 2a, 2b Namai  
3a, 3b, 3c
2021-03-29/04-02 Kontaktinis progimnazijoje 2a, 2b I aukštas Pagrindinis įėjimas
3a, 3b, 3c II aikštas Įėjimas pro pradinių klasių korpusą
Nuotolinis 1a, 1b Namai  
4a, 4b
2021-04-06/09 Mokinių atostogos 1-4    
2021-04-12/16 Kontaktinis progimnazijoje 1a, 1b I aukštas Įėjimas pro pradinių klasių korpusą
4a, 4b II aukštas Pagrindinis įėjimas
Nuotolinis 2a, 2b Namai  
3a, 3b, 3c
Žarėnų skyrius  

2021-03-22/26

Kontaktinis skyriuje

1d, 2d, 3d, 4d

(jungt. gr.)

II aukštas Pagrindinis įėjimas
2021-03-29/04-02 Kontaktinis skyriuje

1d, 2d, 3d, 4d

(jungt. gr.)

2021-04-06/09

Nuotolinis

(mokinių atostogos)

1d, 2d, 3d, 4d

(jungt. gr.)

2021-04-12/16 Kontaktinis skyriuje

1d, 2d, 3d, 4d

(jungt. gr.)

Ryškėnų skyrius  

2021-03-22/26

Kontaktinis skyriuje 1c, 2c, 4c (jungt.gr.)

I aukštas

 
2021-03-29/04-02 Kontaktinis skyriuje 1c, 2c, 4c (jungt.gr.)
2021-04-06/09 Nuotolinis (mokinių atostogos) 1c, 2c, 4c (jungt.gr.)
2021-04-12/16 Kontaktinis skyriuje 1c, 2c, 4c (jungt.gr.)