• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Metodinė diena „Šiuolaikinė mokymo(si) samprata“

Kovo pabaigoje Telšių „Atžalyno“ progimnazijoje vyko rajono tikybos mokytojų metodinė diena „Šiuolaikinė mokymo(si) samprata“. Metodinėje dienoje dalyvavo Telšių vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Margarita Petrauskaitė. Atvirą pamoką „Krikščionybės šakos“ 4 b klasėje vedė tikybos mokytoja metodininkė Jadvyga Dapšienė. 

Atviros pamokos tikslas – pasidalinti praktine patirtimi, kaip vadovaujantis šiuolaikine mokymo(si) samprata metodiškai planuoti ir organizuoti pamoką. Su mokytojais aptarta, kaip iškelti pamatuojamą, aiškų uždavinį, kaip atsižvelgiant į jį, parinkti ir taikyti įvairias veiklas ir metodus, nukreiptus uždaviniui įgyvendinti, ir kaip pamoką tinkamai apibendrinti, atlikti įvertinimą, įsivertinimą ir refleksiją. Po to mokytojai dalyvavo šv. Mišiose Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.

 

Lankytojų skaitiklis