2020-2021

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

INFORMACIJA DĖL PRADINIO UGDYMO

Informuojame, kad vadovaujantis 2020 m. gruodžio 14 d. Nr. 1418 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo papunkčiu 2.2.9.2. ugdymas mokyklose pagal pradinio ugdymo programą vykdomas nuotoliniu būdu. Pradinukams atostogos baigiasi 2020 m. sausio 3 d., pamokos prasideda sausio 4 d. nuotoliniu būdu.

Jaukių artėjančių Naujųjų metų švenčių.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

INFORMACIJA DĖL 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ ATOSTOGŲ

5-8 klasių mokinių žiemos (Kalėdų) atostogos prasideda 2020 m. gruodžio 23 d. ir baigiasi 2021 m. sausio 5 d. Į mokyklą (nuotoliniu būdu) mokiniai grįžta sausio 6 d.

Gražių ir jaukių Šv. Kalėdų, turiningų atostogų.
 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Su vidine palaima kurkime šventinę nuotaiką vieni kitiems

Artėjant Šv. Kalėdoms organizavome kasmetinę akciją „Su vidine palaima kurkime šventinę nuotaiką vieni kitiems“. Sveikinimų atvirutes ir saldumynų padovanojome Telšių katedros parapijos Caritui. Pasak kanauninko Vyginto Gudeliūno, sveikinimai Šv. Kalėdų proga pasiekė brolių ir sesių širdis, o saldumynai suteikė šventinės nuotaikos Carito valgykloje maitinamiems žmonėms. 

Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems prie akcijos 2b, 3a, 4a, 4b klasių mokiniams ir jų mokytojoms ir sukūrusiems sveikinimo atvirukus. Gera ir prasminga kurti šventinę nuotaiką dalijantis vieniems su kitais.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

,,Rokoukiamies ėr korkiam žemaitėškā“

Kasmet Telšių rajono savivaldybės kultūros centras organizuoja regioninį vaikų ir moksleivių žemaičių kūrybos ir žemaitiškų skaitymų konkursą ,,Rokoukiamies ėr korkiam žemaitėškā“. Konkurso tikslas – populiarinti žemaičių tarmės ir potarmių tradicijas, taikant šiuolaikines tarmiškos kūrybos formas.

Šiais metais dėl karantino jis vyko virtualiu būdu. Dalyviai savo darbus turėjo nufilmuoti ir siųsti organizatoriams. Žemaičių kūrybos kategorijoje dalyvavo mūsų progimnazijos 6b klasės mokinė Samanta Bumblauskytė. Ji konkursui pateikė žemaitišką pasakojimą „Baisus žvieris“, už kurį buvo apdovanota organizatorių padėka ir puikiomis dovanomis.

Džiugu, kad kiekvienais metais vykstantis konkursas ,,Rokoukiamies ėr korkiam žemaitėškā“ skatina žemaičių kalbos vartojimą ir jos gyvybingumo puoselėjimą.

Lietuvių k. ir lit. mokytoja Jūratė Šliažienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

„Krištolinis objektyvas 2020“

Spalio-lapkričio mėn. Kauno moksleivių techninės kūrybos centras organizavo respublikinį jaunimo fotoreportažų konkursą „Krištolinis objektyvas 2020“, skatinantį jaunimo kūrybiškumo, iniciatyvumo ir individualių meninių gebėjimų raišką. Konkurso tikslas – propaguoti jaunimo veiklas, naudojant reportažinę fotografiją. Fotoreportažas turėjo atspindėti jaunimo veiklą: darbus, džiaugsmus, konfliktus, nuotaiką ir visa tai, kas tikra.

