2016-2017

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

LMS forumas 2017 – XXIII-ioji Neeilinė Asamblėja „Dabartis perka ateitį“

Žiemos pabaigoje Kaune vyko LMS forumas 2017 – XXIII-ioji Neeilinė Asamblėja „Dabartis perka ateitį“. Telšių „Atžalyno“ progimnazijos mokinių tarybos pirmininkas Nerijus Gustys dalyvavo antrą kartą Lietuvos moksleivių forume. LMS asamblėjos metu 400 aktyviausių šalies moksleivių gilinosi į aktualias Lietuvos mokinių problemas, susipažino su savanorystės ir nevyriausybinių orgnaizacijų veikla. 

Savo patirtimi ir idėjomis pasidalino lektorius Gabrielius Lansbergis. LMS forumo 2017 – XXIII-iosios Neeilinės Asamblėjos „Dabartis perka ateitį“ akimirkos: https://www.youtube.com/watch?v=XGwKHwSuiWc

„Bendraminčių“ informacija

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Kovo 16 – oji – Knygnešio diena

Ar kas uždegs vaškinę žvakę,
Kai smėlio kauburį supils?
Už sunkų kelią, baugią naktį
Ar kas mus, knygnešius, atmins?

Tai žodžiai iš senos knygnešių dainos. Kasmet kovo 16 dieną prisimename tuos, kurie išsaugojo lietuvišką žodį ir raštą.

Kovo 15 – ąją dieną progimnazijos skaitykla ir būrelio „Piliečio žadintuvas“ nariai kvietė penktokus paminėti, prisiminti ir pagerbti knygnešius, lietuvių kalbos draudimo metais platinusius lietuviškas knygas.

Mokiniai dalyvavo proto mūšyje, skirtame Knygnešio dienai. Atsakydami į klausimus pagalbą, galėjo rasti skaitykloje eksponuojamoje projektinių darbų parodoje bei video siužete „Lietuviškos spaudos draudimas ir tautinis atgimimas“. Proto mūšio nugalėtojais tapo 5a klasė. Progimnazijos direktorius įteikė visoms dalyvavusių klasių mokiniams padėkos raštus.

Knygnešių dienai paminėti proto mūšį stebėjo „Kranto“ progimnazijos bibliotekininkės M. Gureckienė ir A. Jonušienė. Džiugu, kad kitų progimnazijų bibliotekininkai domisi ir naudoja paruoštą renginio informacinę medžiagą.

Kviečiame progimnazijos bendruomenę pasinaudoti informacija ir klasės valandėlių metu organizuoti proto mūšį knygnešiams prisiminti.

Dalia Krauzienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Raiškaus skaitymo bei dailyraščio konkursas „Rašau ir skaitau gimtinei“

Vasario-kovo mėnesiais Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos skyrius organizuoja rajoninį raiškaus skaitymo ir dailyraščio konkursą „Rašau ir skaitau gimtinei“, kuris skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Organizuojant konkursą siekiama skatinti švietimo pagalbos specialistų ir dalykų mokytojų bendradarbiavimą, darbo tęstinumą bei perimamumą; tobulinti mokinių įgytus skaitymo ir rašymo įgūdžius; skatinti mokinių kūrybiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis; puoselėti meilę gimtinei, gimtajai kalbai.

Mūsų progimnazijoje įvyko šio konkurso mokyklinis etapas, kuriame dalyvavo dvylika 1-8 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Jie raiškiai skaitė pasirinktą tekstą ir rašė dailyraštį. Jų atliktas užduotis vertino komisija, kuriai vadovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Svotienė. Vertinant raiškųjį skaitymą buvo atsižvelgiama į mokinių įvaldytą skaitymo techniką, skaitymo tempą, sakinio ribų, skyrybos ženklų paisymą. Vertinant dailyraštį buvo kreipiamas dėmesys į tai, kaip mokiniai įvaldė rašymo techniką, koks estetinis jų rašto darbo vaizdas. Mokinius konkursui rengė logopedė Jūratė Šiaudkulienė, lietuvių kalbos mokytojos Danguolė Eirošienė, Alvida Petkuvienė ir Jūratė Šliažienė.

Visi konkurso dalyviai, atlikę užduotis, buvo apdovanoti padėkomis. Įteikdama jas mokiniams pavaduotoja pabrėžė, kad visos užduotys buvo atliktos labai atsakingai ir kruopščiai. Vertinimo komisija nusprendė, kad kovo mėnesio pabaigoje vyksiančiame rajoniniame etape mūsų mokyklos garbę gins 1a klasės mokinys Paulius Bondauskas ir 7a klasės mokinė Karolina Niuniavaitė, kurie gražiausiai parašė dailyraštį, bei 4a klasės mokinys Valentas Bertašius ir 6a klasės mokinė Ema Eigirdaitė, raiškiausiai perskaitę tekstus.

