2020-2021

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Pagerbti kovojusieji už laisvę

Lapkričio 1 dieną „Atžalyno“ šauliai atsiliepė į Lietuvos šaulių sąjungos kvietimą uždegti žvakeles ant kovojusių bei žuvusių už mūsų laisvę kapų. Uždegtos žvakutės prie paminklų Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Telšių kuopos Telšių būrio partizanams ir „Alkos“ rinktinės partizanui Steponui Jonušui-Klajūnui atminti.

Tegul mūsų didvyriai niekada nebūna užmiršti!

„Atžalyno“ šaulių būrelio vadovė Asta Daukantienė

 

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Informacija dėl ugdymo proceso organizavimo Telšių „Atžalyno“ progimnazijoje, Žarėnų ir Ryškėnų skyriuose

1–8 klasių mokinių, priešmokyklinio ugdymo vaikų atostogos – nuo spalio 26 d. iki spalio 30 d. Lapkričio 2 d. yra paskelbta nedarbo diena.

Nuo 2020-11-03 iki 2020-11-08 ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai dirba su vaikais kontaktiniu būdu, laikydamiesi valstybės lygio ekstremalios situacijos vadovo mustatytų rekomendacijų.

5–8 klasių mokiniai lapkričio 3–6 d. mokosi nuotoliniu būdu. Švietimo pagalbos specialistai su mokiniais dirba nuotoliniu būdu.

Mokiniams, kuriems yra paskirtas nemokamas maitinimas, išduodami sauso maisto daviniai už 4 maitinimo dienas.

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Bendruomenės diena Katedroje

Progimnazijos bendruomenė tęsia gražią ir prasmingą tradiciją spalio pabaigoje rinktis į Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą bendrai maldai. Šiemet kan. Vygintas Gudeliūnas šv. Mišias aukojo ne tik už mokytojus, mokinius ir tėvelius, bet ir už Anapilin išėjusį progimnazijos direktorių Vytautą Vaitkų.

Pakilią nuotaiką kūrė mokinių ir muzikos mokytojų Laimos Petrulaitienės ir Gintaro Vaitkaičio giedamos giesmės. Suklusti skatino Šventojo Rašto skaitiniai. Iškilmingai tėvelių, mokytojų ir mokinių atneštos aukojimo atnašos. Bendruomenė meldėsi už savo gerovę ir sėkmę, „Amžiną atilsį“ sukalbėjo už direktorių Vytautą Vaitkų.

Dėkojame kan. Vygintui Gudeliūnui, progimnazijos administracijai, mokytojams, tėveliams ir mokiniams už prasmingą rimtyje sukurtą dvasios šventę.

„Bendraminčiai“

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Adoracija „24 valandos Viešpačiui“ Telšių katedroje

Nuo spalio 23 d. 9.00 val. iki spalio 24 d. 8.00 val. Telšių katedroje vyko Švč. Sakramento adoracija. Adoracija – asmeniškas ir bendruomeninis susitikimas su Eucharistiniu Jėzumi ir Jo garbinimas tyloje ar bendrais liturginiais veiksmais.

Mūsų progimnazijos mokiniai Adoracijoje dalyvavo nuo 9.00 val. iki 13.00 val. Nuoširdžiai kartu su tikybos mokytoja Jadvyga Dapšiene, pradinių klasių mokytojomis Jūrate Petruliene ir Nijole Šiurkuviene meldė rožinį 4a ir 4b klasių mokiniai. 5b, 7b ir 8b klasių mokiniai į Viešpatį kreipėsi kalbėdami Švč. Jėzaus Širdies ir Švč. Mergelės Marijos litanijas, giedojo giesmes, mintyse išsakė savo norus, sunkumus, dėkojo už globą, sveikatą ir prašė palaimos savo šeimoms. Dalyvaudami Adoracijoje mokiniai mokosi ne tik suvokti tikėjimo prasmę, bet taip pat mokosi ir supratingumo, susikaupimo ir gebėjimo būti tyloje, mintyse išsakyti visa tai, kas jiems patiems svarbu.

