2010-2011

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Laisvės gynėjų dienos dvidešimtmečio paminėjimas

Sausio 12 dieną, Laisvės gynėjų dienos išvakarėse, mokykloje istorijos mokytojos V.Nekrašienės iniciatyva kartu su projekto „Drąsinkime ateitį“ dalyviais buvo paruošta mokyklos fojė ekspozicija „Laisvės liepsna“, kurioje atsispindi Sausio 13-osios istoriniai momentai. Prie ekspozicijos dega atminimo žvakelės.

Mokiniai, vadovaujami dailės mokytojos R. Aleksandravičienės, savo mintis apie Sausio 13-osios įvykius pavaizdavo piešiniuose „Laisva Lietuva“, kurie eksponuojami prie Aktų salės ir mokyklos fojė.

Ryškėnų pradinėje mokykloje vyko Telšių rajono netradicinės sportinės trikovės „Jėga, valia, ištvermė“ varžybos, skirtos Laisvės gynėjų dienai paminėti. Mūsų mokyklos mergaitės A. Petrauskytė, S. Ziabkinaitė ir V. Ganytė 7-8 klasių mergaičių grupėje užėmė II-ąją vietą. 7-8 klasių berniukų grupėje mokyklą atstovavę L. Gedrimas, Ž. Metrikis ir V. Stonis užėmė III-ąją vietą. Taip pat III-ąją vietą 9-10 klasių berniukų grupėje užėmė 10a klasės atstovai: D. Petreikis, J. Eitutis ir R. Vaičiulis. Deivydas Petreikis buvo taikliausias šaudymo rungtyje. Komandos buvo apdovanotos Policijos komisariato diplomais, o komandos nariai – medaliais. Neblogai sekėsi ir 9-10 klasių mergaičių komandai, kurią sudarė G. Sudintaitė, E. Tamašauskaitė ir E. Mažeikaitė. Komandoms vadovavo kūno kultūros mokytoja L. Jankauskienė.

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Sausio 13-oji 

Mokyklos mokytojai vedė Pilietiškumo pamoką ir kartu su mokiniais dalyvavo Pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ uždegdami žvakutes klasėse prie langų. Pamokos metu buvo prisiminti Laisvės gynėjai, skaitomi liudytojų prisiminimai, vedami pokalbiai apie svarbius Lietuvai prieš 20 metų vykusius įvykius. Žuvusieji pagerbti tylos minute.

Mokyklos pradinių klasių mokiniai Aktų salėje per pirmąją pamoką žiūrėjo filmą apie sausio 13-osios įvykius.

11 val. mokyklos teatro salėje vyko susitikimas su Sausio 13-osios įvykių liudininkais. Atsargos kapitonas  Petras Milkentas, Telšių apskrities Žemaitijos šaulių 8 rinktinės vadas Vaclovas Ringys ir viršila, BDMBC kuopos vyresnysis instruktorius Algimantas Jurkus pasidalino su mokytojais išgyventais įvykiais prieš dvidešimt metų vykusiais prie Spaudos rūmų ir televizijos bokšto.

Mokyklos skaitykloje 6a ir 6b klasių mokiniai su auklėtojomis G. Jonikiene ir I. Gedviliene žiūrėjo skaidres ir filmuotą medžiagą apie Sausio 13-osios įvykius Vilniuje. Ketvirtokai ir šeštokai, vadovaujami direktoriaus pavaduotojos ugdymui J. Dapšienės, papuošė medį su linkėjimais laisvai Lietuvai. Renginį organizavo skaityklos darbuotojos.

17 val. 8-9-10 klasių mokiniai nešdami mokyklos atributiką įsiliejo į Nepriklausomybės aikštėje Telšių rajono savivaldybės organizuojamo Sausio 13-osios įvykių 20-mečio paminėjimo dalyvių gretas. Renginyje dalyvavo ir mokyklos saviveiklininkai.

Po paminėjimo mokyklos bendruomenės nariai dalyvavo šv. Mišiose už Laisvės gynėjus Telšių Katedroje.

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

„Amsio” pamokėlės

Šių metų sausio 11 d. mūsų mokyklos pirmų- antrų klasių moksleivius aplankė Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio nepilnamečių reikalų grupės specialistė  Neringa Novakova kartu su Lietuvos policijos simboliu – bičiuliu Amsiu. Šio  apsilankymo tikslas buvo ne tik suteikti vaikams smagių įspūdžių, bet ir žinių apie traumas, nelaimingus atsitikimus ir kaip jų išvengti.

Susitikimo metu mokiniai žiūrėjo mokomojo pobūdžio animacinius filmukus, kuriuose Amsis mokė, kaip reikia  saugiai pereiti gatvę, elgtis kelyje ir pasiekti mokyklą, namus, kaip elgtis pastebėjus vagystę, parduotuvėje ar vienam pasilikus namuose.  Prisiminimui bičiulis Amsis įteikė simbolines dovanėles.
 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Telšių „Atžalyno“ vidurinės mokyklos bendruomenės renginiai, skirti Laisvės gynėjų 20-mečio dienai paminėti:

Sausio 12 d.

Mokyklos fojė paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai.

7-10 klasių moksleivių netradicinės sportinės trikovės „Jėga, valia, ištvermė“ varžybos

Ryškėnų pradinėje mokykloje.

Sausio 13 d.

8 val. Pilietiškumo pamoka, skirta Laisvės gynėjams.

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.

17 val. 9-10 klasių mokinių dalyvavimas Telšių rajono savivaldybės organizuojamame minėjime Nepriklausomybės aikštėje.

18 val. mokyklos bendruomenės dalyvavimas šv. Mišiose Telšių Katedroje.

Sausio 18 d.

12 val. Nacionalinė viktorina „Laisvės liepsna“ V.Borisevičiaus gimnazijoje. Dalyvauja 12 klasių mokiniai.

Iki sausio 20d.

Piešinių konkursas „Laisva Lietuva“. Dalyvauja 1-9 klasių moksleiviai. Geriausi darbai siunčiami į Lietuvos Seimo kanceliariją.

„Kaip po 20 metų yra matoma ir įprasminama Laisvės gynėjų diena“:

 • Eilėraščių konkursas
 • Skaitovų konkursas
 • Piešinių paroda mokyklos fojė.

 Organizacinis komitetas:

R. Aleksandravičienė, J. Dapšienė, D. Eirošienė, S. Gvazdovienė,

L. Jankauskienė, J. Jasevičienė, R. Kovienė, V. Nekrašienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Advento rytmetys

Adventas – laukimo metas. Visi laukiam Jėzaus atėjimo. Mūsų mokyklos mokiniai, mokytojai ir mūsų visada laukiamas svečias prelatas Juozas Šiurys penktadienio rytą susirinko į Advento rytmetį aktų salėje. Mokyklos ateitininkų būrelio nariai, skaitovai, mokyklos choristai paruošė prasmingą programą. Versdami kiekvieną Advento savaitę, mąstėme apie savo gyvenimą, poelgius, nuveiktus darbus. Programa nuteikė susikaupimui, tikėjimui ir meilei.

Kalbėję mokyklos direktorius V.Vaitkus ir prelatas J. Šiurys linkėjo visiems ramaus Kūčių vakaro, švento susikaupimo šv. Kalėdų rytą ir gerų ateinančių metų.
 

Puslapis 8 iš 13

Lankytojų skaitiklis