• Spausdinti

Pagarbos ir padėkos odė knygnešiams

Jums, knygnešiai, garbė tebūna,
Kad nešėt Lietuvai Bretkūną,
Šalia maldynų ir rožančių,
Kad nešėt Daukantą, Valančių,
Kad raštą nešėte keliais,
Martyno Mažvydo keliais.
Ir tuo raštu, neštu iš Prūsų,
Mūsų tėvų tėvai išpruso,
Mes mokslo įkopėm šventovėn
Kur ir šiandien garbingai stovim.
Būkit palaiminti Praamžiaus!
Garbė ir gyrius jums per amžius.

Bernardas Brazdžionis

Š. m. kovo 15 d. nemažas mokinių būrys susirinko į skaityklą tradiciškai paminėti Knygnešio dieną. Ši diena svarbi kiekvienam lietuviui, kadangi kovo 16 d. Lietuvoje pagerbiami knygnešiai, spaudos draudimo metais platinę lietuviškas knygas. Žinomas kultūros veikėjas, knygnešys Jurgis Bielinis gimė kovo 16-ąją, todėl ši diena laikoma Knygnešio diena. Susibūrę visi kartu prisiminėme istorinius 1864 - 1904 metus, kai lietuvių tauta gynė gimtąjį žodį, kovojo už savo egzistenciją. Knygnešiai rizikuodami savo gyvybe platino, nelegaliai gabeno į Lietuvą lietuviškas knygas. Lietuvoje 1904 m. buvo panaikintas lietuviškos spaudos draudimas. Šios kovos simboliu tapo Knygnešys.

Baigdami renginį visiems linkėjome, kad neišblėstų atmintis tų, kurių dėka ir šiandien turime lietuvišką žodį ir knygą. Pakvietėme mokyklos bibliotekoje apžiūrėti parodą.

Tegul lietuviškas žodis, vis dažniau skelbia gerą žinią, skatina viltis ir pasitikėjimą...

Skaityklos darbuotojos