• Spausdinti

Lyderystė pradiniame ugdyme

Kupinas iššūkių 21 amžiaus švietimo kontekstas kinta žaibiškai, vaikams reikia gebėjimų, kuriuos jie naudos rytoj. Kai baigs mokyklas jie dirbs tuos darbus, kurie galbūt dabar neegzistuoja. Todėl jiems svarbu ne tik išmokti rasti informaciją bei ją vertinti, bet ir gebėti bendradarbiauti, būti socialiai mobiliems. Mokytojams patikėtas didžiulis uždavinys organizuoti taip mokinių veiklas, kad būtų išugdyti socialiai mobilūs žmonės. Taigi šiandien mokykloje reikia mokytojo lyderio. Mokytojo lyderio savybes, lyderystės svarbumą pradiniame ugdyme mokytojai aiškinosi seminare „Lyderystė pradiniame ugdyme: naujai apibrėžtas mokytojo lyderio vaidmuo“. 

Seminarą organizavo pradinių klasių mokytojų komanda, dalyvaujanti projekte „Pradinio ugdymo tobulinimas“. Seminarą vedė ir apie lyderystę kalbėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė, apie kūrybiškumo, problemų sprendimo svarbą kalbėjo pradinių klasių mokytojos metodininkės Irma Klaišytė ir Irena Bugelienė. Žaidimus organizavo logopedė Jūratė Šiaudkulienė. Taip pat seminare dalyvavo lektorė Kristina Kuznecova iš Lyderystės ekspertų grupės bei Aista Kuraitė – Volbekienė iš Ugdymo plėtotės centro.

Jadvyga Dapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ koordinatorė