• Spausdinti

Tarptautinė metodinė – praktinė konferencija Švėkšnoje 

Balandžio 9 dieną Šilutės rajono Švėkšnos seniūnijos „Diemedžio“ ugdymo centre vyko tarptautinė metodinė – praktinė konferencija „Vaiko sėkmė: kokybiškas ugdymas, pagalbos galimybės, pozityvus požiūris“.

Joje dalyvavo ir mūsų mokyklos švietimo pagalbos specialistės: psichologė R. Kniukštaitė, socialinės pedagogės V. Dacienė ir L. Kuzminskytė, specialioji pedagogė/logopedė J. Šiaudkulienė ir šios išvykos iniciatorė direktoriaus pavaduotoja, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė V. Svotienė. Jos ne tik išklausė pranešimų apie pagalbos teikimą vaikams, emocinės savijautos įtaką vaiko ugdymui, integruotą mokinių ugdymą, panaudojant netradicines aplinkas ir veiklas, bet ir susipažino su svečių iš Turkijos, dirbančių su specialiųjų poreikių mokiniais, patirtimi bei  pristatė savo paruoštą stendinį pranešimą „Bendras darbas – kelias į vaiko sėkmę“. Darbas vyko ir sekcijose pagal įvairias temas. Vienos specialistės pasirinko pirmąją sekciją, kur buvo kalbama apie ugdymo įtaką ir galimybes, siekiant užtikrinti vaiko gerovę ugdymo(si) procese, kitos – antrąją, kur buvo kalbama apie vaiko sėkmės užtikrinimą, taikant kokybišką švietimo pagalbą, o trečioje sekcijoje dirbo tos, kurioms buvo įdomu išgirsti apie kūrybines veiklas, projektus, atspindinčius pozityvų vaikų elgesį. Pasibaigus konferencijai, mūsų mokyklos komanda apžiūrėjo Švėkšnos miestelio puošmeną – Velykinį medį, pasigrožėjo parku, bažnyčia. 

Vaiko gerovės komisijos sekretorė A. Vaičiulienė