Konkursui savo darbus pristatė 116 jaunųjų fotografų iš visos Lietuvos. Jie vertinimo komisijai pateikė net 840 nuotraukų. Jame dalyvavo mūsų progimnazijos 6b klasės mokiniai Viltė Jociutė ir Elijus Bagužas. Konkursui jie pristatė fotoreportažus apie popamokines veiklas. Elijaus fotografijose atsispindėjo jaunųjų futbolininkų varžybų akimirkos, o Viltės – klasės draugų emocijos pirmajam karantinui pasibaigus.

Gruodžio 10 dieną buvo paskelbti konkurso rezultatai. Paaiškėjo, kad vertinimo komisija labai gerai įvertino Viltės ir Elijaus darbus. Jie pateko tarp konkurso laureatų ir buvo apdovanoti paskatinamuoju prizu – „Nominacija už kūrybinius ieškojimus“.

Džiugu, kad toks konkursas ugdo mokinių meninę saviraišką ir kūrybiškumą, o visuomenė daugiau sužino apie jų netradicines veiklas.

Lietuvių k. ir lit. mokytoja Jūratė Šliažienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

TELŠIŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS DĖMESIUI!

Informuojame, kad vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

2.2.9.7. punktu – mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.;

2.2.9.1. punktu – priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių  tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Sėkmė „Lietuvos Respublikos  Konstitucijos egzamine 2020“

Labai džiaugiuosi sužinojęs, kad iškovojau I vietą tarp bendraamžių Konstitucijos egzamine. Tačiau nelaikau savęs „žvaigžde“, nes manau, kad man paprasčiausiai nusišypsojo sėkmė.Konstitucijos egzaminas buvo iššūkis, jam ruošiausi. Atlikau praktikavimosi testus prieš egzaminą, skaičiau Lietuvos Konstituciją.

Labai padėjo žinios, kurias gaunu iš šeimos ir mokytojų. Manau, lemiamas buvo paskutinis atviras klausimas apie 38 Konstitucijos straipsnį — tėvų ir vaikų pareigas. Jis man svarbiausias, mat labai gerai sutariu su šeima ir suvokiu šio įstatymo svarbą. Tėvai mane auklėja, augina doru žmogumi, o aš už meilę atsidėkoju pažadėdamas juos visada gerbti ir globoti. Linkiu visiems domėtis Lietuvos įstatymais ir istorija, kad būtume atsakingi už savo ateitį! 

Jokūbas Dacys, 6b klasės mokinys

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Konstitucijos egzaminas

Lapkričio 11 d. LR Teisingumo ministerija keturioliktą kartą Lietuvoje organizavo Konstitucijos egzaminą, kuriame dalyvavo ir 91 mūsų progimnazijos 6–8 klasių mokinys. Šiai akcijai ruoštasi iš anksto. Per istorijos pamokas mokiniams buvo pristatyta LR Konstitucija. Vaikai buvo raginami gilintis, analizuoti šį svarbų mums visiems dokumentą. Mokiniai dalyvavo viktorinose, kurias organizavome kartu su skaityklos bibliotekininke Dalia Krauziene. 

Penktų klasių mokiniai buvo apdovanoti Vaiko konstitucija. Vaikai suprato, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos išmanymas padeda geriau žinoti ir ginti savo teises, suvokti piliečio pareigas, kurias vykdydami stipriname savo šalies nepriklausomybę.

Džiugu, kad 6b klasės mokinys Jokūbas Dacys savo amžiaus kategorijoje tapo Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino I vietos nugalėtoju. Labai gerai į klausimus atsakė ir Remilė Glorija Račkauskytė bei Elijus Bagužas (6b kl.), Dovydas Dužinskas (7a kl.), Liepa Bendoraitytė (8b kl.) ir Benas Leinartas (8c kl.) Mokiniai bus apdovanoti Telšių rajono Švietimo ir sporto skyriaus dovanomis. Dėl pandemijos jos bus įteiktos pasibaigus karantinui ir sugrįžus į klases.

Istorijos mokytoja Vilma Savickienė

 

Įrašai

Puslapis 8 iš 13

Lankytojų skaitiklis