2017-2018

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Mokinių tarybos veikla

Lapkričio 14 dieną į Telšių rajono savivaldybę rinkosi rajono Mokinių vadovų klubas, kurį sudaro visų rajono mokyklų mokinių savivaldos atstovai. Mūsų progimnazijai atstovavo Ieva Jankauskaitė, Valda Kniūkštaitė, Karolis Mickus, Nerijus Gustys. Vadovų klube buvo diskutuota įvairiomis mokiniams aktualiomis temomis. 

O lapkričio 15 dieną mūsų progimnazijoje susitiko mokinių savivaldos nariai su Telšių rajono mokinių parlamentu. Tądien buvo pristatyti Lietuvos moksleivių sąjungos tikslai, veikla. Taip pat aptarti Telšių rajono mokinių parlamento organizuojami renginiai. 

Mokinių tarybos pirmininkas Nerijus Gustys

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė Telšių „Atžalyno“ progimnazijoje

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės tradicijos tęsiasi. Šiemet lapkričio 13 – 19 dienomis prieblandoje,  balsu skaitydami Mauri Kuno „Lobių salą“, įkvėpėme gyvybės suomių literatūrai ir kartu paskelbėme unikaliausią skaitymo balsu manifestą. Šiemet Suomija mini šimtąsias nepriklausomybės metines ir šia proga šiaurės šalių bibliotekų savaitė išskirtinį dėmesį skiria suomių literatūrai.

„Lobių sala“ – tai nuotaikingas garsios Roberto Luiso Styvensono istorijos apie jūrų piratus perpasakojimas. Mauris Kunas humoristiškai pažvelgia į istoriją apie lobių ieškotojus. Šių metų tema – salos. Perskaitę kūrinį, supratome, kad šiaurės šalių bibliotekų savaitė pasitelkė literatūrą pažinti šiaurės salas fizine prasme ir drauge pajusti simbolinę jų galią išreikšti tokius jausmus kaip bendrystė ir atskirtis.

Mokiniai dėkingi skaitinius organizavusiems direktoriaus pavaduotojai ugdymui J.Dapšienei, istorijos ir etikos mokytojai V. Savickienei  ir skaityklos darbuotojai D. Krauzienei.

Būrelio „Bendraminčių“ narės Kornelija Noreikaitė, Kornelija Niuniavaitė, Gabija Jonauskytė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Telšių „Atžalyno“progimnazijos 80-mečiui skirta piešinių paroda 

Spalio mėnesį  5-tų – 8-tų klasių mokiniai, padedant dailės mokytojai Ligitai Kaziukonei, piešė dviem temomis: „Progimnazija mūsų akimis“ ir „Tortas progimnazijos jubiliejui“.  

Piešiniai yra  eksponuojami progimnazijos skaitykloje. Kviečiame apsilankyti parodoje.

Kornelija Noreikaitė, „Bendraminčių“ būrelio narė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Įsimintina jaunųjų šaulių išvyka

Visuomet su didžiausiu nekantrumu laukiame Jaunųjų šaulių būrelio išvykų. Šiemet  spalio 20 – 21 d. vykome į Pavandenę, į jaunųjų šaulių naktines orientacines varžybas „Pažink savo kraštą 2017“, skirtas paminėti 2017-uosius – Piliakalnių metus.

Į buvusią Pavandenės mokyklą atvykome vakare, išklausėme paskaitą „Propaganda“ ir ruošėmės orientacinėms varžyboms. Trasa buvo sunki. Vadovaudamiesi žemėlapiu ir kompasu iš pradžių pasiekėme pirmąjį piliakalnį, o vėliau kiek klysdami ir kitus pažymėtus taškus. Bridome per purvynus ir po trijų valandų grįžome į mokyklą. Parėję galėjome eiti žaisti, linksmintis diskotekoje ar ilsėtis į savo kambarius. Penktą valandą ryto pasigirdo: „Evakuacija!“ Visi išbėgome į lauką, kur buvo pranešta, jog dėl gaisro reikėjo palikti pastatą. Po evakuacijos aptarimo ėjome toliau ilsėtis. Kitą dieną vyko šaudymo varžybos. Renginys baigėsi apdovanojimų ceremonija. Buvo pagerbti geriausi orientacininkai ir šaudymo varžybų nugalėtojai.

Ačiū mūsų Jaunųjų šaulių būrelio vadovei Astai Daukantienei už įsimintiną išvyką, patirtus įspūdžius ir dar vieną savęs išbandymą.

Jaunoji šaulė Karolina Noreikaitė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Mokyklos 80-ies metų jubiliejinė šventė

Spalio 27 d. mokykla šventė 80-ies metų jubiliejų. Tai ypatinga šventė, dovanojusi mokyklos bendruomenei daug gražių akimirkų, ilgai išliksiančių atmintyje.

