• Spausdinti
Aštuntokų paskutinis skambutis

Birželio 23-iosios rytą progimnazija vėl aidėjo nuo mokinių balsų. Aštuntokai, mokytojai, tėveliai rinkosi į Paskutinio skambučio šventę, kurią organizavo ir vedė septintokai bei jų klasių vadovai Marytė Beinorienė ir Gintaras Vaitkaitis.

Aštuntokams buvo įteikti Pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimai ir padėkos už puikų mokymąsi, aktyvią popamokinę veiklą. Jaunuosius abiturientus sveikino progimnazijos direktorius Kęstutis Saplinskas, direktoriaus pavaduotoja Virginija Svotienė, direktoriaus pavaduotoja Jadvyga Dapšiėnė, klasių vadovės Dalia Galminienė, Asta Daukantienė, Laima Baltrukonienė, etikos ir istorijos mokytoja Vilma Savickienė, tėveliai. Aštuntokai ir jų tėveliai dėkojo mokytojams už jų triūsą, gražiausius „Atžalyne“ praleistus metus. Padėkos įteiktos ir šauniausių aštuntokų tėveliams: J. ir K. Beržiniams, G. ir A. Šapalams, J. ir P. Miniotams, T. ir D. Girkontams bei R. ir E. Vavilovams. Jokūbui Beržiniui ir Liepai Bendoraitytei buvo patikėta nuleisti progimnazijos vėliavą. Aidint būgnų garsams aštuntokai palydėti į vasarą. Linkime jiems didžiausios sėkmės tolimesniame kely!

„Bendraminčiai“