2020-2021

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Gabių vaikų ugdymas progimnazijoje 

2020-2021 m. m. progimnazijoje pradėta kurti gabių vaikų ugdymo sistema: parengtos jų ugdymo metodinės rekomendacijos mokytojams, sukurta jų skatinimo sistema, jiems sudarytos sąlygos plėtoti savo gebėjimus, vykdytos veiklos įvairių dalykų žinioms pagilinti.

Mokiniai turėjo galimybę bendrauti ir bendradarbiauti su gabiais bendraamžiais, dalyvauti projektuose. Su projektų tikslais ir veiklomis mokiniai buvo supažindinti dar mokslo metų pradžioje. Lapkričio mėnesį, prasidėjus karantinui, nuspręsta projektus vykdyti nuotoliniu būdu ir progimnazijos bendruomenei pristatyti birželio mėn. pradžioje. Mokinių projektiniai darbai šiuo metu demonstruojami įvairiose mokyklos erdvėse: bibliotekoje, skaitykloje ir pradinukų alėjos stende.

Džiugu, kad per mokslo metus įvykdyti penki projektai. Projekte „Fotonovelių kūrimas“ (vadovė lietuvių k. ir lit. mokytoja J. Šliažienė) 6b klasės mokiniai sukūrė tris fotonovelių ciklus „Vaikystė“, „Žiema“ ir „Mano gimtasis miestas“. Šie kūrybiniai darbai publikuojami parodoje, surengtoje mokyklos bibliotekoje. Projektui „Filmukų kūrimas apie Telšius anglų kalba“ vadovavo anglų k. mokytoja K. Bagužienė. 5-8 klasių mokinių sukurtus filmukus galima pamatyti per anglų kalbos pamokas birželio mėnesį. Projektą „Geometrinės figūros Masčio ežero pakrantėje" (vadovė matematikos mokytoja A. Streckienė) atliko 8c klasės mokiniai, kurie Masčio ežero pakrantėje ieškojo objektų, panašių į matematines geometrines figūras, fotografavo jas, atliko matavimus, skaičiavo plotus, tūrius, nustatė didžiausias ir mažiausias  figūras. Šaunius mokinių darbų rezultatus galima pamatyti skaitykloje. Projekto „Mano šokėjo kostiumas“ vadovė šokio mokytoja D. Dacienė sudarė galimybes pradinių klasių mokiniams pasitelkti vaizduotę ir nupiešti įsivaizduojamą šokėjo kostiumą. Puikūs mokinių piešiniai demonstruojami pradinukų alėjos stende. 4a klasės mokytoja J. Petrulienė su savo ugdytiniais įvykdė projektą „Populiariausi pradinukų vardai“. Atlikto darbo rezultatai taip pat demonstruojami pradinukų  alėjos stende.

Projektų vadovės mokytojos džiaugiasi, kad jų mokiniai yra kūrybingi ir atsakingi. Mokiniams veiklos labai patiko. Jie išmoko atidžiau stebėti aplinką, šauniai dirbti individualiai ir komandoje.

Gabių vaikų ugdymo programos įgyvendinimo grupės vadovė J. Šliažienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Finansinio raštingumo projektas „Aš pats“

Šiais mokslo metais „Atžalyno“ progimnazijos 1a klasės mokiniai su mokytoja Irma Klaišyte ir Ryškėnų skyriaus priešmokyklinės grupės darželinukai su mokytoja Laima Viliušiene dalyvavo Lietuvos Junior Achievement finansinio raštingumo projekte „Aš pats“.

