2020-2021

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Sveikinimosi diena

Lapkričio 21 dieną minima Pasaulinė sveikinimosi diena. 2a, 4a ir 4b klasių mokiniai skaitė knygą „Socialinių įgūdžių vadovas“. Jie susipažino su sveikinimosi svarba ir nupiešė piešinius šiai dienai pažymėti.

7a ir 8b klasių mokiniai nuotoliniu būdu skaitė elgesio etiketo pagrindus ir skaitmeninio etiketo patarimus moksleiviams, kaip elgtis mokantis nuotoliniu būdu? Padiskutavę apie mandagumą mokiniai linkėjo nepamiršti sveikintis.

Kviečiu visų klasių vadovus ir dalykų mokytojus integruotiems užsiėmimams apie pasisveikinimo ypatumus.

Skaityklos bibliotekininkė Dalia Krauzienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

POTVARKIS

DĖL KONKURSO TELŠIŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI DATOS NUSTATYMO IR KOMISIJOS SUDARYMO

2020 m. lapkričio 18 d. Nr. M1-154

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5, 51,15, 19 ir 26 punktais, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-06-04 raštą Nr. SR-2647 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo į viešo konkurso vadovo pareigoms eiti komisiją teikimo“, Telšių „Atžalyno“ progimnazijos 2020-09-21 raštą Nr. S-95 „Dėl kandidatų į komisijos narius“, 2020-09-21 raštą Nr. S-96 „Dėl socialinių partnerių“, 2020-09-22 raštą Nr. S-97 „Dėl kandidatų į komisijos narius“, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 2020-11-09 raštą Nr. LMVA-49 „Dėl LMVA kandidato į švietimo įstaigos vadovo konkurso komisijos narius“:

1. N u s t a t a u Telšių „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti konkurso datą – 2020 m. gruodžio 3 d., 9.00 val. (nuotoliniu būdu).

2. S u d a r a u Telšių „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti konkurso komisiją (toliau – Komisija):

Lina Leinartienė – Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, Komisijos pirmininkė, konkurso organizatoriaus atstovė;

Žydrūnas Želnys – Telšių Žemaitės gimnazijos direktorius, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovas;

Regina Pocienė – Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji  specialistė, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė;

Inga Sukauskienė – Telšių „Atžalyno“ progimnazijos tėvų atstovė;

Virginija Svotienė – Telšių „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pedagogų atstovė;

Donata Kimbarienė – Telšių „Atžalyno“ progimnazijos mokinių atstovė;

Rosita Petkuvienė – Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė, socialinių partnerių atstovas.

3. S k i r i u Jurgitą Jaruckienę, Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriaus vyriausiąją specialistę, Komisijos sekretore.

Savivaldybės meras     Kęstutis Gusarovas

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Pamoka kitaip su VMI specialiste

Lapkričio 17 dieną 4a klasės mokiniams nuotolinę pamoką per Zoom platformą tiesiogiai iš Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento II skyriaus vedė vyriausioji specialistė Sandra Želnienė. Ji mokiniams papasakojo apie mokesčius. Paaiškino, kokie jie yra ir kodėl mokesčiai tokie svarbūs mūsų šaliai; kas būtų, jei jų nemokėtume.

Vaikai žiūrėjo animacinį filmuką „Mokesčiai kiškių mieste“. Pamokos pabaigoje mokiniams buvo skirtos užduotys: nupiešti laimingų kiškių miestą, kuriame visi moka mokesčius, parašyti, kas bus, jei nemokėsime mokesčių.  Mokiniai puikiai suprato mokesčių svarbą, su malonumu atliko užduotis.

4a klasės mokytoja Jūratė Petrulienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Pirmokų krikštynos

Jau daugiau kaip du mėnesius pirmokėliai lanko mokyklą. Jie vis drąsiau rašo raides, tiksliau skaičiuoja, deda skiemenį prie skiemens. Mokykloje juos sutinka ir palydi ne tik mokytoja, bet dažnai padrąsina, pamoko, pataria, kai reikia, net sudrausmina koridoriuje sutikti draugai. Kas jie? Tai ketvirtokai.

Ir štai vieną rytą besimokančių vaikų rimtį sudrumsčia garsus beldimas į duris. Pas pirmokus atkeliauja ketvirtokai ir perduoda kvietimą į „Krikštynas“.

Lapkričio 13-tą dieną 1a klasės mokiniai ir jų mokytoja atidarę aktų salės duris pakliuvo į spalvotų lankų tunelį. Pralindus tunelį, juos pasitiko Raganiukė, jos draugas varnas Abraksas ir padėjėjai. Raganiukė su savo komanda kvietė pirmokėlius ir jų mokytoją  atlikti įvairias užduotis: įminti mįsles, sudėti iš raidžių žodį, išspręsti matematinius uždavinius, mankštintis, spalvinti vardo raidę ant kiekvienos klasės oro baliono.

Atlikus užduotis, Raganiukė palinkėjo mokinukams gerai mokytis, gražiai žaisti kartu, ir draugiškai „kilti oro balionu aukštyn“ mokantis. Varnas Abraksas pakvietė pasiimti „Stebuklingus pieštukus“ – pirmoko pažymėjimus, ir jau tikrus pirmokus išlydėjo į klasę. Po trumpos pertraukėlės Raganiukė su savo komanda jau pasitiko 1b klasės mokinius ir jų mokytoją.

