2016-2017

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Susitikimas su poetė Zita Gaižauskaitė

Vieną lapkričio rytą, nuotaikingai nusiteikusi, į mūsų mokyklą atvyko vaikų poetė Zita Gaižauskaitė. Jinai susitiko su pirmų ir ketvirtų klasių mokiniais. Mokiniams žaismingai su vaidybiniais elementais pristatė savo eilėraščius. Klausytojai mielai talkino pristatant knygelių veikėjus. Akyviausiems dalyviams poetė padovanojo po knygelę.
Po pasirodymo vaikai klausinėjo apie poetės gyvenimą, jos kūrybą. Mokiniai atsidėkodami įteikė poetei gėlių. Atsisveikindama poetė palinkėjo niekada nepamiršti skaityti.

4c klasės mokinė Uršulė Šapalaitė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Jaunųjų šaulių būrelio išvyka į Varnius

Šiais mokslo metais pradėjau lankyti Jaunųjų šaulių būrelį, kuriam vadovauja mokytoja  Asta Daukantienė. Ji visai neseniai būrelio narius pakvietė į įdomią išvyką. Važiavome į Varnių Motiejaus Valančiaus gimnaziją. Kartu su Žemaitijos šaulių 8-ąja rinktine ir jaunaisiais šauliais iš Tauragės, Mažeikių „Gabijos“ gimnazijos, Mažeikių rajono Židikų pagrindinės mokyklos ir Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos bei Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijų šauliais dalyvavome Jaunųjų šaulių naktinėse orientacinėse pratybose, skirtose Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės įkūrimui paminėti. 

Varniuose mus pasitiko Šaulių rinktinės vadai ir vyresnieji šauliai, kurie mus supažindino su šia organizacija ir jos veikla. Po to prasidėjo mokymai, kaip suteikti pirmąją pagalbą nelaimės atveju. Tai yra labai svarbu, kadangi šauliai dažnai dalyvauja pratybose ir susiduria su nelengvais išmėginimais. Pati įdomiausia renginio dalis buvo naktinės orientacinės varžybos, kuriose dalyvavome, susiskirstę grupėmis. Naudodamiesi žemėlapiu, kompasu ir prožektoriais turėjome surasti nurodytus objektus, už ką buvome vertinami taškais. Užduotis nebuvo lengva, kadangi naktis pasitaikė šalta, o ieškoti reikėjo laukuose ir miške. Laimei, buvome šiltai apsirengę. Mūsų komanda surinko tik tris taškus, tačiau nė kiek nenusiminėme. Svarbiausia, kad turėjome galimybę išmokti naudotis kompasu, skaityti žemėlapį, orientuotis nežinomoje vietovėje. Daugeliui iš mūsų tai buvo įdomi nauja patirtis. Renginio metu ne tik išmėginome savo gebėjimus, bet ir susiradome naujų draugų žaisdami futbolą ir šokdami diskotekoje. Lauksiu kitų tokių turiningų išvykų.

Karolina Noreikaitė, 7b klasė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Pradinukų savaitė

Spalio 21 – 27 d. progimnazijoje buvo organizuojama Pradinukų savaitė. Pirmoji diena buvo skirta dailei ir technologijoms ir pavadinta „Lapų labirintuose“. Tądien mokiniai buvo labai kūrybiški, „siuvo“ rūbus iš lapų ir aprengė žmogaus siluetus. Lietuvių k. dieną „Raidžių lankoje“ rašė dailyraščius. Matematikos dieną „Matematikos pasaulyje“ atliko įvairias kūrybines skaičiavimo užduotis. Gražiausi dailyraščiai ir kūrybinės užduotys buvo iškabinti pradinukų alėjoje, kuriomis galėjo pasidžiaugti ne tik mokiniai, bet ir tėveliai.

Šią savaitę buvo organizuojamos ir pirmokų krikštynos. Pirmokai atliko įvairias užduotis ir buvo pripažinti pilnateisiais progimnazijos bendruomenės nariais. Jiems įteikti Lietuvos pirmoko pasai. Baigiamajame renginyje direktorius Vytautas Vaitkus ir pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė pasidžiaugė kūrybiška savaite ir apdovanojo visas pradines klases bei nugalėtojus padėkos raštais.

