• Spausdinti

Gegužės 15-oji - Tarptautinė šeimos diena

Šeima - didžiausiais mūsų turtas, vertybė, kurią kartais pamirštam...

Gegužės 15-oji - Tarptautinė šeimos diena. Ta proga penktadienį, gegužės 13 dieną apie šeimą kalbėjom su mūsų mokyklos 1b klasės mokinukais. Pasitelkus „minčių lietaus" metodą lentoje surašėm mintis apie šeimą.

Vaikų pasisakymai - šilti, prasmingi, lydimi malonių prisiminimų. Vaikai kalbėjo vienas per kitą: vieniems šeima - tai mama ir tėtis, kitiems - ir broliai bei sesės, treti prie šeimos prijungė ir močiutes, senelius, tetas, pusbrolius bei pusseseres. Kai kurie kaip labai brangius jiems asmenis minėjo ir savo krikšto tėvelius.

Vaikai piešė savo šeimas: vieni spėjo nupiešti visus šeimos narius, kiti piešė namus, kuriuose gyvena visa šeima, treti piešė šeimos laisvalaikį, kada jiems būna linksma ir smagu. Didelę reikšmę kalbant apie šeimą kai kuriems vaikams turi ir jų augintiniai.

Piešinius vaikai išsinešė namo ...

Psichologė R. Kniukštaitė