Šis konkursas – nuoseklaus, glaudaus, nuoširdaus mūsų progimnazijos lietuvių kalbos mokytojų ir logopedės bendravimo bei bendradarbiavimo pavyzdys, ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė Jūratė Šliažienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Kovo 11-osios šventė „Atžalyno“ progimnazijoje

Kovo 10 dienos rytą, dar gerokai prieš pamokas ir pertraukų metu „Atžalyno“ progimnazijoje skambėjo lietuviškos dainos apie laisvę, o didžiuliame ekrane nuostabūs Lietuvos vaizdai keitė vienas kitą, buvo pateikiama informacija apie Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą 1990-aisiais, rodomas Kovo 11-osios aktas, Aukščiausiosios Tarybos, paskelbusios šį svarbų dokumentą, fotografijos.

Klasių vadovai savo auklėtiniams vedė Šlovės pamoką, per kurią vyko pokalbiai, diskusijos apie istorinių įvykių svarbą šiandieniame gyvenime. Vaikai žaidė, piešė, atsakinėjo į klausimus. Mokykloje šia proga lankėsi ir atsiminimais dalijosi buvusi mokytoja D. Pilipavičienė.

Pradinių klasių mokinukai dalyvavo gražioje respublikinėje akcijoje „Gyvasis tautos žiedas“. Vaikai, pasipuošę trispalvėmis Lietuvos vėliavėlėmis, ėjo į kiemą, tautinės vėliavos spalvų juostomis padabino mokyklos alėją, susikibę rankomis sustojo į didelį ratą ir sugiedojo Tautišką giesmę. Taip pasidžiaugė švente.

Jaunieji mokyklos žurnalistai paruošė progimnazijos laikraščio „Labas“ numerį, skirtą Kovo 11-ajai. Laikraštuke spausdinamas istorijos mokytojos V. Nekrašienės interviu apie Nepriklausomybę, mokinių straipsneliai apie jų didžiavimąsi Lietuva ir pastangas būti šauniais piliečiais, vaikų sukurti eilėraščiai.

Progimnazijos bendruomenė džiaugiasi savo gebėjimu susitelkti ir smagiai bei išradingai paminėti Lietuvai svarbias datas.

„Atžalyno“ progimnazijos mokytoja Audra Arlauskienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Verslumo pamoka „Kaziuko mugė“

Kiekvienais metais mūsų progimnazijoje yra organizuojama tradicinė „Kaziuko mugė“. Tądien vyksta daug įvairių veiklų. Kovo 3 d. ryte 5c klasės mokiniai prie progimnazijos durų pasitiko mokytojus ir papuošė juos bei techninio personalo darbuotojus karoliais iš riestainėlių, primindami apie smagų pavasarinį šurmulį, kuris paplitęs po visą Lietuvą.

Pradinių klasių mokiniai vykdė integruotas veiklas ir paruošė parodą, kurioje atsispindėjo lietuvių liaudies tradicijos. Pertraukų metu vaikščiojo kviesliai, pasipuošę tautiniais rūbais ir kvietė mokytojus, mokinius į „Kaziuko mugę“. 5a ir 5b klasės mokiniai progimnazijos fojė surengė nuotaikingas lietuvių liaudies skaičiuočių varžytuves.

Po pamokų bendruomenė skubėjo į aktų salę, kur pradinukai teatralizuotai paskelbė „Kaziuko mugės“ pradžią. Įvairiais dirbiniais ir skanumynais prekiavo ne tik mokiniai, bet ir tėveliai bei seneliai. Visus lydėjo šventinė nuotaika. Vieni grožėjosi originaliais dirbiniais, kiti mėgavosi pardavinėjimu ir pirkimu, o štai treti linksmai trypčiojo pagal muziką. Organizatoriai džiaugėsi maloniomis šventės akimirkomis ir pakvietė visus susitikti kitais metais. Dalyvavę mugėje mokiniai ne tik turėjo progą parodyti savo gebėjimus, išmonę, bet ir įgyti verslumo įgūdžių parduodami savo gaminius.

Dėkojame organizatoriams už linksmą nuotaiką, šaunias menines idėjas, o mažiesiems verslininkams už jų pačių, bendradarbiaujant su tėveliais, pagamintus darbelius bei komercinius gebėjimus.

„Bendraminčių“ narė Deimantė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Smagi Užgavėnių šventė

Užgavėnės – viena gražiausių žiemos švenčių, kuri švenčiama prieš Gavėnią, likus 7 savaitėms iki Velykų. Šią šventę su savo tradicijomis švenčia visas pasaulis. Tai garsūs prašmatnieji Venecijos (Italija) ir Rio de Žaneiro (Brazilija) karnavalai, Blynų diena (Pancake Day) Didžiojoje Britanijoje, Riebusis antradienis (Fat Tuesday) JAV, Mardi Grasas (Mardi Gra) Prancūzijoje...
Kiekviena šalis turi savo papročius, atrakcijas ir linksmybes – vienur gausiai laistomasi vandeniu (Bolivija), kitur apsimėtoma apelsinais (Italija) ar karoliais (JAV)... Persirengėliai, Kanapinio ir Lašininio kova bei Morės deginimas – tradicinės lietuviškos pramogos. Tą dieną Lietuvoje kepami ir valgomi blynai, nes jie – šviesos ir grįžtančios saulės simbolis.

