2014-2015

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

„Čia kožnas žodis širdį parodys…“ (Antanas Baranauskas)

Sausio 12-16 dienos mūsų mokykloje buvo skirtos tradicinei lietuvių kalbos savaitei. Šiais metais ji suorganizuota norint paminėti poeto Antano Baranausko 180 - ąsias gimimo metines. Kiekvieną dieną vyko įvairūs renginiai, sulaukę nemažo mokyklos bendruomenės dėmesio.  

Pirmadienį visi 5-10 klasių mokiniai ir drąsiausi mokytojai dalyvavo raštingiausio mokinio ir mokytojo konkurse. Mokiniai rašė diktantą apie būsimojo poeto vaikystę, o mokytojai savo raštingumą demonstravo atlikdami rašybos ir skyrybos užduotis, kurios buvo paruoštos pagal A. Baranausko „Dienoraštį“.

Antradienį ir mokiniai, ir mokytojai labai stengėsi rašydami dailyraščiu tekstus apie A. Baranausko mokymąsi įvairiose ugdymo įstaigose, poemą „Anykščių šilelis“ ir jo susitikimą su K. Praniauskaite Telšiuose. Dailiojo rašto konkurso tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius, išrinkti gražiausiai ir taisyklingiausiai rašančius mokinius bei mokytojus.

Trečiadienį meninio skaitymo konkurse, vykusiame mokyklos bibliotekoje, dalyvavo nemažas būrys meninio žodžio mylėtojų. Įdomu buvo klausyti nuotaikingų prozos kūrinių ištraukų, pasakų, eilėraščių. Tai buvo tikra gimtojo žodžio šventė, kurioje, anot A. Baranausko, „kožnas žodis širdį“ parodė. Vertinimo komisija, kuriai vadovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Dapšienė, išrinko geriausius skaitovus. Tai penktokai A. Gedvilaitė ir N. Gustys bei aštuntokė D. Raudytė. Juos konkursui ruošė mokytojos A. Petkuvienė ir D. Eirošienė. Šie mokiniai sausio 22 dieną dalyvaus zoniniame meninio skaitymo konkurse, kuris vyks „Džiugo“ gimnazijoje.

Ketvirtadienį mokiniai improvizuotai skaitė pasirinktas A. Baranausko poemos „Anykščių šilelis” ištraukas, jas analizavo, ieškojo meninių priemonių bei diskutavo apie šiuolaikinio žmogaus požiūrį į mišką.

Penktadienį per pertraukas mokiniai ir mokytojai buvo pakviesti į skaityklą, kur įvyko lietuvių kalbos savaitės baigiamosios apdovanojimų šventės. Mokyklos direktorius V. Vaitkus įteikė padėkos raštus konkursų nugalėtojams – 41 mokiniui ir 7 mokytojams, kurie parašė taisyklingiausią diktantą ir gražiausią dailyraštį.

Nemažai įdomių faktų apie vieną žymiausių lietuvių poetų romantikų A. Baranauską buvo galima sužinoti mokyklos bibliotekoje ir skaitykloje paruoštose parodėlėse.

Prasminga, kad ši savaitė buvo kupina šilumos, atradimų džiaugsmo, spindinčių akių ir nuoširdžių šypsenų. Renginių organizatoriai tikisi, kad kitais metais norinčių dalyvauti bus dar daugiau.

Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė Jūratė Šliažienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

„Atmintis gyva, nes liudija“

Mūsų mokykla pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ dalyvauja jau aštuntą kartą. Šia akcija siekiama prisiminti prieš 24 metus vieningą Lietuvos piliečių siekį apginti atkurtos valstybės nepriklausomybę.

Tą rytą kabinetuose ant palangių buvo padedamos ir uždegamos žvakutės. Mokytojai su mokiniais kalbėjosi apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius, prisiminė žuvusiuosius. Pradinių klasių mokiniai žiūrėjo kompiuterines pateiktis aktų salėje ir kūrė gražius žodelius apie Lietuvą, kuriuos klijavo ant savo klasės durų. O vyresniųjų klasių mokinius (8a, 8b, 8c, 9a, 10a kl.) „Piliečio žadintuvas“ pakvietė į aktų salę žiūrėti filmą „Laisvės pamoka”. Po filmo mokiniai užrašė plakatuose, kas jų manymu yra laisvė.

„Bendraminčių“ narės Irmina Lukošiutė, Agota Beresnevičiūtė, Martyna Petkutė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Lietuvių kalbos savaitės, skirtos poeto Antano Baranausko 180-osioms gimimo metinėms paminėti, renginiai, vykstantys mokykloje sausio 12-16 dienomis

Pirmadienis, sausio 12 diena

Raštingiausio mokinio ir mokytojo konkursas

Konkursas 5-10 klasių mokiniams vyksta per lietuvių kalbos pamokas, mokytojams - skaitykloje po 3 ir 6 pamokų.

