2022-2023

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Respublikinis projektas „Visiems kitaip“

NEDIRBK UŽ MANE –

DIRBKIME DRAUGE.

NEGYVENK UŽ MANE –

GYVENKIME DRAUGE.

NEBŪK UŽ MANE –

BŪKIME DRAUGE.

Birželio 15 dieną Telšių „Atžalyno“ progimnazijos 5–7 klasių mokiniai, paskatinti švietimo pagalbos specialistų ir dalykų mokytojų, Biržų pilies arsenalo salėje dalyvavo respublikiniame mokytojų ir mokinių projekte „Visiems kitaip“. 

Projekto dalyviai pristatė savo komandas, o po to dalyvavo įvairiose edukacinėse veiklose, susijusiose su matematika. Mokiniai pritaikė ugdymo procese įgytus įgūdžius ir ugdėsi pažinimo, komunikavimo, kūrybingumo kompetencijas. Jie lankė žymiausius Biržų turistinius objektus: Astravo dvaro sodybą, karstines įgriuvas „Karvės ola“, „Barsuko ola“, „Geologų duobė“, Kirkilų karstinius ežerėlius, Kirkilų apžvalgos bokštą ir pažintinį taką. Vasara prasidėjo su nepakartojamais įspūdžiais ir puikia nuotaika!

Matematikos mokytoja Rasa Žutautienė, specialioji pedagogė Renata Kulevičiūtė ir logopedė Jūratė Šiaudkulienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Draugystės su Mažeikių Kalnėnų progimnazija maratonas tęsiasi!

Birželio 13 dieną „Atžalyne“ svečiavosi Mažeikių Kalnėnų progimnazijos mokiniai su direktorės pavaduotoja ugdymui Birute Augustinavičiūte. Susitikimą organizavo mūsų mokyklos savivalda, vadovaujama mokytojos Dinaros Dacienės, jos pirmininkė Viltė Jociutė ir direktoriaus pavaduotoja Jadvyga Dapšienė. 

Atvykę svečiai kartu su atžalyniečiais dalyvavo pažintinėje ekskursijoje po Telšių miestą, kurią vedė gidas Andrius Dacius. Mažeikiečius progimnazijoje, pradinukų laboratorijoje, pasitiko mokytoja Alvyra Bagužienė, dailės studijoje – Irena Bugelienė, technologijų kabinete – Jadvyga Martinkienė, muziejuje – Irma Klaišytė, SUP mokinių kabinete – Renata Kulevičiūtė, bibliotekoje – bibliotekininkė Aušra Vaičiulienė. Aktų salėje mokiniai žaidė susipažinimo ir kitokius žaidimus, vaišiniosi. Draugystės maratonas tęsiasi!

„Bendraminčiai“
 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Popietė „Pamatyti, suprasti, atrasti“

Birželio 13 dieną vyko matematikos, IT ir gamtos mokslų popietė 6 klasės mokiniams „Pamatyti, suprasti, atrasti“, kurią organizavo mokytojos A. Streckienė, S. Kazokevičienė ir R. Narbutienė. Renginyje dalyvavo 6a ir 6b klasės. Šeštokai buvo suskirstyti į keturias komandas. Popietę vedė 8b klasės mokinės Kotryna Kazlauskaitė ir Emilija Metrikytė. Užduotis vertino komisija: direktoriaus pavaduotojos J. Dapšienė bei V. Svotienė ir 8b kl. mokinė Viltė Jociutė. Mokiniams teko atlikti Blic turnyro užduotis, „Atpažink, kas tai“ užduotį, dalyvauti viktorinoje, pademonstruoti kūrybiškumą, atliekant kūrybinę užduotį. Reikėjo greitai, logiškai mąstyti ir bendradarbiauti. Visos komandos buvo aktyvios ir sumanios. 

Nugalėtoja tapo „Žaliųjų“ komanda. Visi dalyviai buvo apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis. Buvo smagu draugiškai gerai praleisti laiką.

Renginį organizavusių mokytojų vardu tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė A. Streckienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Pradinukų „Kelionė į vasaros svajonę“

Taip nepastebimai prabėgo mokslo metai. Birželio 8 dieną mūsų mokyklos pradinukai traukinuku  „Kelionė į vasaros svajonę “ iškeliavo į vasarą. Kelionėje kūrė, deklamavo, dainavo, šoko. Stotelėse jie sutiko progimnazijos direktorių Kęstutį ir direktoriaus pavaduotoją Jadvygą, kurie vaikus apdovanojo padėkos raštais ir diplomais bei palinkėjo gražios ir saugios vasaros. Kelionės metu vaikus užklupo muilo burbulų lietus. Kelionę lydėjo ir pradinių klasių mokytojų bei mokinių piknikas. Vasaros svajonių traukinukas nuriedėjo nesustodamas, sutikdamas savo kelyje netikėtumų ir nuotykių, rinkdamas vasaros svajones.

Pradinių klasių mokytojos Aušra Gumuliauskienė ir Eugenija Kavaliauskienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Respublikinis anglų kalbos projektas „Let‘s create a story“ („Sukurkime istoriją“)

Šiais mokslo metais nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės mėnesio vyko respublikinis internetinis 8 – 12 klasių moksleivių projektas „Let‘s create a story“ („Sukurkime istoriją“), kuriame kartu su kitomis 57 Lietuvos mokyklų komandomis dalyvavo keturios mūsų mokyklos aštuntokės Ugnė Urbonaitė, Vanesa Žutautaitė, Remilė Glorija Račkauskytė ir Sofija Slavinskytė (mokytoja Kristina Bagužienė). Aštuntokės sukūrė istorijos pradžią ir puikiai ją iliustravo.