„Bendraminčių“ informacija

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

„Piliečio žadintuvo“ krikštynos

Spalio 20 dieną mūsų progimnazijoje įvyko „Piliečio žadintuvo“ krikštynos. Likus savaitei iki krikštynų visi labai ruošėmės, galvojome įvairiausių užduočių, linksmesnių ir baisesnių. Minčių nebuvo labai daug, bet keletą sugalvojome.

Atėjus tai dienai visi buvome išsipuošę ir pasiruošę lauktoms krikštynoms. Nauji nariai buvo surišti virvele ir pirmiausia nuvesti į rūbinę. Ten jie susitiko su „budėtoja Džozefina“. Po to prie technologijų kabineto turėjo atsiklaupę bučiuoti mokyklos pamatus. Užduotis reikėjo atlikti ir pas socialinę pedagogę bei mokytojų kambaryje. Po visų šių užduočių grįžome į istorijos kabinetą ir aptarėme rezultatus.  

Būrelio „Bendraminčiai“ narė Erika Bumblauskaitė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Bendruomenės diena Katedroje

Kiekvienais metais Šv. Antano Paduviečio katedroje organizuojama graži ir prasminga mokytojų, mokinių, tėvelų bei senelių bendrystė. Šių metų spalio 26 dieną Šv. Mišias už „Atžalyno“ progimnaziją aukojo Katedros administratorius, kun. dr. Darius Trijonis. Smagu, kad kunigas Darius noriai bendradarbiauja su mūsų progimnazija, šiltai prisimena akimirkas, praleistas mokykloje, kurioje mokėsi 10 metų.

Bendrystę ir susitelkimą stiprina aktyvus visos bendruomenės dalyvavimas šv. Mišiose. Skaitinį iš Šventojo Rašto skaitė progimnazijos direktorius Vytautas Vaitkus. Visuotinę maldą kalbėjo mokytojai ir mokiniai. Nuoširdu tai, kad mokiniai visuotinei maldai patys kūrė savo prašymus. Joje buvo meldžiama globoti mokytojus, kad jie visuomet išliktų kantrūs ir turėtų stiprybės pasiaukojamai ugdyti jaunąją kartą. Mokiniai meldė sau malonių prašydami, kad nors truputį meile ir kilnumu būtų panašūs į Viešpatį Dievą. Prašė Šventosios Dvasios palaikymo ruošiantis Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui. Mokiniai nepamiršo ir savo tėvelių prašydami jiems Dangiškųjų malonių. Buvo prašoma Dievo garbės šviesos mirusiems mokytojams, mokiniams bei jų tėveliams. Atnašavimo aukos – žmogaus darbo ir triūso vaisiai – prie altoriaus buvo nešami procesijoje ir įteikti kunigui. Besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui aštuntų klasių mokiniai nešė savo sukurtą padėką – rožančių, padarytą iš kaštonų, ir kitas aukos dovanas. Aukas nešė ir besiruošiantys Pirmajai Komunijai mokiniai bei močiutė su dviem anūkėliais.

Šv. Mišiose giesmes giedojo mokinių choras, vadovaujamas muzikos mokytojo Gintaro Vaitkaičio. O po Šv. Mišių programėlę dovanojo bažnytinės muzikos ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos Laimos Petrulaitienės.

Nuoširdžiai dėkojame už šiltą bendrystę kunigui Dariui ir visai bendruomenei.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Sveikatingumo savaitė pradinėse klasėse

Mūsų progimnazijoje yra įgyvendinama Sveikatos ugdymo programa. Ugdant sveikatą ir sveiką gyvenseną svarbiausias uždavinys – kryptingai ir sąmoningai įtvirtinti teigiamą vaiko nuostatą į sveikatą ir į ją stiprinančius veiksnius, formuoti sveikos gyvensenos įpročius, gilinti žinias apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo būdus. Vienas iš sveikatos saugojimo būdų yra sveikatingumo savaitės organizavimas, kurioje pradinukai mokosi suprasti, kokia svarbi yra fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, asmens ir aplinkos švaros įtaka žmogaus sveikatai ir gyvenimo kokybei.

Visą savaitę mokiniai rinkosi į aktų salę 7.45 val. ir ir skambant nuotaikingai muzikai mankštinosi.

