• Spausdinti

Stažuotė Druskininkų „Ryto” gimnazijoje

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą ,,Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, 2020 m. sausio 13 - 17 d. organizavo stažuotę „Dalykų integracija ir išorinių edukacinių aplinkų panaudojimas užsienio kalbų ir technologijų pamokose“, kuri vyko Druskininkų „Ryto” gimnazijoje. Stažuotės Lietuvoje tikslas – suteikti galimybę patyrusiems mokytojams dalintis praktine darbo patirtimi su kitų mokyklų mokytojais.

Stažuotėje dalyvavau aš, Kristina Bagužienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė iš Telšių „Atžalyno” progimnazijos, taip pat anglų kalbos mokytoja iš Prienų gimnazijos ir du technologijų mokytojai iš Vilniaus „Pilaitės” progimnazijos. Stebėjau anglų, rusų, ispanų ir vokiečių kalbų pamokas. Po stebėtų pamokų vyko refleksijos, dalijimasis tarptautinės veiklos patirtimi, stažuotojų tikslų ir lūkesčių, stažuotės programos aptarimas. Diskutavome apie šiuolaikinės pamokos struktūrą, aptarėme pamokų planavimą ir organizavimą.

Vieną iš penkių stažuotės dienų vyko dalijimasis gerąja patirtimi – išklausėme pranešimą „Dalykų integracija ir išorinių edukacinių aplinkų panaudojimas užsienio kalbų ir technologijų pamokose“, kurį skaitė Druskininkų „Ryto“ gimnazijos stažuotės organizatoriai. Susitikime su gimnazijos administracija pristatėme vieni kitiems savo miestą, ugdymo įstaigą. Susipažinome su gimnazijos išorinėmis ir vidinėmis erdvėmis, dalykų kabinetais. Buvo suorganizuotas abipusiai naudingas susitikimas su mokytojais, taip pat – pažintinė ekskursija po Druskininkų senamiestį.

Buvo įdomu ir naudinga pasidalinti profesine patirtimi, pažvelgti iš šalies į kolegų vedamas pamokas, jų naudojamą mokymo metodiką, būdus pamokos temai pateikti, kad lengviau būtų ją išmokti mokiniams.

Susitikimas buvo šiltas ir nuoširdus, nes „Ryto“ gimnazijos bendruomenės kolektyvas geranoriškai dalijosi patirtimi. Mano nuomone, stažuotės yra labai svarbios dalyviams, nes jos leidžia patirti naujus iššūkius, skatina dirbti motyvuotai ir šiuolaikiškai.

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Kristina Bagužienė