2017-2018

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas

1991 metų sausį vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų agresiją, bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę.  Šiemet minimos 27-osios Laisvės gynėjų dienos metinės.

Mūsų progimnazijoje Laisvės gynėjų diena paminėta sausio 12 d. Visa progimnazijos bendruomenė buvo prisisegusi Sausio 13-osios simbolį – neužmirštuolę. Jau 11-tą kartą dalyvavome pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, kurią organizuoja Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. 8.00 val. ryto progimnazijoje dešimčiai minučių buvo užgesintos šviesos ir ant palangių uždegtos žvakės. Po to aktų salėje istorijos mokytojos V. Nekrašienės vadovaujami būrelio „Piliečio žadintuvas“ nariai 5–8 klasių mokiniams priminė apie šią Lietuvai svarbią datą. Jie trumpai papasakojo ir parodė filmuotą medžiagą apie Sausio 13-osios išgyvenimo naktį. Prisiminėme ir pagerbėme tylos minute žuvusiuosius už Lietuvos laisvę bei visi kartu sugiedojome Lietuvos himną.

Pradinukams apie tragiškus Sausio 13-osios įvykius papasakojo pradinių klasių mokytojos, o aktų salėje filmuotą medžiagą parodė mokytoja Irma Klaišytė.

Sausio 13-osios vakarą Telšių Nepriklausomybės aikštėje vykusiame  minėjime dalyvavo ir mūsų progimnazijos „Jaunųjų šaulių“ ir „Piliečio žadintuvo“ būrelių nariai. Atsineštomis žvakutėmis pagerbėme žuvusius už Lietuvos laisvę.

Būrelio „Bendraminčiai“ narės Deimantė ir Kornelija

 

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Advento renginiai „Atžalyne“

Artėjant didžiosioms metų šventėms džiaugiamės nuveiktais darbais, prasmingais renginiais. Adventą pradėjome tradicine Advento vainikų pynimo popiete kartu su mokiniais, jų tėveliais ir mokytojais.

Popietės pabaigoje kanauninko Andriejaus Sabaliausko pašventinti vainikai papuošė progimnazijos fojė, klasių kabinetus, mokinių namus bei Katedrą. Tą vakarą buvo pašventinta ir prakartėlė, kurią paruošė technologijų mokytojai.

Kiekviena Advento savaitė buvo paminėta uždegant Advento žvakę progimnazijos fojė ir mokytojų kambaryje. Į Jėzaus gimimo džiaugsmą, skaitydami Šventojo Rašto istorijas, gilinomės kartu su mokiniais ir mokytojais. Kiekvienas įsipareigojome daryti gerus darbus, džiuginti savo artimuosius, dėkoti Dievui už mums duotą viltį, priimti Jėzų į savo širdis, kad Kalėdas sutiktume su džiaugsmu ir palaima. Antrą Advento savaitę būrelio „Einu su Kristumi“ nariai mokytojams parodė trumpą, kviečiančią susimąstyti, kompoziciją „Rankos“. Pirmą kartą visus džiugino prie mokytojų kambario žaliuojanti eglutė, kurią papuošė mokytojai. Vyresniųjų klasių mokiniai per tikybos pamokas vykdė projektą „Ką žinome apie Adventą?“ ir savo darbus pristatė pradinių klasių mokiniams. Pradinių ir penktų klasių mokiniai kūrė laiškus Jėzui ir paruošė parodėlę skaitykloje. Karpinių parodą organizavo dailės mokytoja. Mokiniai rašė bei siuntė laiškus ir sveikinimus vieni kitiems, nes visą Advento laikotarpį veikė „Kalėdinis paštas“, kurio veikla rūpinosi penktokai ir jų auklėtojos. Aktyvieji Mokinių tarybos, „Progimnazijos garbės“ nariai buvo apdovanoti kelione į Vilnių.

Paskutinę dieną iki Kalėdų atostogų visa bendruomenė rinkosi į aktų salę, kur menų, teatro būreliai parodė nuostabią adventinę programą. Šventėje dalyvavo Katedros administratorius, kanauninkas Vygintas Gudeliūnas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narė Laima Jurytė-Zakarauskienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistas, progimnazijos kuratorius Arūnas Juška. Tądien mokytojai vedė netradicines pamokas, pradinukai organizavo Dieną be pamokų, 5c ir 7b klasių mokiniai kartu su klasių vadovėmis apsilankė Klaipėdoje.