Lietuvos Junior Achievement (LJA) yra ne pelno organizacija, kurią remia įvairios verslo įmonės, labdaros ir paramos fondai, vyriausybė ir fiziniai asmenys. Lietuvos Junior Achievement buvo įkurta 1993 m. ir prisidėjo prie daugiau kaip 500 tūkst. jaunuolių švietimo verslo ir ekonomikos temomis visoje Lietuvoje. Lietuvos Junior Achievement yra viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų pasaulyje, siekianti bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams suteikti verslumo, profesinio rengimo žinių ir didinti jų finansinį raštingumą, rengianti praktines, patyrimines mokymo programas. Bendradarbiaudama su verslo įmonėmis ir švietimo institucijomis LJA per praktines veiklas padeda mokiniams pažinti gyvenimo tikrovę ir atverti galimybes. Programą „Aš pats“ kūrė ugdymo programų ekspertai, švietimo srities profesionalai. Tarpdalykinė mokymo programa „Aš pats“ ir praktinės užduotys padeda siekti finansinio raštingumo pradmenų, susieja finansinio raštingumo mokymą su pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymo tikslais. Vykdydami programoje siūlomas veiklas vaikai įgijo svarbių žinių apie tai, kaip planuoti išlaidas ir pajamas, kaip ir kokius sprendimus priima vartotojai, siekdami patenkinti savo poreikius ir norus. Taip pat mokiniai sužinojo, kuo svarbūs pinigai ir kaip jų užsidirbti, taupyti ir dalytis.

Siekdamos susipažinti su JA mokymų „Aš pats“ programa, mokytojos Irma Klaišytė ir Laima Viliušienė dalyvavo mokymuose Vilniuje, projektui vykdyti gavo mokomosios ir metodinės medžiagos rinkinius.

Atlikdami užduotis mažieji projekto dalyviai  užpildė savo dienoraščius, improvizuodami ir žaisdami  išmoko, kaip  kontroliuoti ir valdyti savo asmeninius finansus, planuoti įvertinant pasirinkimus. Smagu girdėti, kad vaikai suvokė ir geba paaiškinti, kuo skiriasi poreikiai ir norai, kas yra pinigai, kaip jų reikia uždirbti ir taupyti, kodėl svarbu aukoti pinigų kilniems tikslams, išsiaiškino, kam reikalinga reklama, ar visada verta ja patikėti.

Didžioji dalis Lietuvos Junior Achievement programų yra sukurtos Junior Achievement USA ir išbandytos daugelyje pasaulio šalių. Džiugu, kad mūsų šalies mokyklose finansinio raštingumo programa taip pat sėkmingai įgyvendinama. Nuo pirmųjų žingsnelių įgijusi teisingų žinių apie asmeninius finansus, jaunoji karta mokosi būti atsakingais ir finansiškai raštingais mūsų šalies piliečiais.

1a klasės mokytoja metodininkė Irma Klaišytė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Projektinė veikla „Saugumo mokymai vaikams“

Siekiant suteikti Telšių rajono šeimoms ir jose augantiems vaikams kompleksiškai teikiamas paslaugas, startavo projektas „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“. „Atžalyno“ progimnazijos pirmokai taip pat dalyvavo projektinėje veikloje „Saugumo mokymai vaikams“.

Džiugu, kai mokinių tėveliai aktyviai bendradarbiauja ir pasiūlo mokiniams ir jų mokytojoms įvairias veiklas. Visą gegužės mėnesį Smiltės (1a kl.) mamytė Julė Kikilienė kartu su pirmokų mokytojomis Irma Klaišyte ir Irena Bugeliene mažuosius mokė pažinti emocijas ir jas įvardinti. Vaikai išmoko, kaip reikia nusiraminti, padėti nurimti draugui, spręsti konfliktus, sutarti su klasės draugais. Mokiniai sužinojo apie vaikų teises ir pareigas, kaip jaustis saugiam artimiausioje aplinkoje, gatvėje.

