• Spausdinti

Projektas-seminaras „Visiems kitaip“

„Kur kas geriau šiek tiek žinoti apie viską, negu žinoti viską apie vieną dalyką.“

                                 B. Paskalis

Jau ketvirti metai, kai Telšių „Atžalyno“ progimnazijos 5 – 8 klasių mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ir jų draugai dalyvauja respublikiniame mokinių ir mokytojų projekte-seminare „Visiems kitaip“. Telšių rajono projekto koordinatorė – Telšių „Atžalyno“ progimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Rasa Žutautienė.  

Projekto tikslas yra skatinti švietimo pagalbos specialistų ir dalykų mokytojų bendradarbiavimą, darbo tęstinumą ir perimamumą, ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdyti mokinių gebėjimus pritaikyti pamokų metu  įgytas žinias, skatinti mokinių kūrybiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis,  puoselėti meilę gimtinei, gimtajai kalbai, plėtoti tarpinstitucinį bendravimą ir bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja darbo patirtimi. Projekto metu mokinių veiklos organizuojamos netradicinėse aplinkose.  Kiekvienais metais vykstama į vis kitą Lietuvos kampelį.

2019 m. birželio 18 d. Telšių „Atžalyno“ mokiniai ir mokytojai vyko į Kėdainių raj. Akademijos miestelį. Čia susirinko septynių švietimo įstaigų  komandos iš penkių respublikos rajonų. Edukaciniai užsiėmimai specialiųjų poreikių mokiniams ir jų draugams vyko šešiose netradicinėse aplinkose: LAMMC Žolių selekcijos skyriuje, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje, UAB Dotnuva Baltic įmonėje, Dotnuvos eksperimentiniame ūkyje, Akademijos gimnazijoje.

Visi dalyvavusieji praplėtė savo žinias apie žolių selekciją, miškus, žemės ūkį bei techniką, laboratorijų veiklą. Aplankė Pabiržėje esančią bažnyčią, tėvo Stanislovo kapavietę bei susipažino su jo gyvenimu ir nuveiktais darbais.

Projekto vertinimas ir įsivertinimas buvo organizuojamas ant Bakainės piliakalnio. Respublikinio projekto-seminaro „Visiems kitaip“ dalyviai nusprendė, kad kitais metais visi  susirinks Aukštaitijoje, Biržuose. Mokiniai namo grįžo nors ir pavargę, saulės nugairintais veidais, bet savo žinių aruodus papildę nauja informacija, praplėtę akiratį apie gimtąjį kraštą, patyrę sėkmę bei suvokę, kad mokytis galima ir kitaip.

Telšių „Atžalyno“ progimnazijos spec. pedagogė R. Kulevičiūtė, logopedė J. Šiaudkulienė