2018-2019

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Dalykinė trumpoji stažuotė Druskininkų „Ryto” gimnazijoje

Trumposios stažuotės Lietuvoje vykdomos pagal Ugdymo plėtotės centro vykdomą projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas”. Stažuotės Lietuvoje tikslas – suteikti galimybę patyrusiems mokytojams dalintis praktine darbo patirtimi su kitų mokyklų mokytojais.

Stažuotojai buvo atrenkami iš visos Lietuvos mokyklų pagal pateiktas programas. Trumposios stažuotės trukmė – 5 dienos. Telšių „Atžalyno” progimnazija dalyvauja šiame projekte pagal 2 programas. Programą „Krikščioniškų vertybių ugdymas integruojant tikybą, muziką ir šokį” parengė mokytojos metodininkės Jadvyga Dapšienė, Laima Petrulaitienė, Dinara Dacienė, o programą “Integruotas ugdymas pradinėse klasėse” parengė mokytojos metodininkės Irma Klaišytė ir Irena Bugelienė. Šios mokytojos ne tik vyks stažuotis į kitas mokyklas, bet ir savo progimnazijoje priims stažuotojus iš kitų Lietuvos mokyklų.

Spalio 15 – 19 d. į stažuotę Druskininkų „Ryto” gimnazijoje, vyko mokytojos metodininkės Jadvyga Dapšienė, Laima Petrulaitienė, Dinara Dacienė.

Stažuotės metu stebėjome tikybos, muzikos ir šokio pamokas. Po stebėtų pamokų vyko aptarimai, kuriuose diskutavome apie šiuolaikinės pamokos struktūrą, aptarėme pamokų planavimą ir organizavimą. Aiškinomės, kaip kryptingai taikyti į mokinių mokymą(si) nukreiptus aktyviuosius integruotus metodus, vertinimo kriterijus, padedančius skatinti mokymosi motyvaciją, dialogą tarp mokinių ir mokytojų, kiek tai turi įtakos tolesniam mokymuisi. Dalijomės patirtimi, kaip sukurti tinkamą ugdymosi aplinką, siekiant plėtoti mokinių kūrybiškumą, teigiamo mokinių požiūrio į save formavimą, bendradarbiavimą, padedantį plėtoti ne tik dalykinę, bet ir bendrąsias kompetencijas. Pasidalijome patirtimi apie IKT ir kitų aktyviųjų metodų naudojimą pamokose, kita metodine medžiaga. Susitikime su gimnazijos administracija pristatėme vieni kitiems  savo miestą, ugdymo įstaigą, popamokinę veiklą. Susipažinome su gimnazijos išorinėmis ir vidinėmis erdvėmis, dalykų kabinetais. Buvo suorganizuotas abipusiai naudingas susitikimas su mokytojais.

Tai buvo puiki galimybė pasidalinti savo darbo praktine patirtimi ir perimti iš kolegų gerąją patirtį, kurią stengsimės pritaikyti planuojant ir organizuojant ugdymo procesą. Dalyvavimas stažuotėje sudarė galimybę susipažinti su Druskininkų „Ryto” gimnazijos tikybos ir kitų dalykų specialistais ir užmegzti bendradarbiavimo ryšius, patobulinti profesines, informacijos valdymo, komunikavimo ir kitas bendrąsias kompetencijas. Manome, kad abipusė gerosios patirties sklaida padės sėkmingai taikyti naujoves ugdymo procese.  

Džiugina naujos patirtys, naudingos veiklos, šiltas ir nuoširdus „Ryto“ gimnazijos bendruomenės kolektyvas, kuris noriai dalijosi patirtimi. Manau, kad stažuotės yra reikšmingos abipusiai, keliančios naujus iššūkius, skatinančios motyvaciją dirbti šiuolaikiškai.

 

Tikybos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Telšių Jaunimo centro veiklos pristatymas „Atžalyno“ progimnazijoje

Spalio 23 d. 8a klasės mokiniai susitiko su Telšių Jaunimo centro atstovėmis Kristina Čirikiene ir savanore iš Gruzijos. Buvo pasakojama apie veiklą, vykdomą Jaunimo centre, žiūrėjome filmą. Filme pamatėme vaizdus apie kasdieninį Jaunimo centro gyvenimą. Buvo įdomu! Sužinojome, jog šiame centre gali lankytis jaunimas nuo 14 metų amžiaus. Ten galima prasmingai praleisti laisvalaikį, susirasti naujų draugų.

Turbūt didžiausią įspūdį paliko viešnia iš Gruzijos. Su ja bendravome anglų kalba, tad turėjome progą patobulinti šios kalbos įgūdžius, pasidomėti gyvenimu Gruzijoje, išgirdome nuomonę apie Lietuvą, apie mūsų miestą – Telšius.