Ketvirtokų mokytojos Nijolė Šiurkuvienė ir Jūratė Petrulienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Pienės pūko pasakos

Nuo šių metų vasario 3 iki rugsėjo 30 dienos Šilutės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis, bendradarbiaudamas su Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba, organizavo respublikinį bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinės veiklos edukacinį projektą „Pasaka tikiu“, skirtą Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti. 
Šioje veikloje dalyvavo ir 2020 metų lapkričio mėnesį Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje eksponavo baigiamąjį projektinės veiklos darbą mokinių sukurtų knygų parodoje ,,Pasaka tikiu“ ir mūsų Telšių  „Atžalyno“ progimnazijos mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Respublikinio edukacinio projekto ,,Pasaka tikiu“ tikslas – skatinti ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, knygų skaitymą, plėtojant komunikavimo, socialinę, pažinimo ir meninę kompetencijas. Praktinėse šio projekto veiklose „Atžalyno“ progimnazijos mokiniai tobulino gebėjimą rišliai komunikuoti gimtąja kalba, plėtė žinias apie pasakas ir knygų atsiradimą. Lavėjo ugdytinių kūrybiškumas, piešiant mėgstamiausią pasakos herojų. Bendradarbiaudamos progimnazijos švietimo pagalbos specialistės (specialioji pedagogė Renata ir logopedė Jūratė) bei bibliotekininkė Aušra kartu su mokiniais atliko tris veiklas (skaitė pasakas, piešė pasirinktus pagrindinius pasakų veikėjus, sudėjo piešinius į knygą ir ją įrišo), kurių galutinis rezultatas – originali pačių mokinių sukurta knyga „Pienės pūko pasakos“.

Atliktų veiklų video: https://gopro.com/v/wEppgKQlKZEZX

Logopedė Jūratė ir spec. pedagogė Renata 

 

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Šiaurės šalių literatūros savaitė

Lapkričio 9 – 15 dieną Lietuvoje tradiciškai minima Šiaurės šalių literatūros savaitė. Jos metu Šiaurės ir Baltijos šalių bibliotekose, mokyklose ir kitose kultūros ir švietimo įstaigose sutartu laiku vyksta Šiaurės šalių literatūros skaitymai ir kultūrinės veiklos.  
Šių metų Šiaurės šalių literatūros savaitė kviečia vaikus, jaunuolius ir suaugusiuosius pamąstyti apie tai, ką reiškia būti pasaulio piliečiu, ir paieškoti savo vietos pasaulyje. 2020-ieji pasauliui – sunkūs metai, visiems metę didžiulį iššūkį. Tokie reiškiniai kaip pandemija priverčia susimąstyti, kokią atsakomybę turime jausti mes, kaip piliečiai, kas mus vienija ir kuo mes skiriamės.

Mūsų progimnazijoje garsiniuose skaitymuose dalyvavo pradinių (4a, 4b ir 1a) klasių mokiniai.Vyresniųjų klasių  (8a, 8b ir 6a, 6b) mokiniai, padedant istorijos ir etikos mokytojai V. Savickienei, skaitė nuotoliniu sinchroniniu būdu.

Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymų medžiaga yra progimnazijos skaityklos kompiuteryje (aplanke „Šiaurės šalių skaitymai“). Tikiuosi, kad po karantino siūlomas knygų ištraukas perskaitys visi progimnazijos mokiniai. 

Skaityklos bibliotekininkė Dalia Krauzienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Erasmus+ projektas „Mažųjų žvilgsnis į didįjį meną"

Vaikai dirba grupėse. I grupė (3–6 metų vaikai) kuria filmuką apie M. K. Čiurlionį. Jį pristatys projekto partneriams. Vėliau susipažins su partnerių sukurtais filmukais. II grupė (7 metų vaikai) piešia ir elektroninėje erdvėje paskelbia komiksus apie M. K. Čiurlionį. III grupė (8 metų vaikai) parengė metodinę medžiagą, kurią  projekto partneriams išsiuntė paštu. Jau esame informuoti, kad siuntiniai gauti. IV grupė (10–12 metų vaikai) ruošia didžiulį darbą, kuris tęsis visus mokslo metus. 

Mokiniai burtų keliu išsitraukė dailininkus. Tai M. K. Čiurlionis, latvių mados dailininkė E. Patmalniece, Belgijos dailininkas R. Magritas, A. Gaudi iš Katalonijos. Naudodamiesi internetu vaikai susipažins su pasirinkto dailininko biografija ir darbais. Vėliau sekdami tuo dailininku sukurs savo darbą. Tam jau yra nupirkta kanceliarinių prekių: piešimo albumas, flomasteriai, akvareliniai dažai, aplankai su įmautėmis piešinių kaupimui. Visos veiklos bus fotografuojamos ir siunčiamos projekto partneriams. Nuotraukų kaupimui nupirkti albumai, laikmenos.

Gruodžio viduryje suplanuotas internetinis susitikimas su partnerių mokyklomis. Vieni kitiems giedosime Kalėdines giesmes. Tikimės, kad situacija dėl Covid 19 pandemijos keisis ir po Naujųjų metų įvyks mokinių ir mokytojų susitikimai mokyklose.

Projekto koordinatorė Danutė Raudienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Progimnazijos bendruomenės dėmesiui!

Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki lapkričio 27 d. ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai dirba su vaikais kontaktiniu būdu, laikydamiesi valstybės lygio ekstremalios situacijos vadovo nustatytų rekomendacijų.
5–8 klasių mokiniai lapkričio 9–27 d. mokosi nuotoliniu būdu. Švietimo pagalbos specialistai su mokiniais dirba nuotoliniu būdu.
Mokiniams, kuriems yra paskirtas nemokamas maitinimas, bus išduodami sauso maisto daviniai.

 

 

Puslapis 9 iš 13

Lankytojų skaitiklis