Antradienis, sausio 13 diena

Dailyraščio konkursas

Konkursas 5-10 klasių mokiniams vyksta per lietuvių kalbos pamokas, mokytojams - skaitykloje po 4 ir 6 pamokų.

Trečiadienis, sausio 14 diena

Meninio skaitymo konkursas

Konkursas mokiniams vyksta po 5 pamokų mokyklos bibliotekoje.

Ketvirtadienis, sausio 15 diena

A. A. Baranausko poemos  Anykščių šilelis“ ištraukų improvizaciniai skaitymai

Renginiai 5-10 klasių mokiniams vyksta per lietuvių kalbos pamokas.

Penktadienis, sausio 16 diena

Lietuvių kalbos savaitės baigiamosios apdovanojimų šventės

Jos vyksta mokyklos skaitykloje per pertraukas:

5-6 klasėms – po 2 pamokų,

7-8 klasėms – po 3 pamokų,

9-10 klasėms ir mokytojams – po 4 pamokų.

Kviečiame aktyviai dalyvauti renginiuose!

Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Kalėdų belaukiant

Kasmet Adventas malonės lietumi suvilgo mūsų kasdienybės sukietintas sielas. Kviečia nusipurtyti nerimą, baimę ir pasijusti mažais, Dievo mylimais ir Jo saugomais vaikais. Mokyklos bendruomenei pajusti šv. Kalėdų džiaugsmą padėjo prasmingai paminėtas Adventas. Visą gruodžio mėnesį vyko įvairūs adventiniai renginiai, kuriuos koordinavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė.

Advento pirmą sekmadienį mokytojai dalyvavo šv. Mišiose Pakutuvėnuose. Taip pat Advento pradžia buvo paminėta ir mokyklos fojė, kur menų ir kūno kultūros metodinė grupė suorganizavo teatralizuotą pasirodymą. Kiekvieną savaitę mokytojų kambaryje Jėzaus gimimo laukimas buvo įprasminamas uždegant Advento vainike Pranašų, Betliejaus, Piemenėlių, Angelų žvakes. Mokiniai, vadovaujami technologijų mokytojos Jadvygos Martinkienės, pynė adventinius vainikus ir paruošė adventinių vainikų parodą mokyklos bibliotekoje, o lietuvių kalbos metodinė grupė paruošė 5-10 klasių mokinių kūrybinių darbų parodą skaitykloje. Taip pat mokiniai, vadovaujami tikybos mokytojos Jadvygos Dapšienės, gimusiam kūdikėliui Jėzui rašė laiškus, kurių paroda parengta mokyklos fojė. Visos klasės dalyvavo kabinetų puošimo konkurse „Ledinės gėlės“ ir buvo apdovanotos mokyklos direktoriaus padėkos raštais, o nugalėtojo vardą pelniusios 1b, 3b, 4b, 7a, 7b, 8c klasės ir saldžiomis dovanėlėmis. Gražią kalėdinių sausainių kepimo ir jų pardavimo tėveliams bei mokytojams akciją vykdė mokinių taryba. Visą mėnesį veikė kalėdinis paštas, gražiais sveikinimais ir linkėjimais mokyklos bendruomenė džiugino vieni kitus. „Pradinukų alėjoje“ pasakas sekė direktorius Vytautas Vaitkus ir Mokyklos tarybos narys Darius Martinkus. Aktyviausius mokyklos mokinius nudžiugino Kalėdų senelio dovana į Vilnių. Artėjančių švenčių proga mokyklos jaunieji žurnalistai išleido kalėdinį laikraščio „Labas“ numerį.

Taip pat mokykla dalyvavo tradicinėje miesto mokyklų eglučių puošimo šventėje „Šv. Kalėdos kartu“ bei rajono kalėdinių puokščių konkurse, kuriame pelnytos dvi prizinės vietos. Paskutinę advento savaitę adventinę programą padovanojome Naujamiesčio mokyklos bendruomenei. O gruodžio 19 dieną aktų salėje vyko mūsų mokyklos tradicinis adventinis rytmetys. Įsikūnijimo slėpinį buvo siekiama atskleisti per Švento Rašto skaitinius, kuriuos skaitė mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus, kunigas Domas Gatautas, tėveliai, mokiniai. Kalėdinės giesmės, giedamos ne tik mokinių, bet ir tėvelių, mokytojų, suvirpino ne vieną širdį. Nuoširdžiais sveikinimais ir linkėjimais dalijosi svečiai: Telšių rajono meras Vytautas Kleiva, Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Gusarovas, Tarybos narė Laima Jurytė-Zakarauskienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė Irena Daubarienė.