8a klasės mokiniai

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Savaitė su vokiečių kalba

Praėjusią savaitę kaip ir kiekvienais metais įvairiose Lietuvos institucijose vyko Vokiečių kalbos dienos. Mūsų mokykla taip pat puošėsi mokinių piešiniais ir plakatais apie Vokietiją ir vokiečių kalbą. Šios užsienio kalbos besimokantys septintokai ir aštuntokai per vokiečių kalbos pamokas dalyvavo projektiniame darbe: rašė žinutes apie keliones į Vokietiją, rengė prisistatymus vokiečių kalba, gamino plakatus. 8b klasėje vyko integruota vokiečių kalbos ir dailės pamoka „Vokietijos prekiniai ženklai“. Mokinių darbais galima pasidžiaugti mokyklos skaitykloje.

Buvęs mūsų mokyklos mokinys Ernestas Vilkas pasidalijo nuotraukomis iš Vokietijos ir atsiuntė mokiniams motyvuojantį laišką, kuriame rašoma: Mokytis vokiečių kalbos nėra lengva, todėl, jeigu mokotės šios kalbos, esate tikrai šaunūs ir galite didžiuotis savimi! Be jokios abejonės, vokiečių kalba ateityje jums suteiks didesnes studijų ir karjeros galimybes.“

Jūratė Damanskienė, vokiečių kalbos mokytoja

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Mieli mokytojai, mokiniai, tėveliai, močiutės, seneliai!

2018 m. spalio 26 d. (penktadienį) 12 val. Telšių  Šv. Antano Paduviečio katedroje bus aukojamos šv. mišios už Telšių „Atžalyno” progimnazijos bendruomenę.

Kviečiame dalyvauti 2-8 klasių mokinius, mokytojus, tėvelius, močiutes ir senelius.

Direktorius Vytautas Vaitkus

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Mokinių tarybos veikla

Spalio mėnesį mūsų progimnazija sulaukė svečių iš LMS TRMP (Lietuvos moksleivių sąjunga, Telšių rajono mokinių parlamentas). Pradžioje buvo žaidžiami susipažinimo žaidimai. 

Po to svečiai progimnazijos savivaldai bei savanoriams papasakojo apie LMS veiklą, renginius, kokias problemas jie sprendžia ir kaip atstovauja mokiniams rajone. Visi dalyvavę mokiniai išėjo puikios nuotaikos, pilni įspūdžių ir gerų emocijų.

„Bendraminčių” narė Brigita Sankauskaitė
 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Paminėta Pasaulinė košės diena

„Malsenos“ iniciatyva Pasaulinė košės diena Lietuvoje minima jau ketvirtus metus. Spalio 10-osios rytą šalies pradinukai skanauja avižinę košę ir tokiu būdu yra mokomi sveikos mitybos pagrindų. Mūsų progimnazija siekia formuoti tinkamą mokinių požiūrį į mitybą ir kiekvienais metais į šią iniciatyvą įsijungia pradinukai. Tądien pradinukai susipažino su sveikos mitybos principais, košės nauda.

Po pirmos pamokos valgyklos darbuotojų išvirta ir pagardinta uogiene koše vaišinosi visi pradinukai. Avižų kruopas ir uogienę atsinešė pradinių klasių mokytojos. Keletą nuotraukų su šio renginio akimirkomis išsiųsta į projekto „Prisiviriau košės“ konkursą. 

„Bendraminčių“ informacija

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Susitikimas su Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovais

Spalio 8 d. 5b klasės vadovė Marytė Beinorienė pakvietė Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos specialistus apsilankyti „Atžalyno“ progimnazijoje. Susitikime mokyklos skaitykloje dalyvavo 5b ir 6b klasių moksleiviai.

Specialistai pasakojo apie galimas nelaimes patalpose, iškylaujant gamtoje, supažindino su meteorologinių reiškinių keliamais pavojais, pateikė patarimų, kaip elgtis, kad gyventi būtų saugu. Visiems priminta, kad ištikus nelaimei būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. Specialistai paliko informacijos mokyklos skaitykloje. Kviečiame klasių vadovus ateiti su auklėtiniais ir susipažinti.

Tikimasi, kad moksleivių bendravimas su civilinės saugos darbuotojais, paskatins juos susimąstyti apie savo bei aplinkinių saugumą.

Skaityklos bibliotekininkė Dalia Krauzienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Susitikimas su aktoriumi Alvydu Brunalu

Šių metų spalio 9 dieną progimnazijos aktų salėje įvyko mokinių susitikimas su respublikos skaitovų konkursų laureatu, Kauno mažojo teatro aktoriumi Alvydu Brunalu.

Jis supažindino su poeto Vytauto Mačernio gyvenimu ir kūryba, skaitė poeto eiles. Įtaigus aktoriaus deklamavimas sužavėjo mokinius, jie įdėmiai klausėsi, pagilino per pamokas įgytas žinias apie Vytauto Mačernio lyriką. Tokie renginiai ne tik paįvairina ugdymo procesą, bet ir priverčia susimąstyti apie gyvenimo trapumą.

Lietuvių kalbos mokytoja D. Eirošienė

 

Puslapis 10 iš 12

Lankytojų skaitiklis