Šventė prasidėjo Katedroje šv. Mišiomis, kurias aukojo vyskupas nominantas Darius Trijonis ir Katedros administratorius kanauninkas Vygintas Gudeliūnas. Šv. Mišiose giedojo mokinių choras, progimnazijos bendruomenės nariai skaitė skaitinį iš Šventojo Rašto, meldė visuotinę maldą, nešė atnašų aukas. Su progimnazijos bendruomene kartu meldėsi Lietuvos Respublikos Seimo narys Valentinas Bukauskas, rajono savivaldybės tarybos narė Laima Jurytė- Zakarauskienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas, mero pavaduotojas Kęstutis Gusarovas. Pasibaigus šv. Mišioms direktorius Vytautas Vaitkus ir pavaduotoja Jadvyga Dapšienė padėkojo vyskupui nominantui Dariui Trijoniui ir Katedros administratoriui kanauninkui Vygintui Gudeliūnui už nuoširdžią bendrystę su progimnazijos bendruomene. Po to šventė tęsėsi progimnazijos aktų salėje. Sveikinimo žodžius tarė ne tik valdžios atstovai, bet ir vyskupas nominantas Darius Trijonis, prelatas Juozas Šiurys, kanauninkas Vygintas Gudeliūnas, monsinjoras Vytautas Steponas Brazdeikis. Nuveiktais darbais pasidžiaugė ir padėkojo rėmėjams progimnazijos direktorius Vytautas Vaitkus. Mokytojams, mokykloje išdirbusiems daugiau nei 35 metus, technikinio personalo darbuotojams mero pavaduotojas Kęstutis Gusarovas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir politikos departamento  atstovė Regina Pocienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja Daiva Tumienė įteikė padėkos raštus. Šiltus sveikinimo žodžius tarė socialinės partnerės – Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos – direktorė Regina Arbatauskienė ir pavaduotoja Violeta Langienė. Savo prisiminimais apie mokyklą dalijosi ir buvę šios mokyklos mokiniai.

Jubiliejinės šventės meninė programa, iki smulkmenų apgalvotas šventės scenarijus, atspindintis veiklą per visą dešimtmetį, senų nuotraukų nostalgijos gaidelė, nuostabūs mokinių pasirodymai, muzikos mokytojų ir mokytojų ansamblio dainos dovanojo visiems dalyviams puikią šventinę nuotaiką. Šventę vainikavo daina „Palaimink Dieve mus“ ir vedėjų palinkėjimai, kad mokykla gyvuotų dar ne vieną dešimtmetį, pildytųsi ir mažos, ir didelės svajonės, netrūktų dienų, pasotintų džiaugsmu, visus darbus lydėtų dangiška palaima.

Meninę programą kūrė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė, mokytojai Danguolė Eirošienė, Alvyra Bagužienė, Laima Petrulaitienė, Dinara Dacienė, Gintaras Vaitkaitis. Šventę vedė Ema Ežerskytė (7a kl.), Akvilė Gedvilaitė (8b kl.), Kamilė Vaitkutė (7b kl.), Nerijus Gustys (8b kl.). Techninę ir garso aparatūrą valdė Justas Javarauskas (8b kl.), Gvidas Dargis (8b kl.), Eimantas Kud (8b kl.).

Po jubiliejinės šventės progimnazijos direktorius Vytautas Vaitkus padėkojo rėmėjams, mokytojams, mokiniams, aptarnaujančiam personalui – visai mokyklos bendruomenei už paramą ir nuoširdų darbą organizuojant mokyklos jubiliejų ir visus renginio dalyvius pakvietė puodelio kavos.

„Bendraminčių“ informacija

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Pasitinkame Lietuvos Respublikos 100-metį!

Detektyvinis – edukacinis žaidimas „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai Palangoje“

2018 metų vasario 16 dieną mūsų gimtoji šalis minės savo nepriklausomybės 100-metį. Tai progai buvo skirta 5c ir 7b klasių mokinių išvyka į Palangą. Spalio 20 dieną šiame pajūrio mieste mes, lydimi auklėtojų L. Baltrukonienės ir J. Šliažienės bei mamos S. Jakumienės, dalyvavome detektyviniame – edukaciniame  žaidime „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai Palangoje“.

Palanga – miestas, kuriame XX a. pr. plačiai sklido lietuvybės idėjos. Iš šio miesto ir jo apylinkių yra kilę net keturi Vasario 16-osios akto signatarai, Lietuvos prezidentas, čia būrėsi knygnešiai, inteligentai ir menininkai.