„Bendraminčių“ informacija

 

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Tarptautinio projekto „Bandyk. žaisk. pasilik“ pristatymas

Š. m. gruodžio 10 d. mūsų mokykloje Lietuvos regbio federacija kartu su Telšių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuru organizavo tarptautinio projekto „Bandyk. Žaisk. Pasilik“ pristatymą, į kurį buvo kviečiami visi Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų atstovai, norintys įsitraukti į šį projektą.

Pagrindinis projekto tikslas – sporto pagalba skatinti vaikų darželių auklėtinių ir bendrojo lavinimo mokyklų pradinių klasių mokinių sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą. Į pristatymą susirinko 19 atstovų iš 15 ugdymo įstaigų (L/d „Saulutė“, l/ d„Nykštukas“, l/d „Eglutė“, l/d „Mastis“, l/d „Berželis“, Varnių l/d „Raudonkepuraitė“, „Kranto“ pagrindinės mokyklos, „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos, Nevarėnų pagrindinės mokyklos, „Germanto“ pagrindinės mokyklos, Luokės gimnazijos, Viešvėnų pagrindinės mokyklos, „Ateities“ pagrindinės mokyklos, „Saulėtekio“ pradinės mokyklos, Upynos pagrindinės mokyklos). Projekto koordinatorius, tarptautinės regbio federacijos regbio plėtros vadovas Lietuvoje S. Kukulskis dalyvius supažindino su projekto tikslais, naujos sporto šakos TAG (supaprastinta regbio sporto šakos atmaina, pritaikyta 6-10 m. vaikams) taisyklėmis, ugdymo įstaigų įsipareigojimais. Po teorinės dalies pristatymo, vyko praktiniai mokymai, kaip turi būti vykdomos treniruotės, vyko tvarkaraščių derinimas. Mūsų mokykloje šiame projekte dalyvaus pradinių klasių mokytoja E. Kavaliauskienė, kuri vaikus mokys TAG sporto šakos pradmenų.

TAG – supaprastinta regbio sporto šakos atmaina, pritaikyta 6-10 m. vaikams. Šis žaidimas žaidžiamas be fizinio kontakto su varžovais, lengvai perprantamas. Tinka ir berniukams, ir mergaitėms. Šis projektas Telšių rajono ugdymo įstaigose bus pradėtas vykdyti 2015 m. Projekte dalyvaujantiems vaikų darželiams ir mokykloms bus paskirti Lietuvos regbio klubų profesionalūs treneriai, kurie padės vykdyti mokymus, komplektuoti komandas bei organizuoti varžybas. Dalyviai bus nemokamai aprūpinami žaidimo apranga, kamuoliais ir kitu žaidimui reikalingu inventoriumi.

VSPS A. Fabijonavičiūtė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Kalėdų senelio dovana

Artėjant šv. Kalėdoms mokyklą aplankė Kalėdų senelis ir įteikė nuostabią dovaną šauniausiems mokiniams. Kvietimą į Vilnių Vandens pramogų parką gavo puikiai besimokantys mokiniai, įvairių respublikinių ir rajoninių konkursų nugalėtojai, olimpiadų prizininkai, aktyvieji sportininkai bei 2013-2014 m. m nepraleidę nė vienos pamokos mokiniai.

Kelionė buvo labai įdomi. Gruodžio 12 d. nuo pat ankstyvo ryto 40 mūsų mokyklos aktyviųjų mokinių laukė autobuso „Alkos“ muziejaus aikštelėje. Nepaisant to, kad buvo labai ankstus rytas, visi buvo laimingi ir pasiruošę linksmybėms. Vilnių pasiekėme apie 12.00 val. Vandens pramogų parke mūsų laukė edukacinė programa, nuotaikingi kalneliai, „Kanojų upė“, „Delfinų jūra“, sūkurinės vonios ir kt. pramogos. Ši ekskursija buvo nuostabi ir laikas bėgte prabėgo!

Už puikiai suplanuotą ekskursiją nuoširdžiai dėkojame direktoriaus pavaduotojai Jadvygai Dapšienei ir mokyklos direktoriui Vytautui Vaitkui bei mus lydėjusiai soc. pedagogei Vaivai Dacienei ir mokytojai Dinarai Dacienei.

Deimantė Raudytė, 8c kl.


 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Knygų Kalėdos 2014

Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“ jau ketvirtą kartą keliauja per Lietuvą ir kviečia padovanoti naujų knygų šalies bibliotekoms. „Knyga įprasmina mūsų valstybės istoriją ir tradicijas, moko svarbiausių gyvenimo vertybių. Per šias „Knygų Kalėdas“ dovanokime lietuvių autorių knygas ir pasirūpinkime, kad jos pasiektų skaitytojus tolimiausiuose šalies kampeliuose“, – sakė Prezidentė.