Dauguma vaikų auga laimingose šeimose, tačiau yra ir tokių šeimų, kuriose vaikai patiria smurtą. Kasdien apie tai perskaitome spaudoje, sužinome iš televizijos. Smurto aplinkoje augantys vaikai gali prarasti pasitikėjimą tiek suaugusiaisiais, tiek savimi, išmokti netinkamo bendravimo būdų, jaustis nesaugiai. Todėl jau nuo mažens reikia kalbėti su vaikais apie tai, kas yra smurtas, kaip jį atpažinti artimiausioje aplinkoje. Tad projekto metu vaikai buvo mokomi apsisaugoti įvairaus pobūdžio rizikingose situacijose, ugdant kritišką požiūrį nepažįstamų suaugusiųjų atžvilgiu, mokant konkretaus elgesio patekus į nesaugias aplinkybes. Vaikai dalyvavo pokalbiuose, diskutavo, atliko daugybę užduočių, žiūrėjo filmukus. Susipažino net su nauju draugu šuniuku, kuriam sugalvojo vardą. Mažieji projekto dalyviai pasidalino mintimis, kad šie mokymai padės būti saugesniems ir labiau atsakingiems.

1a klasės mokytoja Irma Klaišytė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Virtuali karjeros ugdymo viktorina „Ateitis be šešėlio“

Gegužės 26 dieną 13-ka 8b ir 8c klasės mokinių dalyvavo respublikinėje virtualioje karjeros ugdymo viktorinoje „Ateitis be šešėlio“, kurią organizavo Valstybinė darbo inspekcija. Dalyvauti renginyje mokinius padrąsino etikos ir istorijos mokytoja Vilma Savickienė ir skaityklos bibliotekininkė Dalia Krauzienė.

Viktorinos tikslas – padėti mokiniams tinkamai orientuotis darbo rinkoje, laiku sužinoti ir įvertinti neoficialaus darbo pavojus, ugdyti jų pilietiškumą bei socialinę atsakomybę. Viktorinos užduotis buvo parinkta ne vien mokinių žinioms patikrinti. Ja siekta  paskatinti mokinius ir mokytojus daugiau sužinoti ir ateityje gauti reikalingos informacijos apie įdarbinimo taisykles. Viktorinos užduotį sudarė 50 klausimų. Nugalėtojai buvo renkami pagal teisingų atsakymų skaičių ir testo atlikimo trukmę. Iš mūsų progimnazijos geriausiai sekėsi 8c klasės mokinėms Godai Nordelytei (36,36 t., 28:10 min), Urtei Tamavičiūtei (33,73 t., 27:35 min) ir Patricijai Girkontaitei (32,62 t., 18:42 min).

Viktorinos organizatoriai dėkingi mokytojams, kurie paragino savo mokinius dalyvauti viktorinoje ir padėjo juos registruoti. Visiems linki saulėtos vasaros, geros nuotaikos, sveikatos ir sumanymų bei iniciatyvų sėkmės!

Skaityklos bibliotekininkė Dalia Krauzienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Ilgalaikis būrelio ,,Piliečio žadintuvas“ projektas

Nuo 2020 metų būrelis „Piliečio žadintuvas“, kurį lanko 16-ka 5–8 klasių mokinių, užmezgė glaudžius ryšius su Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija. Pradėtas vykdyti ilgalaikis projektas „Tai, ką aš jaučiu ir apie ką galvoju gyvendamas Lietuvoje“. Projekto tikslas – pažinti Žemaitiją ir Aukštaitiją: jos žymius žmones,  tradicijas, lankytinas vietas, architektūrą, gilinti lietuvių ir rusų kalbų žinias bei tobulinti jų vartojimo įgūdžius. 

Projekto metu mokiniai kiekvieno antradienio vakarą bendrauja Zoom platformoje. Per pirmuosius susitikimus jie turėjo prisistatyti, trumpai papasakodami apie save: kurioje klasėje mokosi, kas labiausiai sekasi ir ko siekia dalyvaudami šiame projekte.  Taip pat mokiniams reikėjo paruošti projektinį darbą grupėse. Vaikai pristatė labiausiai lankomas Žemaitijos ir Aukštaitijos vietas: muziejus, dvarus, ežerus, gražiausias savo miesto vietas ir pan. Labai tikimės ateityje tas vietas aplankyti, o kad galėtume artimiau vieni su kitais susipažinti ir pabendrauti, planuojame keliones su nakvynėmis vieni pas kitus traukiniu ar autobusu.

