2018-2019

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Profesinis veiklinimas Telšių apskrities vyriausiajame policijos komisariate

Kiekvieną pavasarį policijoje organizuojamos Atvirų durų dienos tikslas – supažindinti mokinius su policininko profesija. 

Mūsų progimnazijai atstovavo 7c klasės mokiniai, lydimi klasės vadovės Danguolės Eirošienės ir skaityklos bibliotekininkės Dalios Krauzienės.

Iš visos Telšių apskrities mokyklų gausiai susirinkusius mokinius pasveikino ir jų apsilankymu policijos komisariate pasidžiaugė Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Remigijus Rudminas.

Susitikimo su mokiniais metu Lietuvos policijos mokyklos atstovai išsamiai papasakojo apie galimybę tapti policininku, supažindino su atrankos tvarka bei mokymosi sąlygomis, kursantams ar studentams suteikiamomis socialinėmis garantijomis, ateities perspektyva ir karjeros galimybėmis.

Apie atskirų policijos padalinių veiklą papasakojo Atvirų durų dienos renginyje dalyvavę Kriminalinės policijos biuro, Kriminalistinių tyrimų centro, antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai. Visi jie supažindino su darbo specifika padaliniuose. Didelį įspūdį mokiniams paliko Kelių policijos pareigūnų motociklai ir kinologas su tarnybiniu šunimi.

 Aktyvūs ir žingeidūs mokiniai, besidomintys policijos pareigūno darbu ir ateities planus siejantys su šia profesija, buvo kviečiami baigę mokyklą pagausinti policijos pareigūnų gretas.

Skaityklos bibliotekininkė D. Krauzienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Paminėjome Tarptautinę vaikų knygos dieną

Balandžio 2-oji – Tarptautinė vaikų knygos diena. Progimnazijos administracija, bibliotekininkė Aušra Vaičiulienė ir pradinių klasių mokytojos surengė vaikams Pasakų dieną. Pirmų klasių mokiniams H. K. Anderseno pasakas skaitė pavaduotoja ugdymui V. Svotienė; socialinė pedagogė L. Kuzminskytė; psichologė R. Mickuvienė.

Kitose pradinėse klasėse skaitė mokytojos bei mokiniai. Vėliau vaikai žiūrėjo filmą apie H. K. Anderseną ir atsakinėjo į klausimus. Geriausias žinias apie pasakininką parodę mokiniai buvo apdovanoti direktoriaus padėkos raštais. Po to vaikai kūrė perskaitytos pasakos iliustracijas ir pakabino ant klasės durų. Pradinukų fojė buvo paruoštas stendas apie H. K. Anderseną, bibliotekoje surengta H. K. Anderseno knygų paroda.

Prasmingai ir gražiai Tarptautinę vaikų knygos dieną paminėjo ir 5a klasės mokiniai. Pamoką, skirtą knygai, jie pradėjo antro aukšto koridoriuje prie skaityklos bibliotekininkės Dalios Krauzienės paruošto stendo. Perskaitę šiai progai dailininko ir vaikų knygų autoriaus Kęstučio Kasparavičiaus nupieštą plakatą ir parašytą laišką-kreipimąsi „Knygos padeda neskubėti“, mokiniai susimąstė, kokią vietą jų gyvenime užima knyga. Po to pamoka buvo tęsiama progimnazijos skaitykloje, kurioje vaikai rašė apie gražiausias akimirkas, praleistas su knyga, žiūrėjo ir aptarė skaidres apie skaitymo vertę.

Progimnazijos bibliotekininkė A. Vaičiulienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja A. Arlauskienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Žemaitijos metų paminėjimas

Kovo mėnesį visas klasės valandėles skyrėme Žemaitijos metams paminėti. Per pirmąją grupelėmis pristatėme miestus: Skuodą, Plungę, Kretingą, Varnius (tiesa, Varniuose gruodžio mėnesį mes buvome apsilankę). Po to skaitėme žemaitiškus eilėraščius, žemaitiškus žodžius „vertėme“ į lietuvių kalbą. Sekėsi nelabai gerai. Valandėlės pabaigoje pasivaišinome kąstiniu ir bulvėmis.

Per antrąją valandėlę „keliavome“ po Telšius. Smagu buvo sėdėti klasėje ir ekrane matyti savo miestą. Su istorijos mokytoja V. Savickiene apsilankėme mūsų mokyklos istorijos muziejuje.