Lapkričio 10 – sausio 6 dienomis akcijos knygų su 20 proc. nuolaida ieškokite knygynuose Vaga, Pegasas, Knygų namai ir Humanitas bei prekybos tinklo IKI parduotuvėse. Taip pat portaluose Knygos.lt, Knyguklubas.lt, Knygukatalogas.lt, Manoknyga.lt, Niekorimto.lt ir Patogupirkti.lt.

Prie šios akcijos prisideda ir mūsų mokykla. Mūsų mokyklos bibliotekai taip pat labai trūksta naujų grožinės literatūros kūrinių, knygų apie Lietuvos istoriją, enciklopedinių leidinių ir žinynų. Naujų knygų galite padovanoti atnešę jas tiesiogiai į mokyklos biblioteką, tada Jūsų dovanotą knygą skaitys „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos mokiniai.

Skaitykime, dovanokime, dalinkimės!

Bibliotekos vedėja Aušra Vaičiulienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Profesinis veiklinimas

Mokinių profesinis veiklinimas suprantamas kaip aktyvi pažintinė veikla. Profesinis veiklinimas apima šias formas:

a) mokinių pažintinius vizitus į įmones/įstaigas/organizacijas (5-10 klasių mokiniams);
b) patyriminius profesinio veiklinimo vizitus – mokinių asistavimą/stažuotę/profesinės veiklos užduočių atlikimą (ne ilgiau kaip vienos dienos, 10 klasių mokiniams);
c) intensyvų profesinį veiklinimą (praktikos, kitos – dviejų dienų ir ilgesnės – mokinio profesinės veiklos, 10 klasių mokiniams).

Gruodžio 12 dieną mūsų mokyklos 7a klasės mokiniai, lydimi klasės auklėtojos Astos Daukantienės ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui Vilmos Savickienės, aplankė Šiaulių universitetą.

Informacinių leidinių skaityklos vyr. bibliotekininkė Vilija Montvilienė vedė ekskursiją tema „Mano profesija – bibliotekininkas“. Specialistė supažindino su bibliotekininko, komunikacijos ir informacijos specialisto profesija, neturinčia kompetencijų ribų ir leidžiančia suderinti du labai svarbius, iš pirmo žvilgsnio nesuderinamus dalykus – tradicijas ir modernumą. Ji parodė daug tradicinių informacijos šaltinių: seniausias bibliotekoje saugomas knygas, retus knygų rinkinius, daugiau kaip 100 metų senumo žurnalus, žymių žmonių rankraščius, papasakojo, kaip kuriamos bibliotekos informacinės sistemos, skaitmeninami rankraščiai. Moteris vedžiojo po knygų saugyklas, skaityklas, specializuotus skyrius.

9a ir 10a klasių mokiniai dalyvavo patyriminiame veiklinime kėdžių ir stalų iš natūralaus medžio masyvo gamybos ir eksporto įmonėje UAB „VENTA LT“. Mokiniai stebėjo kėdžių gamybą iš ąžuolo, buko, uosio, riešutmedžio, beržo medienos, atitinkančios FSC standartus. Mediena pjaustoma į ruošinius, išrūšiuojama, reguliariai tikrinama, prižiūrint medienos drėgmę bei kokybę. Atliekamos įvairios technologinės operacijos: obliavimas, profilinis bei dygių frezavimas, gręžimas, lenkimas, klijavimas. Gamyboje naudojami aukšto dažnio presai, darbas atliekamas tik su aukštos kokybės įrankiais ir įrengimais. Ypatingai tiksliam ir kokybiškam detalių apdirbimui naudojami šablonai, konduktoriai. Gaminio tvirtumui užtikrinti naudojami aukštos kokybės sertifikuoti ir ekologiški klijai. Paruošiant gaminį apdailai atliekamas kruopštus detalių šlifavimas ir nuolatinis kokybės tikrinimas. Apdaila atliekama naudojant aliejų, laką, dažus, emalį.

Gamyboje naudojamos tik kokybės sertifikatus turinčios medžiagos ir žaliavos. Ugdoma kiekvieno darbuotojo atsakomybė už savo darbo ir produktų kokybę. Gaminiai vertinami atsižvelgiant į saugumo ir ilgaamžiškumo, patogumo reikalavimus.

Šis profesinio veiklinimo vizitas buvo apmokėtas projekto „Mukis“ lėšomis. Mokiniai džiaugėsi projekto kalėdine dovana , kuri skatins siekti gerų mokymosi rezultatų ir įgyti baldžiaus ir bibliotekininko specialybes.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Savickienė
Karjeros koordinatorė Dalia Krauzienė

 

 

Puslapis 7 iš 13

Lankytojų skaitiklis