Įdomūs mokinių nuotoliniai susitikimai buvo ir tie, per kuriuos vaikai pristatinėjo savo pomėgius. Labiausiai nustebino, kad visi projekto dalyviai tokie veiklūs ir talentingi. Vieni skambino pianinu, gitara, kitas pūtė dūdelę, treti grojo ir dainavo, parodė savo piešinius, rankdarbius, netgi pomėgį savarankiškai mokytis korėjiečių kalbos. Sporto mėgėjai pristatė futbolą, dviračių, riedlenčių, penkiakovės sportą, sportą su žirgais, stalo tenisą. Labai sužavėjo vienos mergaitės pomėgis – fechtavimas. Tai sportas su špagomis. Įdomu buvo žiūrėti ir paruoštas vaizdo medžiagas apie mėgstamas veiklas, netgi sukurtus animuotus filmukus.

Šis projektas į dalyvių gyvenimą įneša naujų potyrių, paįvairino gyvenimą karantino metu. Dalyviai užmezgė draugystės ryšius. Paskutinis susitikimas prieš vasaros atostogas įvyks birželio 15 dieną. Tai ekskursija pas socialinius partnerius: Telšiai – Vilnius, Vilnius –Telšiai.

Būrelio „Piliečio žadintuvas“ ir projekto vadovė Vilma Savickienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Birželio 1-oji – Tarptautinė vaikų gynimo diena 

Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga kviečiame Facebook platformoje rašyti savo palinkėjimus visiems vaikams, o ypač tiems, kurie šiuo metu gyvena globos institucijose. Įtraukite grotažymes #LinkiuTau ir #VaikaiYraVaikai. 

„Žmonės CINEMA“ platformoje su kodu VAIKAIYRAVAIKAI nemokamai 06-01 (visą parą) bus galima žiūrėti filmą „Čia buvo Saša“ (https://zmonescinema.lt/filmas/cia-buvo-sasa-2019).

Facebook paskyrose „Vaikai yra vaikai“ ir „Žmonės CINEMA“  nuo 18 iki 19 val. kviečiame stebėti  diskusiją tema „Vaikų gynimo dienos aktualijos šiandien".

Su prasidedančia vasara ir Tarptautine vaikų gynimo diena progimnazijos bendruomenę sveikina 5b klasės mokinė Greta Mikuckytė ir jos mokytoja Ligita Kaziukonė.

Skaityklos bibliotekininkė Dalia Krauzienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Atžalyniečiai – tarptautiniame Erasmus + projekte

Telšių „Atžalyno“ progimnazija dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ projekte „Little gizes to great artwork“ („Mažais žingsneliais į didįjį meną“). Šiame projekte dalyvauja keturios Europos šalys: Lietuva, Belgija, Latvija ir Ispanija. Projektą koordinuoja ispanai, o mūsų progimnazijoje koordinatorė yra pradinių klasių anglų k. mokytoja metodininkė Danutė Raudienė.

Vienas iš projekto tikslų yra padėti pradinių klasių mokiniams pažinti ir mokytis vertinti Europos kultūros paveldą. Taip pat yra siekiama tobulinti mokinių anglų kalbos ir skaitmenines žinias bei socialinę įtrauktį, plėtoti komunikavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Erasmus+ projekto veiklų metu per kiekvienos šalies meno paveldą ir jo savitumo suvokimą yra gilinamasi į projekte dalyvaujančių šalių pasirinktų menininkų – E. Patmalniece, R. Magritte, Gaudi ir M. K. Čiurlionio – meninę veiklą bei jų darbų pažinimą.