Per trečiąją klasės valandėlę auklėtoja papasakojo apie vyskupą Motiejų Valančių. Aptarėme jo gyvenimą, nuveiktus darbus, susipažinome su Valančiaus bendražygiais, knygomis, kurias jis parašė. Vieningai sutarėme, kad be vyskupo M. Valančiaus gal net ir Lietuvos nebūtų!

Kovo 31 dieną, tiesa, ne visi apsilankėme „Alkos“ muziejuje. Jame matėme daug įdomių dalykų: šarvų, senoviškų litų, mokyklos priemonių. Paskui sprendėme užduotis. Mums ten labai patiko.

Na, o per Tarptautinę vaikų knygos dieną skaitėme vyskupo M.Valančiaus „Mikę melagėlį“. Mikė visiems meluodavo, dėl to kritinėje situacijoje jam niekas nepadėjo. Geriau nemeluoti.

Štai taip mes paminėjome Žemaitijos metus.

5b klasės mokiniai Gabija Jonauskytė, Kornelija Noreikaitė, Elijus Kniuras, Gabriel Marijus Slipčenko, klasės vadovė Marytė Beinorienė
 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Gerb. progimnazijos bendruomenės nariai!

Kviečiu 2 proc. GPM skirti Telšių „Atžalyno“ progimnazijai

Prasidėjo gyventojų pajamų deklaravimas už 2018 metus. Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų geranoriškumą ir pernai metais skirtą 2 proc. GPM dalį progimnazijai. 

Lėšų likutis  sąskaitoje yra 2500 eurų. Jūsų dėka iš šių lėšų galėjome gražinti progimnazijos vidaus erdves, kurti jaukesnę aplinką mokiniams.

Gautas lėšas naudojame taupiai. Kiekvienas lėšų skyrimas aptariamas progimnazijos taryboje.

Šiais metais planuojame įrengti stebėjimo kameras progimnazijos koridoriuose ir lauke, kad būtųužtikrintas mokinių saugumas. Dėl lėšų skyrimo stebėjimo kamerų pastatymui kreipėmės ir į rajono savivaldybę.

2 proc. GPM dalį galite skirti jau dabar Elektroninio deklaravimo sistemos svetainėje (prisijungę prie EDS ir pasirinkę pildyti formą FR0512 v.2).

Telšių „Atžalyno“ progimnazijos rekvizitai:

Paramos gavėjo identifikacijos numeris (kodas): 290554930

Paramos gavėjo pavadinimas: Telšių „Atžalyno“  progimnazija

Adresas: P. Cvirkos g. 2, LT-87351,  Telšiai

Banko pavadinimas: AB Luminor bankas

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT864010042800080180.

Teikdami naujos formos prašymą galite nurodyti, kad mus norite remti kelerius metus, ir parama kitais metais bus pervedama automatiškai. Prašymai priimami iki gegužės 2 d., tad nedelskite!

Gerus darbus darykime kartu!

Direktorius Vytautas Vaitkus

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas
Dėmesio!

Prasideda būsimųjų pirmokų registracija Telšių „Atžalyno“ progimnazijoje 
(Telšiai, P. Cvirkos g. 2, tel. 8 444 70171)

Į bendrojo ugdymo mokytis pagal pradinio ugdymo programą pirmumo teise priimami asmenys deklaravę gyvenamąją vietą mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, gyvenamąją vietą deklaravę kitų savivaldybės mokyklų aptarnavimo teritorijoje.

Prašymai mokytis į naujai formuojamas klases teikiami tik į vieną pasirinktą mokyklą nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d.

Į laisvas vietas prašymai priimami nuo 2019 m. liepos 1d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Reikalingi dokumentai:

1. Prašymas mokytis pagal pradinio ugdymo programą (pildomas vietoje).

2. Vaiko sveikatos pažymėjimas.

3. Vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas (kopija padaroma vietoje).

4. Gyvenamosios vietos deklaracija.

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Progimnazijos bendruomenės valanda su Viešpačiu

Popiežiaus Pranciškaus raginimu prieš kelerius metus visose pasaulio vyskupijose pradėtos švęsti atgailos ir susitaikinimo pamaldos „24 valandos su Viešpačiu“. Jos vyksta kasmet penktadienį prieš ketvirtąjį gavėnios sekmadienį.

