2018-2019

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena

1990 m. gruodžio 14 d. Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja paskelbė spalio 1-ąją Tarptautine pagyvenusių žmonių diena. Šią dieną skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms.

Šiemet jau 11 metus iš eilės būrelio „Piliečio žadintuvas“ nariai su vadove istorijos mokytoja Vytauta Nekrašiene ir socialine pedagoge Laima Kuzminskyte vyko į Senelių globos namus pasveikinti garbingo amžiaus žmones su jų diena. Buvo surengtas pasirodymas su gražiausiais žodžiais ir dainomis. Senoliams padovanojome įvairiaspalvių balionų. Atsisveikinant senjorai šiltai padėkojo. Manau, kad tą dieną, mes juos nudžiuginome ir pralinksminome. Tikiuosi, ši graži tradicija tęsis dar ne vienerius metus.

„Piliečio žadintuvo“ narys Domantas Karpys

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Susitikimas su Telšių rajono savivaldybės meru

Artėjant SAVIVALDOS DIENAI 3b klasės mokiniai kartu su mokytoja Irena Bugeliene apsilankė Telšių rajono savivaldybėje. Daugeliui mokinių buvo pirma pažintis su rajono meru Petru Kuizinu.

Meras papasakojo, kokias veiklas atlieka savivaldybės darbuotojai, noriai atsakinėjo į pateiktus mokinių klausimus. Mokiniams patiko pasėdėti mero kėdėje, apsilankyti posėdžių salėje. Mokiniai džiaugėsi smagiu susitikimu, prasmingai praleistu laiku.

„Bendraminčių“ informacija

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Tarptautinė mokytojų  diena „Atžalyne“

Tarptautinė mokytojų diena kasmet minima spalio 5 d. Ši diena paskelbta minėtina diena UNESCO iniciatyva. Ja siekiama atkreipti dėmesį į labai svarbų mokytojo darbą. Šią dieną mini apie 100 pasaulio šalių.

Mūsų „Atžalyno“ progimnazijoje Mokytojų diena visada yra švenčiama savaip ir nuotaikingai. Šią šventę ruošia 8-tų klasių mokiniai, kuriems talkina klasių vadovės. Ypatingą nuotaiką sukūrė įspūdingai papuoštas mokytojų kambarys, nuoširdus sveikinimas mokytojams. Tą rytą kiekvieną mokytoją pasitiko Mokinių tarybos atstovai ir padėkojo už žinias ir atvertas duris į pasaulį. Taip pat šiltai pasveikino mokytojus ir Progimnazijos tarybos pirmininkas Kęstutis Kniuras. Po pamokų 8-tų klasių mokiniai progimnazijos mokytojus pradžiugino menine programėle, kuri suvirpino iki širdies gelmių. Ta proga tradiciškai buvo išleistas progimnazijos laikraštis „Labas“.

Pradinėse klasėse mokinių tėvai vedė netradicines pamokas. Pavaduoti mokytojus sutiko net 22 tėveliai. 1b klasės mokinius tėvai išsivedė į Naujamiesčio mokyklą, kur mažieji pirmokėliai apžiūrėjo relaksacijos kabinetą, pamokoje išbandė inovatyvias technologijas. Tėveliai pasistengė, kad pamokos būtų įdomios ir kūrybiškai organizuotos. Džiaugiamės, didžiuojamės ir nuoširdžiai dėkojame tėveliams už bendradarbiavimą su progimnazija.

Dėkojame visai progimnazijos bendruomenei už sukurtą puikią nuotaiką, jaukią ir originalią šventę.

„Bendraminčių“ informacija

 

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Europos judrioji savaitė Telšių „Atžalyno“ progimnazijoje

Š. m. rugsėjo 20 dieną Telšių „Atžalyno“ progimnazijoje vyko užsiėmimai, skirti Europos judumo savaitei. 5b ir 6b klasių mokiniai dalyvavo nuotaikingose estafetėse - varžybose su girtumo akiniais. Moksleivių, išbandžiusių šiuos akinius, nuomone, užduotis buvo atlikti sunkiau nei atrodė.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Simona Zableckienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Moksleivių veikla

Rugsėjo 21 d. vyko LMS TRMP (Lietuvos moksleivių sąjunga, Telšių rajono mokinių parlamentas) ataskaitinis mokinių savivaldų forumas ir naujo TRMP pirmininko rinkimai. Renginyje dalyvavo ir mūsų  „Atžalyno“ progimnazijos atstovai. Buvo labai smagu atstovauti mūsų progimnazijai, įgyti naujų patirčių ir puikiai bei produktyviai praleisti laiką.

