Šviečiamoji gyvulininkystės programa

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

projekt

ŠVIEČIAMOJI GYVULININKYSTĖS PROGRAMA

Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. Nr. 3D-819

Programos koordinatorė Telšių „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje– direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė.

Šviečiamojoje gyvulininkystės programoje dalyvauja 4 klasės mokiniai, mokytoja metodininkė Irena Bugelienė.

Šviečiamoji veikla vyksta 2015/2016 mokslo metais.

Programos tikslas - skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste.

Programos įgyvendinimas

Įgyvendinant programą 4 kl. mokiniai bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis.

Mokiniai aprūpinti (organizatorių lėšomis) mokomąja medžiaga ir priemonėmis, skirtomis vaikus šviesti apie gyvulininkystę.

Mokykla, pasinaudodama gauta medžiaga ir priemonėmis, savarankiškai organizuoja vaikų švietimo užsiėmimus (pamokėles, konkursus, viešinimą ir kt.).

Dalyviams bus suorganizuota (organizatorių lėšomis) vadinamoji gyva pažintis su gyvulininkyste - išvykos į ūkininkų ūkius, mokslo ir studijų institucijas, kuriose laikomi ūkiniai gyvūnai (eksperimentiniai ūkiai, laboratorijos, Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centras ir kt.) arba gyvulėlių parodėlės pačioje ugdymo įstaigoje.

Pasibaigus šviečiamajai veiklai, dalyvavusieji programoje mokiniai privalės pademonstruoti, ką jie sužinojo apie gyvulininkystę, ir dalyvauti kūrybiniame vaikų bei jaunimo konkurse. Konkurso nuostatai bus patvirtinti atskiru žemės ūkio ministro įsakymu, informacija bus paskelbta www.zmmc.lt

Paskutinį kartą atnaujinta Ketvirtadienis, 2016 Sausis 14 23:35

 

Lankytojų skaitiklis