Šiemet mūsų progimnazija atsiliepė į Bažnyčios kvietimą ir kovo 29 dieną nuo 21.00 iki 22.00 valandos dalyvavo atgailos ir susitaikinimo pamaldose Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje. Mokytojai šlovino ir garbino Viešpatį, dėkojo Jam už visas dovanotas gėrybes ir prašė malonės, maldavo stiprinti  savo tikėjimą, meilę Dievui ir artimui. Tą valandą giedojo Bažnytinės muzikos ansamblis, kuris  palietė kiekvieno, esančio Bažnyčioje, širdį. Transliaciją buvo galima klausytis per Marijos radiją.

Džiugu, kad daug mokytojų tą šiltą ir jaukų vakarą buvo kartu. Nuoširdžiai dėkojame visai bendruomenei už dalyvavimą atgailos ir susitaikinimo pamaldose: mokiniams ir muzikos mokytojai Laimai Petrulaitienei už nuostabias giesmes, direktoriui Vytautui Vaitkui, pavaduotojai Virginijai Svotienei, mokytojams Reginai Stulpinienei, Jūratei Šliažienei, Alvidai Petkuvienei, Eugenijai Kavaliauskienei, Vilmai Savickienei už išsakytas mintis, padėkas, prašymus Viešpačiui;tėveliams ir mokytojams už jungimąsi į bendrą maldą. Labai ačiū Katedros administratoriui kanauninkui Vygintui Gudeliūnui už idėjos palaikymą, šiltą padėkos žodį.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Paminėta Tarptautinė teatro diena

Kovo 27 d. minima Tarptautinė teatro diena. Šventė minima nuo 1962 metų. Žodis „teatras“ kilo iš graikų kalbos: „theatron“ – vieta, skirta vaidybai. Pirmasis profesionalus europietiškas teatras įkurtas Renesanso epochoje. Tai buvo italų kaukių komedijų teatras. Nuo to laiko klajojantys aktoriai po truputį tapo sėslūs, pradėjo vaidinti pastoviose vietose.

Tarptautinės teatro dienos proga būrelio „Pasakų šalyje“ nariai, vadovaujami vadovės Dalios Galminienės, kūrybiškai pasveikino mokytojus ir palinkėjo nestokoti kūrybinės veiklos.

„Bendraminčių“ informacija

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Sveikiname 1-os vietos laimėtoją GYTĘ VAVILOVAITĘ!

Kovo 22 d. mūsų progimnazijos 1a klasės mokinė Gytė Vavilovaitė (muzikos mokytoja Laima Petrulaitienė) dalyvavo respublikiniame dainų konkurse ,,Lietuvių liaudies dainų skrynią atvėrus“, kuris vyko Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių mokykloje.

Konkursas buvo skirtas Žemaitijos vardo 800-osioms metinėms. Dalyviams reikėjo tarmiškai atlikti savo etnografinio regiono liaudies dainą. Juos vertino Audronė Vaitekūnienė, Šiaulių rajono Kuršėnų meno mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui, kanklių specialybės mokytoja metodininkė; Rima Ananjevienė, Šiaulių rajono Kuršėnų meno mokyklos kanklių specialybės mokytoja metodininkė; Birutė Poškienė, Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorė; Rolanda Bitienė, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro direktorės pavaduotoja. Vertinimo komisija, skirdama balus, atsižvelgė į pasirinkto kūrinio meninę vertę, atlikimo laisvumą, balso natūralumą, sceninę kultūrą.

Konkurse pasirodė kolektyvai iš Klaipėdos, Šiaulių miestų, Šiaulių rajono, Joniškio, Kelmės, Telšių, Šakių, Kuršėnų bendrojo ugdymo mokyklų ir kultūros centrų. Visi dalyviai ir jų mokytojai buvo šiltai priimti ir pavaišinti. Susumavus rezultatus konkurso laureatai ir dalyviai buvo apdovanoti Padėkos raštais. I laipsnio diplomu  apdovanota mūsų progimnazijos 1a klasės mokinė GYTĖ VAVILOVAITĖ, pelniusi respublikinio konkurso „Lietuvių liaudies dainų skrynią atvėrus“ nugalėtojos vardą.

Sveikiname 1-ą vietą pelniusią Gytę, džiaugiamės,  kad šis respublikinis konkursas turi ugdomąją vertę, nes yra puoselėjama pagarba gimtojo krašto kalbai, senolių palikimui, skatinamas noras pažinti ir puoselėti tautos kultūrą. Taip pat ugdomos mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo bei kūrybiškumo kompetencijos.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė

 

Įrašai

Puslapis 4 iš 12

Lankytojų skaitiklis