„Bendraminčių“ informacija

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

„Atžalyne“ svečiavosi klaipėdiečiai

Prieš Kalėdas susitiko Telšių „Atžalyno“ ir Klaipėdos „Versmės“, „Verdenės“ ir Simono Dacho progimnazijų mokinių savivaldos nariai. Susitikimo tikslas – susipažinti, aptarti mokinių savivaldos veiklą, pabendrauti. 

Apie mūsų progimnaziją, Mokinių tarybos veiklą papasakojo Mokinių tarybos pirmininkas Nerijus Gustys. Savo veiklas pristatė ir klaipėdiečiai. Po to buvo organizuojami įvairūs susipažinimo žaidimai, komandinis darbas, kurio metu buvo dalijimasi patirtimi. Atžalyniečiai suorganizavo Protų mūšį apie mūsų progimnaziją. Pasak direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jadvygos Dapšienės, susitikimas buvo naudingas abipusiškai. Mokiniai daug sužinojo vieni apie kitus, susidraugavo, nutarė bendradarbiauti ir ateityje. Balandžio mėnesį yra planuojama susitikti Klaipėdoje, mokinių konferencijoje. 

Ruošdamiesi renginiui parodėme, kad esame sumanūs ir išradingi, mokame priimti svečius. Smagu buvo gaminti dovanėles, ruošti vaišių stalą. Tai pareikalavo mūsų atsakomybės už pavestą darbą. Šis prasmingas susitikimas kiekvienam leido pajusti ne tik bendravimo džiaugsmą, bet ir suprasti, ką gali mokiniai, kaip nuo jų iniciatyvos ir veiklos priklauso jų pačių gyvenimas mokykloje.

Ugnė Batakytė ir Eglė Jasevičiūtė, „Atžalyno“ progimnazijos Mokinių tarybos narės

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Piešinių konkursai

Keletą metų iš eilės mūsų progimnazijos mokiniai dalyvauja VšĮ Nataljos Kazakovos kompiuterių mokyklos organizuojamame Kalėdinių ar naujamečių kompiuterinių atvirukų konkurse „Žiemos fantazija“. 

Šiais metais konkursui atvirukus nupiešė Dovydas Kotkovas (5a klasė), Danielė Kairaitytė (5b klasė), Deividas Bukinas (6b klasė) ir Aurentė Abromavičiūtė (7a klasė). Geriausiai buvo įvertintas Aurentės atvirukas „Kalnyna“ ir ji buvo pripažinta nugalėtoja 7–8 klasių mokinių atvirukų kategorijoje. (http://kaledos.nkkm.lt/)

Deivido ir Aurentės piešiniai buvo išsiųsti ir į „Kompiuterinės Kalėdų pasakos“ konkursą, kurį organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijai atstovaujantis Ugdymo plėtotės centras (UPC) bei VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras (ITMC). 5–8 klasių kategorijoje 1 vieta atiteko Aurentei Abromavičiūtei. (http://www.itmc.lt/nugaletojai-kompiuterine-kaledu-pasaka-2017/)

Informacinių technologijų mokytoja Sonata Kazokevičienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Edukaciniai užsiėmimai „Alkos“ muziejuje

Gruodžio 8 ir 15 dienomis 7b klasės mokiniai kartu su klasės vadove J. Šliažiene, mamomis S. Jakumiene bei I. Tautkiene dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose „Alkos“ muziejuje ir Žemaitijos kaimo ekspozicijoje.

Gruodžio 8 dieną septintokai buvo edukacinio užsiėmimo „Piešimas ant stiklo“ dalyviai. Šio renginio tikslas – ugdyti mokinių kūrybinę vaizduotę ir meninę raišką. Iš pradžių stiklo menininkas, edukatorius Vygandas Paulauskas supažindino septintokus su dirbiniais iš stiklo, mokė pažinti stiklą kaip kūrybos priemonę. Po to mokiniai galėjo praktiškai išbandyti šiuolaikinius stiklo dekoravimo būdus ir patys susikurti meno dirbinį iš stiklo. Kruopščiais ir spalvingais kūrybinio proceso rezultatais – piešiniais ant stiklo – iki kalėdinių atostogų septintokai papuošė savo klasę.

