• Spausdinti

Gavėnios skaitymai

„O kai eidamas pro bažnytėlę pakelsiu akis į dangų, žinosiu – padėjau Tau nešti kryžių.“

Balandžio 17 d. po 4 pamokų mes, teatro studijos „Einu su Kristumi“ nariai, pakvietėme mokytojus į gavėnios renginį „Padėsiu Tau nešti kryžių“.

Skaitėme eiles apie kenčiantį Kristų, tikėdami Jo prisikėlimu, ir iš savo širdelių siuntėme Jam meilę.

Gabija Jonauskytė ir Kornelija Noreikaitė, 5b kl. mokinės