• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Raiškaus skaitymo bei dailyraščio konkursas „Rašau ir skaitau gimtinei“

Vasario-kovo mėnesiais Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos skyrius organizuoja rajoninį raiškaus skaitymo ir dailyraščio konkursą „Rašau ir skaitau gimtinei“, kuris skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Organizuojant konkursą siekiama skatinti švietimo pagalbos specialistų ir dalykų mokytojų bendradarbiavimą, darbo tęstinumą bei perimamumą; tobulinti mokinių įgytus skaitymo ir rašymo įgūdžius; skatinti mokinių kūrybiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis; puoselėti meilę gimtinei, gimtajai kalbai.

Mūsų progimnazijoje įvyko šio konkurso mokyklinis etapas, kuriame dalyvavo dvylika 1-8 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Jie raiškiai skaitė pasirinktą tekstą ir rašė dailyraštį. Jų atliktas užduotis vertino komisija, kuriai vadovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Svotienė. Vertinant raiškųjį skaitymą buvo atsižvelgiama į mokinių įvaldytą skaitymo techniką, skaitymo tempą, sakinio ribų, skyrybos ženklų paisymą. Vertinant dailyraštį buvo kreipiamas dėmesys į tai, kaip mokiniai įvaldė rašymo techniką, koks estetinis jų rašto darbo vaizdas. Mokinius konkursui rengė logopedė Jūratė Šiaudkulienė, lietuvių kalbos mokytojos Danguolė Eirošienė, Alvida Petkuvienė ir Jūratė Šliažienė.

Visi konkurso dalyviai, atlikę užduotis, buvo apdovanoti padėkomis. Įteikdama jas mokiniams pavaduotoja pabrėžė, kad visos užduotys buvo atliktos labai atsakingai ir kruopščiai. Vertinimo komisija nusprendė, kad kovo mėnesio pabaigoje vyksiančiame rajoniniame etape mūsų mokyklos garbę gins 1a klasės mokinys Paulius Bondauskas ir 7a klasės mokinė Karolina Niuniavaitė, kurie gražiausiai parašė dailyraštį, bei 4a klasės mokinys Valentas Bertašius ir 6a klasės mokinė Ema Eigirdaitė, raiškiausiai perskaitę tekstus.

Šis konkursas – nuoseklaus, glaudaus, nuoširdaus mūsų progimnazijos lietuvių kalbos mokytojų ir logopedės bendravimo bei bendradarbiavimo pavyzdys, ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė Jūratė Šliažienė

 

Lankytojų skaitiklis