• Spausdinti

Telšių „Atžalyno“ progimnazija skelbia atranką laisvai psichologo pareigybei 0,5 etato užimti.

Darbo sutartis – terminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).

2. Informacinių technologijų žinojimas, valdymas ir gebėjimas jas taikyti profesinėje veikloje;

3. Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

4. Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant progimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.

5. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

 

Psichologas vykdo šias funkcijas:

konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas;

šviečia progimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

atlieka aktualius progimnazijos psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į progimnazijos bendruomenės poreikius;

dalyvauja progimnazijos metinės veiklos planavime, progimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe;

dalyvauja kuriant rengiamas mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus;

tinkamai vykdo kitas funkcijas, numatytas progimnazijos nuostatuose, pareigybės aprašyme, darbo tvarkos taisyklėse.

Privalumai: darbo patirtis bendrojo ugdymo mokykloje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Galima teikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną.

Dokumentų priėmimo pradžia 2018 m. spalio 1 d., pabaiga 2018 m. spalio 15 d.

Dokumentai pateikiami Telšių „Atžalyno“ progimnazijos raštinės vedėjai, adresu P. Cvirkos 2, Telšiai, 113 kab., darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – iki 15.45 val., pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val., asmeniškai arba siunčiant registruotu laišku, arba elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime asmeniškai ir pakviesime į pokalbį pretendentų nurodytu el. paštu arba telefonu. Atvykstant į pokalbį pateikti atrankai pateiktų dokumentų originalus.