"Žemaitiškai į Lietuvos tūkstantmetį"

  • Spausdinti

Savivaldybės lygmens projektas "Žemaitiškai į Lietuvos tūkstantmetį"

Projekto vadovė: Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė.

Trukmė: 2009 m.

Dalyviai: Projekte dalyvauja Telšių “Atžalyno” vidurinės mokyklos mokiniai, mokytojai, soc. pedagogės.

Projekto tikslas: Stiprinti jaunosios kartos tautinę savimonę per jų pilietines kompetencijas: visumą gebėjimų, vertybinių nuostatų ir žinių, įgalinančių sėkmingai gyventi ir veikti tūkstantmečio Lietuvoje. Per projektinę veiklą puoselėjama mokinių tautinė savimonė, kraštotyros ir etninis paveldas, įgyvendinamos muziejų edukacinės programos.

Projekto veiklos:

  • Edukaciniai užsiėmimai 5-6 kl. mokiniams „Žemaitijos kaimo buities muziejuje“.
  • Edukaciniai užsiėmimai Žemaitijos muziejuje „Alka“ „Telšių – praeitis – dalis Žemaitijos istorijos“ (8-10 kl. mokiniai).
  • Žemaičių diena mokykloje „Mes iš Žemaičių krašto“ (1-12 kl. mokiniai ir mokytojai).
  • Išvyka į Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse

Rezultatai:

  • Projekto dalyviai susipažins su žemaičių krašto istorine praeitimi, papročiais bei tradicijomis Žemaitijoje, mokysis žemaitiškų dainų, ratelių, žaidimų, posakių.
  • Stiprės mokinių emociniai ryšiai su tėvyne, vertybinės orientacijos, pilietinė branda.
  • Domėdamiesi savo krašto istorija, giliau pajus liaudies išminties unikalumą.
  • Stiprės aktyvumas teigiamai, prasmingai veiklai.
  • Ugdysis savo asmenybines, socialines, komunikacines, kultūrines, pilietines kompetencijas.

Paskutinį kartą atnaujinta Trečiadienis, 2010 Birželis 30 19:15