Gegužės 17 – 19 dienomis belgų WBE Gedinne pradinė mokykla suorganizavo pirmąjį susitikimą, kuris dėl Covid-19 pandemijos vyko nuotoliniu būdu. Šiame susitikime mūsų mokyklai atstovavo 12 pradinių klasių mokinių iš 4a, 4b, 3b ir 3c klasės, pradinių klasių mokytoja Eugenija Kavaliauskienė, projekto koordinatorė Danutė Raudienė, direktorius Kęstutis Saplinskas ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė. Mokiniai, susipažinę su belgų dailininko R. Magritte biografija ir jo kūryba, aplankę virtualų R. Magritte muziejų, atliko kūrybinius darbus, kurie bus siunčiami į belgų WBE Gedinne pradinę mokyklą. Projekto partnerių sukurti darbai papuoš belgų mokyklos vidines edukacines erdves.

Po susitikimo atžalyniečiai džiaugėsi bendromis veiklomis su projekto partneriais, nuoširdžiu bendravimu ir puikiais kūrybiniais darbais.

Kitą susitikimą planuojama organizuoti rudenį mūsų progimnazijoje.

Jadvyga Dapšienė, Telšių „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Virtualus Erasmus+ susitikimas Gedinės pradinėje mokykloje

Pagal patikslintą veiklos planą gegužės 17 – 19 dienomis įvyko virtualus susitikimas Gedinės pradinėje mokykloje Belgijoje. Susitiko keturios tarptautinio projekto „Little gazes at great artwork“ („Mažais žingsneliais į didįjį meną“) partnerės iš Ispanijos (projekto koordinatoriai), Belgijos, Latvijos ir Telšių „Atžalyno“ progimnazijos. 

Organizatoriai virtualiai supažindino su savo mokykla, jos erdvėmis. Keliavome po miestelį, projekto partnerius pasveikino miesto meras ir palinkėjo gražaus bendradarbiavimo,  naujų įspūdžių. Apsilankėme Tūkstantmečio bokšte. Po to belgų mokiniai pristatė dailininką R. Magritą. Vaikai turėjo galimybę bendrauti: jie vieni kitiems uždavinėjo klausimus ir gavo į juos atsakymus. Antrą dieną visi projekto partneriai piešė pagal R. Magrito kūrybą. Mūsų progimnazijos mokiniai tapė pagal paveikslus „Portretas“ (nutapytą 1935 metais) ir „Raktas į svajones“ (nutapytą 1930 metais). Vaikai stengėsi atkurti dailininko potėpius ir spalvas. Po puikiai pasisekusio darbo mokyklos bendruomenė džiaugėsi mokinių kūryba. Paskutinę dieną virtualiai apsilankėme prie EU Parlamento, Karaliaus rūmų, turizmo centro atstovas pristatė Briuselį. Vėl vyko draugiškas bendravimas su susitikimą organizuojančios mokyklos mokiniais. Virtualaus susitikimo metu mokiniai tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo savo ir tarptautinėje komandoje kompetencijas, gilino anglų kalbos, dailės gebėjimus. Liūdna, kad Covid-19 sutrukdė vaikams susitikti gyvai. Virtualūs susitikimai yra labai nelengvas darbas organizuojančiai įstaigai. Tai daug iššūkių reikalaujanti veikla, ypač, kai norima partneriams gyvai parodyti ir pristatyti savo miestą, šalį, muziejus.

Rudenį, gavus projekto pratęsimą dar vieneriems metams, susitikimą organizuos mūsų progimnazija. Būtų smagu, kad mes galėtume projekto partnerius priimti savo įstaigoje, supažindinti juos su mokykla, puošniais Telšiais ir nuostabiąja Lietuva.

Projekto koordinatorė progimnazijoje Danutė Raudienė
 

Įrašai

Puslapis 2 iš 13

Lankytojų skaitiklis