Į Palangą mes išvykome žaidimui gerai pasiruošę: per istorijos pamokas kartu su mokytojais V. Vaitkumi ir V. Nekrašiene prisiminėme, kas yra signatarai, kuo jie nusipelnė Lietuvai. Atvykę į šį miestą, jo centre iš žaidimo vadovės Giedrės gavome užduotis. Tada orientuodamiesi pagal žemėlapį su nuorodomis, klausimais ir užuominomis, keliavome kurorto gatvėmis, grožėjomės parko vaizdais, įkopėme į Birutės kalną ir aplankėme daug netikėčiausių istorinių vietų. Iš viso turėjome surasti 13 punktų, kurie „slėpėsi“ pačiose įvairiausiose Palangos vietose ir buvo susiję su Lietuvos nepriklausomybę kūrusiais ir puoselėjusiais asmenimis. Linksmas, bet daug ištvermės ir žinių iš mūsų pareikalavęs žaidimas truko daugiau kaip 2 valandas. Paskutinė maršruto stotelė – Gintaro muziejus. Jo edukacijų centre aptarėme žaidimo rezultatus ir pasidalijome įspūdžiais. Už dalyvavimą žaidime buvome apdovanoti nemokama ekskursija po Gintaro muziejų, įsikūrusį gražiuose grafų Tiškevičių rūmuose.

Mums, penktokams ir septintokams, šis žaidimas labai patiko, nes jo nauda akivaizdi: netradiciškai besimokydami sužinojome daug naujų bei įdomių dalykų apie Lietuvos nepriklausomybės kūrėjus ir puoselėtojus. 

Matas Vavilovas, 5c klasės mokinys

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Šviečiamoji gyvulininkystės programa

Telšių „Atžalyno“ progimnazijoje startavo Šviečiamosios gyvulininkystės programos „Augink, rūpinkis mylėk“ III modulis. Rugsėjo 28 d. vyko pirmasis Šviečiamosios gyvulininkystės renginys vaikams – teminė valandėlė „Augink, rūpinkis mylėk“. 63 penktokai, žiūrėdami filmuotą medžiagą ir atlikdami užduotis, susipažino su galvijininkyste, kiaulininkyste, arklininkyste, avininkyste ir ožkininkyste. Mokiniai aktyviai atsakinėjo į klausimus, piešė plakatą „Ūkio augintiniai“.

Spalio 12 d. penktokai klasės valandėlėse susipažino su Šviečiamosios gyvulininkystės programos III modulio pirmu skyriumi – „Pieno kelias“. Vaikai noriai dalinosi žiniomis, kūrė pasakos pabaigą, minė mįsles, piešė gyvulėlius, kuriuos augina jų seneliai, atliko įvairias kitas užduotis.

5b klasės vadovė Asta Daukantienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Tarptautinė mokytojų diena

Spalio 5 d. mūsų progimnazijoje tradiciškai buvo paminėta Tarptautinė mokytojų diena. Tą rytą mokytojai, vos tik peržengę progimnazijos slenkstį, buvo pasitikti mokinių su rožėmis. Juos sveikino Mokinių tarybos atstovai. Aštuntų klasių mokiniai, jų vadovės ir dailės mokytoja paruošė staigmeną mokytojų kambaryje. Ant stalo kūrybiškai buvo pavaizduota Lietuva ir jos regionai. Aštuntokai įvardino, iš kokių Lietuvos regionų į mūsų progimnaziją dirbti yra atvykę mokytojai. Po to džiugino visų širdis smagia programėle. Taip pat visus nustebino didelis plakatas „Esame tokie, kokie esame“, kuriame mokiniai pavaizdavo save, savo mintis bei charakterio savybes. Ir negali pykti, nes mokiniai yra tokie, kokie yra... 

Mokytojų kolektyvą sveikino ir  Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas, Švietimo ir sporto reikalų skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė bei padovanojo saldžią dovaną – tortą.

Jau tradicija tapo šią dieną organizuoti „kitokias“, netradicines pamokas pradinėse klasėse. Net 21 pradinių klasių mokinių tėvelis vedė pamokas. Keletą pamokų pradinėse klasėse vedė ir aktyvieji Mokinių tarybos nariai.  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė pasidžiaugė, kad tėveliai ir mokiniai atsakingai, nuoširdžiai buvo pasiruošę pamokoms. Šis gražus bendradarbiavimas stiprina mūsų bendruomenę. Nuoširdžiai esame dėkingi tėveliams ir tikimės tęsti šią gražią tradiciją.

„Bendraminčių“ informacija

 

Puslapis 9 iš 11

Lankytojų skaitiklis