• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Tarptautiniai projektai eTwinning „Atžalyno“ progimnazijoje

Į tarptautinių eTwinning projektų veiklas „Atžalyno“ progimnazija įsijungė 2007 metais balandžio mėnesį. Per šį laikotarpį įvykdyti 29 projektai. Aštuoni iš jų apdovanoti NA ir Europos kokybės ženkleliais.

Projektas „Kaip paukštis“ pasiekė aukštą įvertinimą. Jis suteikė mokyklai „Geriausia Lietuvos eTwinning mokykla 2009“ vardą. Projektas buvo pristatytas Europos mokyklų bendruomenei Berlyne.

Projektas „Tarpkultūrinis dialogas pasakose, dramoje ir mene“ pripažintas „Geriausia eTwinning mokykla 2011“. Šis projektas konkurse „Europos eTwinning apdovanojimai 2013“ laimėjo Mevlana apdovanojimą už tarpkultūrinį supratimą, ryšius tarp skirtingų kultūrų, skirtingų žmonių, tarpkultūrinį supratimą. Aukšti projekto vykdymo įvertinimai projekto koordinatorei Danutei Raudienei suteikė galimybę dalyvauti tarptautinėse eTwinning konferencijose Ispanijoje, Vokietijoje.  

Per eTwinning veiklas mūsų mokykla buvo pakviesta 2008-2010 vykdyti Comenius projektą „Kelionė po Europą, remiantis vaiko fantazija“ Šio projekto metu mokytojai galėjo aplankyti Europos mokyklas, pasikeisti pedagogine patirtimi su partneriais iš Lenkijos, Turkijos, Airijos, Vokietijos, Velso, Ispanijos, Suomijos. Mokykla priėmė svečius iš partnerių mokyklų. Susitikime dalyvavo ir mokiniai iš Europos, kurie galėjo aplankyti mūsų mokinių šeimas, dalyvauti pamokose, ekskursijose, kitose veiklose.

Per eTwinning programą mūsų mokykla tapo žinoma ir matoma Europos mokyklų bendrijoje. Ir ne tik mokykla. Projektų partneriams yra pristatoma gyvenamoji vieta, tai yra Telšiai. Supažindinama su svarbiausiomis ir gražiausiomis miesto vietomis, pramone, žmonėmis, ugdymo ir valdymo įstaigomis. Teikiama informacija apie Lietuvą, jos gamtą, žymiausias ir svarbiausias šalies vietas, jos kultūrą, istoriją, geografiją ir kt. Informacija yra teikiama, pradėjus vykdyti naują projektą.

Daug mokyklos mokinių yra dalyvavę projekto veiklose, gavę projekto kokybės pažymėjimus, smulkias dovanėles iš NA. Mokykloje vykdyti projektai buvo pristatomi respublikinėse konferencijose Kelmėje, Plungėje, Gargžduose, eTwinning seminaruose mokykloje, rajone, Vilniuje.

Šiais mokslo metais vykdomi trys projektai: tarptautinis projektas „Health and Nature“, kuris įgalina projekto narius keistis informacija apie sveiką gyvenseną, jos reikšmę žmogaus gyvenime, dirbti smulkesnėse tarptautinėse grupėse, kuriant pasakas apie „Gražiąją Voveraitę“, iliustruojant ir vaidinant jas, ruošiant video susitikimus. Į projekto veiklas įtraukti 3-4 klasių mokiniai per anglų kalbos pamokas. Mokinių iliustracijos puikiai įvertintos partnerių: Matanat Ahadova Great:) I`ve added your illustrations to the book. Marlene Ruiter-Gangol Those paintings are so wonderful, congratulations! I like them so much. We have Easter holidays in Austria. I'm wondering what my pupils will say when I show them your pictures!

Nuoroda į projektą: https://twinspace.etwinning.net/23909/home

„Mano ir Tavo Lietuva“ dalindamiesi gerąja darbo patirtimi TwinSpace erdvėje talpiname foto, video medžiagas ir aprašus, drauge džiaugiamės įvairių renginių akimirkomis. Partneriai ieško informacijos apie etnografinius regionus. Įdomu tai, kad šiame projekte dalyvauja išeiviai iš Lietuvos, kurie gyvena Vokietijoje. 

„eTwPavasaris kartu!“. Mokytojai ir mokiniai organizuoja bendrą pavasarinę veiklą kartu su vienišu, neįgaliu ar kitą socialinę atskirtį patiriančiu asmeniu ir įamžina veiklą nuotraukose su trumpu aprašymu bei pasidalina jomis bendroje veiklos galerijoje, kad pasimokytume vieni iš kitų ir pasikeistume idėjomis prasmingai veiklai! Stebime pavasario požymius, pristatome šventes mokyklų bendruomenėse, žaidimus lauke. Į projekto veiklą pakvietėme mūsų kaimynus iš Naujamiesčio mokyklos. Planuojame kartu surengti dvi veiklas, tai susipažinimo ir  žaidimų popietes. Abiejų mokyklų projekto vadovės Marija, Danutė, Irena ir Irma aptarėme bendras veiklas.

Nuoroda į projektą: https://twinspace.etwinning.net/37522/home

Paskutiniai du eTwinning projektai vykdomi su Lietuvos mokyklomis. Mūsų mokykla yra viena iš projekto koordinatorių. Projektai įgalina įtraukti Lietuvos mokytojus į eTwinning veiklas, moko naujus narius naudotis Twinspace erdve, pradėti vykdyti projektus su kitomis Lietuvos mokyklomis, skleisti žinią apie mokyklą, jos gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, dirbant komandoje.

https://twinspace.etwinning.net/23189/home

Nuorodos į filmus: 

https://www.youtube.com/watch?v=USgFCvRJM-M&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=chnaeUneW7Y

https://www.youtube.com/watch?v=s84oe2e-JaM

https://www.youtube.com/watch?v=SzDMHUCMKBg

https://www.youtube.com/watch?v=A_w-g_7J0FE&t=59s

https://www.youtube.com/watch?v=A_w-g_7J0FE&t=210s

Projektų koordinatorė mokykloje nuo 2007 m. Danutė Raudienė, mokytoja metodininkė

 

Lankytojų skaitiklis