• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Konferencija „Telšių vyskupija: vakar ir šiandien“ Mosėdyje

Kovo pabaigoje 8 klasės mokinės Airidė Mineikaitė ir Virmina Steckytė dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Telšių vyskupija: vakar ir šiandien“, kuri vyko Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijoje. Mokines konferencijai ruošė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tikybos mokytoja metodininkė Jadvyga Dapšienė.

Renginio pagrindinis tikslas – skatinti moksleivių iniciatyvą paminint Telšių vyskupijos 90-metį susipažinti su vyskupijos istorija, šventovėmis, organizacijomis bei asmenybėmis ir ugdyti mokinių kūrybiškumo, bendradarbiavimo, bendruomeniškumo kompetencijas. Progimnazistė Virmina paruošė pranešimą „Žvilgsnis į šv. Antano Paduviečio katedrą Telšių vyskupijos 90 metų jubiliejaus šviesoje“. Ši tema aktuali, nes Katedros šventovė yra svarbus žemaičių krikšto simbolis, vertingas kultūros paveldo objektas  ir ilgametis sielovados Žemaitijoje centras. Tai yra artima ir mūsų progimnazijos bendruomenei, nes mūsų progimnazija nuoširdžiai bendradarbiauja su Katedros administratoriumi kunigu dr. Dariumi Trijoniu. O progimnazistė Airidė sukūrė filmuką „Telšių vyskupijos jubiliejus mūsų širdyse“.  Malonu, kad kuriant filmuką savo mintimis sutiko pasidalinti prelatas dr. Juozas Šiurys, kuris daug metų daro didelius darbus Telšių vyskupijoje. Taip pat mintimis dalijosi ir Telšių vyskupijos katedros administratorius kunigas dr. Darius Trijonis, kuris Telšiuose gimė, baigė mokyklą, grįžo dirbti į Katedrą ir kuria gražius, prasmingus darbus su visa Telšių bendruomene. Telšių vyskupijos centro veikla pasidžiaugė ir progimnazijos mokinės Ema Ežerskytė, Jogilė Vaitkaitytė ir kt. moksleiviai.

Konferencijoje progimnazistės ir jų vadovė apdovanotos padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. Džiugu, kad mokiniai ne tik daugiau sužinojo apie Telšių vyskupiją, jos kūrimosi istoriją, šventoves,  žymias vyskupijos asmenybes, bet ir susipažino bei susidraugavo vieni su kitais. 

 

Lankytojų skaitiklis