• Spausdinti

Bendruomenės diena Katedroje

Kiekvienų metų spalio pabaigoje Telšių „Atžalyno“ progimnazijos bendruomenė susirenka į Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą ir meldžiasi už save,  mokytojus, tėvelius. Šiemet Šv. Mišias aukojo progimnazijos globėjas kanauninkas Vygintas Gudeliūnas ir kunigas Saulius Stumbra. Šv. Rašto skaitinį skaitė direktorius Vytautas Vaitkus, visuotinę maldą meldė ir aukojimo atnašas nešė mokiniai ir mokytojos.

Šv. Mišiose giedojo mokinių choras. Po palaiminimo mokiniai padovanojo trumpą programėlę, kurioje giedojo Bažnytinės muzikos ansamblis, buvo skaitoma savos kūrybos malda už Lietuvą.

Dėkojame visai progimnazijos bendruomenei, kunigams už šiltas, jaukias šv. Mišias, nuoširdžią bendrystę. 

„Bendraminčių“ informacija