„Bendraminčių“ narė Brigita Sankauskaitė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Kasmetinė išvyka į Šiluvą

„Atžalyno“ progimnazijoje kiekvienų mokslo metų pradžioje tęsiama gilią prasmę turinti tradicija vis su kita mokinių grupe nuvykti į Šiluvą per Šilinių atlaidus. Šį rudenį kartu su direktoriumi Vytautu Vaitkumi, tikybos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšiene į Šiluvą vyko 6 – 8 klasių mokiniai. Visa grupė dalyvavo šv. Mišiose Bazilikoje. Po šv. Mišių aplankė Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo koplyčią, kiekvienas pasimeldė savo atsivežtomis intencijomis.

Šie metai turi ypatingą prasmę, nes švenčiama Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 410 m. sukaktis, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos metai ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis.

„Bendraminčių“ informacija

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Telšių „Atžalyno“ progimnazija skelbia atranką laisvai psichologo pareigybei 0,5 etato užimti.

Darbo sutartis – terminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).

2. Informacinių technologijų žinojimas, valdymas ir gebėjimas jas taikyti profesinėje veikloje;

3. Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

4. Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant progimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.

5. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

 

Psichologas vykdo šias funkcijas:

konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas;

šviečia progimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

atlieka aktualius progimnazijos psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į progimnazijos bendruomenės poreikius;

dalyvauja progimnazijos metinės veiklos planavime, progimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe;

dalyvauja kuriant rengiamas mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus;

tinkamai vykdo kitas funkcijas, numatytas progimnazijos nuostatuose, pareigybės aprašyme, darbo tvarkos taisyklėse.

Privalumai: darbo patirtis bendrojo ugdymo mokykloje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Galima teikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną.

Dokumentų priėmimo pradžia 2018 m. spalio 1 d., pabaiga 2018 m. spalio 15 d.

Dokumentai pateikiami Telšių „Atžalyno“ progimnazijos raštinės vedėjai, adresu P. Cvirkos 2, Telšiai, 113 kab., darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – iki 15.45 val., pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val., asmeniškai arba siunčiant registruotu laišku, arba elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime asmeniškai ir pakviesime į pokalbį pretendentų nurodytu el. paštu arba telefonu. Atvykstant į pokalbį pateikti atrankai pateiktų dokumentų originalus.

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Profesinis ugdymas – ateities karjera

Rugsėjo 6 dieną „Atžalyno“ progimnazijos 8 c klasės mokiniai ir auklėtoja L. Trepkevičienė dalyvavo LR Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotame socialiniame edukaciniame-pažintiniame renginyje „PROFESINIS UGDYMAS - TAVO ATEITIES KARJERA!”.

Renginyje buvo patraukliai pristatomas profesinis mokymas, tėvų, mokytojų auditorijai buvo pristatomi sėkmės pavyzdžiai, kurie byloja apie augantį profesinio mokymo prestižą. Buvo supažindinama su profesinio ugdymo mokymosi programomis, verslo įmonėse naudojama modernia įranga, o LINPRA Infomobilyje mokiniai matė įvairius inovatyvius įrenginius, kurie taip pat jau yra naudojami kai kuriose Lietuvoje veikiančiose inžinerinės pramonės įmonėse.

Renginys buvo interaktyvus, kad paskatintų moksleivius ateiti ir išbandyti praktinius dalykus. Renginio metu vyko įvairios atrakcijos, o moksleiviams, jų tėveliams ar kitiems  persikvalifikavimu susidomėjusiems asmenims konsultacijas teikė įvairių sričių specialistai, profesinio ugdymo įstaigų atstovai, verslo organizacijų atstovai .

Susipažinkite su renginio akimirkomis fotografijose.

Skaityklos bibliotekininkė Dalia Krauzienė,
8c klasės auklėtoja Lina Trepkevičienė

 

Puslapis 11 iš 12

Lankytojų skaitiklis