Tikimės, kad tokios maldingumo priemonės padeda dvasiškai augti, suvokti tiesą ir gėrį.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tikybos mokytoja metodininkė Jadvyga Dapšienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Spalis – tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo

Progimnazijos skaitykla atvira iššūkiams ir pokyčiams, kurių pagrindinis tikslas – padėti sėkmingai augti mokiniui, mokytojui ir visai bendruomenei. Spalio mėn. skaitykloje vyko klasės valandėlės, integruotos pamokos, primenančios, kad spalis – tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo. LMBDA, būdama Tarptautinės mokyklų bibliotekų asociacijos nare, paskelbė šių metų temą: „Skaitymas – vienas iš kelių į sveikatą ir gerovę“.

Pradinėse klasėse vyko protų mūšis „Iš kokių mes pasakų“ ir skaidrių apie skaitymo naudą peržiūra. Vyresnieji mokiniai dalyvavo protų mūšyje „Rašytojai ir knygos“, išklausė pranešimą apie biblioterapiją ir skaitymo naudą.

Manau, kad tai kvietė susimąstyti apie knygų, skaitymo, mokyklų bibliotekų bei geros sveikatos ir savijautos ryšį.

Skaityklos bibliotekininkė Dalia Krauzienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Potyrių takas

Progimnaziją aplankė VDU Telšių filialo studentų sukurta kilnojamoji instaliacija – potyrių takas „Skaistykla“. Objektas suprojektuotas potyriams, kurie vyksta tarp „Skaistyklos“  kelio pradžios ir pabaigos. Instaliacijos tema – žmogaus  ekologija. 

Objektą sudaro 4 dalys: įėjimas („Gimimas“, aut. E. Lendraitytė), garsas („Vėjo vargonai“, aut. S. Šiušaitė), veiksmas („Miškas“, aut. G. Norvilienė), pabaiga, aut. R. Voras. Maloniai kviečiame „pasivaikščioti“ potyrių taku ir pajausti, kokie pojūčiai yra slopinami, kurie užaštrinami, judant nuo kelio pradžios iki pabaigos, ir kaip tai mus paveikia.

Dailės mokytoja L. Kaziukonė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Spalio 5 – 11 d. – disleksijos pažinimo savaitė „Go RED for Dyslexia“

Disleksija – skaitymo ir rašymo sutrikimas, dažniausiai paveldimas, kai žmogui sunku susieti raidę su garsu, jungti raides į žodžius ir sklandžiai bei taisyklingai perskaityti ir užrašyti žodžius. Specialistų manymu, maždaug kas 10 vaikas disleksikas ir\arba disgrafikas.

Todėl spalio 5 – 11 d. progimnazijoje organizuota disleksijos pažinimo savaitė „Go RED Dyslexia“. Vaiko gerovės komisijos nariai ir bibliotekininkė Aušra Vaičiulienė parengė įdomų stendą, kuriame skelbė informaciją apie disleksiją, įžymius žmones disleksikus ir kvietė progimnazijos bendruomenę spalio 9 dieną ateiti į mokyklą pasipuošus raudonos spalvos detalėmis. Klasėse šia tema vyko pokalbiai, diskusijos.

Manome, kad tokie renginiai plečia akiratį, moko tolerancijos, todėl vaikai, turintys skaitymo ir rašymo sutrikimų, jausis emociškai saugūs visaverčiai bendruomenės nariai.


„Bendraminčiai“

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Geografijos ir fizinio ugdymo pamoka Baltijos pajūryje

Rugsėjo 16 dieną integruota geografijos ir fizinio ugdymo pamoka 8c klasei vyko Baltijos pajūryje. Mokiniai su geografijos bei fizinio ugdymo mokytojomis žygiavo nuo Melnragės iki Olando kepurės, stebėdami, kaip keičiasi krantas, augalija ir gyvūnija, fotografavo medūzą, Baltijos jūros tarakoną, paukščius, augalus, įvertino kranto tipą.

Įdomu buvo išsiaiškinti vietovių pavadinimus, rasti Lietuvos aukso – gintaro, susipažinti su „Memel Nord“ – Antrojo pasaulinio karo gynybiniais įtvirtinimais. Smagu buvo ir tai, kad vaikai dirbo grupėse, buvo įvertinti pažymiais (iš geografijos) ir kaupiamuoju vertinimu (iš fizinio ugdymo). Mokytojos nuėjo 15 000 žingsnių, o mokiniai atlikdami užduotis – net 17000. Mokinių ir mokytojų nuomone, tai buvo puiki netradicinė pamoka.

Geografijos mokytoja Laima Baltrukonienė

 

Puslapis 10 iš 13

Lankytojų skaitiklis