Kviečiame paskaityti mokinių iliustruotus kūrinius. Mūsų komandos istorija, kuri vadinasi „If Woods Could Talk“ („Jei miškas galėtų kalbėti“) prasideda 93 puslapyje. Ją merginos kūrė kartu su Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos, Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos moksleiviais.

Nuoroda į leidinį: https://viewer.joomag.com/-/0645577001677696305?p=214

Anglų kalbos mokytoja Kristina Bagužienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Respublikinis konkursas „Vaikai piešia Laimę“

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos organizuotame konkurse dalyvavo ir mūsų progimnazijos pailgintos dienos grupę lankanti antrokė Reda Rudnikaitė. Kūrybingos mokinės piešinys tema „Laimė“ įtrauktas į virtualią konkurso dalyvių parodą.

Linkime šauniai mergaitei sėkmės kūrybiniuose bandymuose!

Nuoroda į parodą https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=671595271647794&id=100063919817549

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Projektas „Žemaičių istorija, kalba, kultūra“

Sėkmingai įvykdytos 2022–2023 m. m. projekto „Žemaičių istorija, kalba, kultūra” veiklos. Šis projektas – tai Telšių švietimo centro parengtos ilgalaikės profesinių tobulinimosi kompetencijų programos „Žemaičių istorija, kalba, kultūra “ dalis. Mūsų mokyklos projekto koordinatorės – pradinių klasių mokytoja Aušra Gumuliauskienė ir lietuvių kalbos mokytoja Danguolė Eirošienė. Projekto dalyviai 1–6 klasių mokiniai. Dalyvauta net dviejose liaudiškose etnopopietėse: „Skrynios paslaptys – tautų margutis” ir „Po tautų pastoge”, kurios vyko Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje. 

Žemaitiška kalba puoselėta ir pradinių klasių mokinių etnopopietėje „Rokoukemies ėr korkem žemaitėškā”. Taip pat dalyvauta rajoniniame žemaitiško skaitymo ir kūrybos konkurse, kuris vyko Telšių kultūros centre. Mokyklos skaitykloje puikavosi pradinių klasių mokinių piešinių paroda „Mano Žemaitija“. Mokyklos erdvę puošė žemaitiško žodžio stendas „Tvėrts žemaitėšks žuodis “. Džiugino projekto žemaitiškos kultūros baigiamasis renginys „Esam žemaite”, kuriame dalyvavo svečiai iš Mažeikių Kalnėnų progimnazijos. Smagu, kad mūsų mokykloje puoselėjamas ir nepamirštamas žemaitiškas žodis, istorija, kultūra. Ačiū tariame pradinių klasių mokytojoms, direktoriaus pavaduotojai Jadvygai Dapšienei, lietuvių k. ir lit. mokytojoms, šokio mokytojai Dinarai Dacienei, technologijų mokytojai Jadvygai Martinkienei už bendradarbiavimą įgyvendinant projektą.

Projekto koordinatorė Aušra Gumuliauskienė
 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Gabių mokinių tiriamųjų darbų konferencija „Mokausi-tiriu-atrandu“

2022-2023 m. m. progimnazijoje ypatingas dėmesys skirtas gabių vaikų ugdymui. Jiems buvo sudarytos puikios sąlygos plėtoti savo gebėjimus.

Gabieji mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose, respublikiniuose ir rajono konkursuose bei olimpiadose. Jie ne tik bendravo ir bendradarbiavo su gabiais bendraamžiais, bet ir rašė tiriamuosius darbus, kuriuos progimnazijos bendruomenei pristatė konferencijoje, įvykusioje gegužės 30 dieną. 

Pradinių klasių mokytojos J. Petrulienės ugdytinės antrokės A. Mitkutė ir G. Kalašinskaite pristatė tiriamąjį darbą „Telšių „Atžalyno“ progimnazijos antrokų augintiniai“.

Tiriamojo darbo „Šokių stiliai“ autorius 6b klasės mokinys G. Vilkas (vadovė šokio mokytoja D. Dacienė) papasakojo apie mažiau girdėtus ir neįprastus šokius.

8b klasės mokinės E. Narutavičiūtė ir E. Metrikytė, kurių vadovė anglų k. mokytoja K. Bagužienė, išsiaiškino, kiek ir kokių angliškų pavadinimų yra Telšių miesto erdvėse.

Tiriamąjį darbą „Geometrija gyvūnijos pasaulyje“ pristatė matematikos mokytojos A. Streckienės ugdytinės šeštokės E. Bagužaitė ir A. Nekrašiūtė.

Geografijos mokytojos L. Baltrukonienės vadovaujama 6b klasės mokinė M. Jankauskaitė išsamiai papasakojo apie orų stebėjimą ir jų požymių kaitą.

7a klasės mokinė Greta Zdramytė išsiaiškino, kiek ir kokių gatvių yra Telšių mieste. Ji pristatė savo tiriamąjį darbą „Ką gali papasakoti Telšių miesto gatvių pavadinimai?“ (vadovė lietuvių k. ir lit. mokytoja J. Šliažienė).

Renginio pabaigoje tiriamųjų darbų vadovės džiaugėsi, kad gabūs mokiniai yra žingeidūs, atsakingi ir labai darbštūs. Konferenciją stebėjusios progimnazijos direktoriaus pavaduotojos J. Dapšienė ir V. Svotienė palinkėjo gabiesiems progimnazistams ir kitais mokslo metais tęsti savo veiklą.

Gabių vaikų ugdymo grupės vadovė J. Šliažienė

 

Įrašai

Puslapis 2 iš 17

Lankytojų skaitiklis