Pradinukai jau žino ir supranta, kad sveikai mitybai didelės įtakos turi daržovės ir vaisiai. Todėl buvo suorganizuota darbelių paroda „Derliaus kraitė“. Smagu, kad mokiniai įvairias rudens gėrybių kompozicijas kūrė kartu su savo šeimomis. Be to, buvo suorganizuota draugiškumo akcija „Pasidalink obuolį su draugu“. Mokytojos ir mokiniai atsinešė obuolių iš savo sodo ir pertraukų metu vaišino vieni kitus ir visą progimnazijos bendruomenę. Ne mažiau svarbu sveikai mitybai ir košės iš grūdų. Ketvirtadienis buvo pavadintas Košės diena. Tądien visi pradinukai valgė košę su namine uogiene. Košės dienos organizavimas skatino mokinius keisti nesveikus užkandžius sveikesniais ir maistingesniais.

Paskutinę sveikatingumo savaitės dieną, penktadienį mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus ir pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė apdovanojo visų klasių mokinius padėkomis už dalyvavimą renginiuose bei 1a ir 4a klasės mokinius prizais už aktyviausią dalyvavimą, kuriant kompozicijas „Derliaus kraitė“. Už išradingą ir kūrybišką kompoziciją padėkos raštais ir dovanėlėmis buvo apdovanoti Džiugas Valeckas (1a kl.), Greta Martinkutė (1a kl.), Viktorija Sukauskytė (1a kl.), Gabija Zykaitė (1b kl.), Laisvūnė Gabija Plyniūtė (2a kl.), Emilija Metrikytė (2b kl.), Urtė Mitkutė (3a kl.), Gabriel Slipčenko (3b kl.), Matas Zelskis (4a kl.), Patrikas Radzevičius (4b kl.), Jokūbas Beržinis (4c kl.). Taip pat buvo apdovanoti aktyviausiai sportavę mokiniai.

Nuoširdžiai dėkojame mokinių tėveliams už bendradarbiavimą organizuojant sveikatingumo savaitę.

Būrelio „Bendraminčiai“ narė Kornelija

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Sveikatingumo dienos Lieplaukės skyriuje

Spalio 17-20 d. Lieplaukės skyriuje vyko sveikatingumo dienos. Mokiniai savaitės veiklą pasiskirstė pareigomis. Vieni mokinukai buvo atsakingi už rytinę mankštą, kiti atsakingai vykdė „vaisių ruošėjų“ pareigas. Vaisius vaikai skanavo kasdien. Labai noriai klasės mergaitės suorganizavo  „košių dieną“.

Estetiškai paserviravo stalą, paruošė „košės puodelį“ kiekvienam klasės draugui. Bene daugiausia kūrybingumo, žinių ir kruopštumo pareikalavęs kūrybinis darbas buvo atliktas skyriaus pirmokų ir antrokų. Jie padedami savo mokytojos sukūrė iliustracinę sveikatingumo knygelę „Būkime sveiki“. Kurdami šią knygelę mokiniai palietė įvairius sveikatą lemiančius faktorius: žalingų įpročių prevenciją, asmens higieną, sveikos mitybos piramidę, darbo ir poilsio ritmą. Šis kūrybinis darbas buvo išsiųstas į iliustracinės sveikatingumo knygos konkursą „Sveikatos ABC“, kurį organizavo Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų skyrus. Savo knygelės anotacijoje mokinukai palinkėjo būti sveikiems visiems Lietuvos vaikams, saugoti save ir savo artimuosius.

Neabejingi šių dienų veiklai liko ir mokinių Tėveliai, kurie kartu su savo vaikais kūrė kūrybinius darbus iš vaisių ir daržovių. Padarytais darbeliais pasipuošėme savo mažą mokyklėlę.

Mokiniai labai džiaugėsi savo darbo rezultatais bei naujomis žiniomis apie sveikatą.

Mokytoja Aušra Gumuliauskienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Mieli mokytojai, mokiniai, tėveliai, močiutės, seneliai!

Maloniai kviečiu Jus 2016 m. spalio 26 d. (trečiadienį) 12 val. į Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą. Katedros administratorius teologijos dr. Darius Trijonis aukos Šv. Mišias už Telšių „Atžalyno“ progimnazijos bendruomenę.

Direktorius Vytautas Vaitkus

 

Puslapis 10 iš 13

Lankytojų skaitiklis