Mūsų progimnazijoje jau daug metų yra graži tradicija linksmai ir triukšmingai švęsti Užgavėnes. Šiemet šią šventę organizavo 7-tų klasių vadovės Birutė Raibužienė ir Marytė Beinorienė, pradinių klasių mokytojos Alvyra Bagužienė ir Nijolė Šiurkuvienė bei šių klasių mokiniai. Ryte visus ateinančius į progimnaziją energingai nusiteikę pasitiko „persirengėliai“. Pertraukų metu „persirengėliai“ šoko, dainavo, krėtė įvairias išdaigas ir linksmino visą bendruomenę. Mokytojų kambaryje septintokai visus pradžiugino linksma ir išradinga Užgavėnių programa, taip pat netrūko tądien blynų bei kakavos. Išradingumo netrūko ir pradinėse klasėse. Mokytojų vietas užėmė „čigonėlės“, kurios surengė smagias šėliones ne tik klasėse, bet ir visoje progimnazijoje. Joms talkino muzikos ir šokio mokytojos. Savo kūrybiškumą ir išradingumą pradinukai pademonstravo kaukių parade, kuris vyko progimnazijos stadione. Šventės kulminacija tapo Morės sudeginimas progimnazijos kiemelyje.

Smagu švęsti ir puoselėti savo krašto tradicijas, kai mūsų bendruomenė yra išradinga ir kūrybinga. Nuoširdžiai dėkojame už smagias pramogas.

„Bendraminčių“ informacija

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Linksmosios Užgavėnės Lieplaukės skyriuje

Permainingas vasaris atnešė vieną savičiausių ir įdomiausių švenčių - Užgavėnes. Šią dieną skyriaus pradinukai ir bendruomenės nariai rinkosi į būrį ir ruošėsi vyti žiemą iš kiemo.

Šventės dalyviai vieni kitus džiugino įvairiomis persirengėlių kaukėmis : čigonais, ubagais, žydais, velniais, ožkomis ir beždžionėmis.

Kadangi senovės lietuviai tikėjo, kad per Užgavėnes sočiai ir riebiai pavalgęs būsi sveikas ir stiprus visus metus, tai Žiemos išvarymo šventė prasidėjo blynų , simbolizuojančių į žemę grįžtančią saulę, kepimu. Skaniuosius blynus su mokinukais kepė mokinukų mama Birutė.

Pasisotinę persirengėliai , lydimi bendruomenės pirmininko Vytauto „ubago“ ir mokytojos „ožkos“, patraukė kaimelio link. Triukšmaudami, šokdami šokius, dainuodami dainas aplankė daugelį kaimelio gyventojų, linkėdami jiems sveikatos ir skalsos.

Po linksmųjų eitynių, nešini gausiomis lauktuvėmis, mokinukai ,,persirengėliai" susirinko mokyklos kiemelyje prie Užgavėnių bobos- Morės. Nors pavargę, bet linksmi ir pokštaudami , žaidė žaidimus ir degindami Morę pasitiko sugrįžtantį pavasarį.

Mokytoja Aušra Gumuliauskienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

2017-ieji – Lietuvių kalbos kultūros metai!

Lietuvių kalbos savaitės „Taisyklinga gimtoji kalba – kiekvieno žmogaus puošmena“, vykstančios progimnazijoje vasario 27 – kovo 3 dienomis, renginiai

Pirmadienis – antradienis (vasario 27 – 28 dienos)

Ketureilio apie gimtąją kalbą kūrimo konkursas.
Konkursas 5–8 klasių mokiniams vyksta per lietuvių kalbos pamokas.

Trečiadienis – ketvirtadienis (kovo 2 – 3 dienos)

Netradiciniai taisyklingos kalbos mokymo(si) receptai: kalbiniai žaidimai, linksmosios gramatinės užduotys, kryžiažodžiai, išradingi žodžių reikšmių aiškinimai...
Šios veiklos 5-8 klasių mokiniams vyksta per lietuvių kalbos pamokas.

Penktadienis (kovo 3 diena)

Lietuvių kalbos savaitės veiklų apibendrinimas ir rezultatų paskelbimas (per lietuvių kalbos pamokas)

Veiklas organizuoja ir vykdo lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė

 

Įrašai

Puslapis 4 iš 13

Lankytojų skaitiklis