2017-2018

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Išvyka į Šiluvą

Kiekvienų metų rugsėjo mėnesio pradžioje Šiluvoje organizuojami Švenčiausiosios Mergelės Marijos  Gimimo atlaidai. Šių atlaidų šventimo tradicija Šiluvoje vyksta beveik 500 metų. Čia atsiliepiama į Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą, kuris įvyko 1608 m., raginimą garbinti jos Sūnų Jėzų, meldžiama kūno ir dvasios sveikatos. Visą savaitę, kiekvieną atlaidų dieną meldžiamasi įvairiomis aktualiomis intencijomis. Švenčiamos kariuomenės, policijos, medikų, kunigų, vienuolių, Bažnyčios institucijų, šeimų, vaikų, jaunimo, ligonių dienos.

Šią prasmingą atlaidų šventimo tradiciją turi ir mūsų „Atžalyno“ progimnazija ir jau daug metų mokinių grupės vyksta į Šilinių atlaidus. Tad ir šiemet, švenčiant palaimintojo arkivyskupo  Teofiliaus metus, 6–8 klasių mokinių grupė, vadovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui, tikybos mokytojos metodininkės Jadvygos Dapšienės, dalyvavo Šilinių atlaiduose.  Švč. Mergelės Marijos Gimimo  bazilikoje mokiniai meldėsi ir dėkojo Dievui už gyvybės ir gyvenimo dovaną, malonę priklausyti Kristaus Bažnyčiai. Po šv. Mišių vaikai lankėsi Apsireiškimo koplyčioje ir dėkojo už Šiluvos Dievo Motinos užtarimu gautas malones sau ir savo šeimoms.

„Bendraminčių“ informacija

 
  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

rugsejo1

 
  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Dėl mokyklinės uniformos

Jau pagaminta mokyklinė uniforma.

Uniformas galima atsiimti darbo dienomis nuo 8.00 iki 13.00 val.

pas socialines pedagoges (117 kab.).

 

 

 

Puslapis 11 iš 11

Lankytojų skaitiklis