Gruodžio 15 dieną mokiniai lankėsi Žemaitijos kaimo ekspozicijoje ir pagilino žinias apie Advento laikotarpio senąsias lietuvių tradicijas bei papročius. Edukaciniame užsiėmime „Adventas. Atbėga elnias devyniaragis“ vyr. muziejininkė S. Udovičienė papasakojo apie Advento ir Kūčių vakaro prasmę, patiekalų, burtų reikšmę, namų puošybą. Vėliau septintokai mokėsi patys pasigaminti archajiškus Kūčių vakarienės patiekalus ir juos ragavo su karštomis bulvėmis, suko tikro vaško žvakes, iš linų darė žaisliuką-paukštelį kalėdinei eglutei papuošti. Daugiausia džiaugsmo ir linksmų emocijų sulaukė užsiėmimo kulminacija – burtai liejant figūrėles iš karšto vaško ir spėjant ateitį. Renginio refleksija buvo mokinių pokalbis su Kauno VDU Etnologijos krypties doktorante V. Rakaityte, kuri tyrinėja, kaip Lietuvos muziejuose reprezentuojamos etninės tradicijos. Septintokai ne tik žodžiais, bet ir piešiniais apibendrino savo išgyvenimus, patirtus atliekant įvairias veiklas.

Šie užsiėmimai mokiniams buvo puikus būdas sugrįžti į praeitį ir netradiciškai prisiminti senuosius lietuvių papročius bei tradicijas. Už juos 7b klasės mokiniai ir jų tėveliai nuoširdžiai dėkoja progimnazijos direktoriui V. Vaitkui, nes šios edukacinės veiklos – mokyklos dovana septintokams už 2016-2017 mokslo metais puikiai lankytas pamokas.

7b klasės vadovė J. Šliažienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Pabūkime ryto tyloje...

...Ša, visi nurimkim
Ryto tyloje...
Tuoj Advento žvakę
Degsim antrąją...

Skambant svajingiems smuiko ir gitaros garsams bei šiems žodžiams Ryškėnų darželyje – mokykloje prasidėjo Adventinis rytmetys „Pabūkime ryto tyloje“.

Kartu su tikybos mokytoja M. Beinoriene mokinukai deklamavo eiles apie džiugų švenčių laukimą, uždegė antrąją adventinio vainiko žvakelę, giedojo giesmeles. Darželio – mokyklos bendruomenės narius pasveikino kunigas Kęstutis Balčiūnas bei „Atžalyno“ progimnazijos direktorius Vytautas Vaitkus. Jų prasmingus palinkėjimus palydėjo mažųjų darželinukų, mokinukų dainelės bei iš dangaus pabirusios snaigės...

Mokytojos Gražina Jonikienė ir Erika Banienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Paminėta Žemaičių diena progimnazijoje

Gruodžio 5 d. mūsų progimnazijoje buvo paminėta Žemaičių diena. Pirmą pamoką aktų salėje būrelio „Piliečių žadintuvas“ nariai, vadovaujami istorijos mokytojos V. Nekrašienės, parodė programėlę, priminė Telšių miesto istoriją. 

„Bendraminčiai“ narė Kornelija Kazlauskaitė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ II etapo rezultatai

Š. m. lapkričio 27 d. – gruodžio 1 d. Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre vyko antrasis mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ etapas, kuriame 14 savivaldybių (Akmenės r., Biržų r. Joniškio r., Kelmės r., Kupiškio r., Pakruojo r., Panevėžio m., Panevėžio r., Pasvalio r., Radviliškio r., Šakių r., Šiaulių m., Šiaulių r., Telšių r.) 5 amžiaus grupių komandos varžėsi dėl galimybės patekti į trečiąjį respublikinį etapą.

Telšių rajoną 5-6 klasių mokinių kategorijoje  atstovavo mūsų progimnazijos komanda (nariai: J. Mažonaitė, R. Kulevičiūtė, T. Latiškevičiūtė, A. Sukauskaitė, R. Šion, vadovai: J. Martinkienė, VSPS A. Matulevičienė, VSPS I. Šimulytė), kuri  po atkaklios kovos surinko daugiausiai balų ir užėmė I prizinę vietą. Taigi komanda iškovojo galimybę varžytis trečiajame etape, kuris  vyks 2018 m. balandžio 19-20 d, su kitomis geriausiomis komandomis dėl Lietuvos „Sveikuolių sveikuoliai“ titulo.
 

Puslapis 7 iš 11

Lankytojų skaitiklis