Klasių vadovai

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Telšių „Atžalyno“ progimnazijos  klasių vadovai

2019-2020 m. m.

KlasėKlasės vadovo vardas, pavardė
1a Alvyra Bagužienė
1b Stanislava Norkuvienė
2a Eugenija Kavaliauskienė
2b Diana Riškienė
2c Gražina Jonikienė
3a Jūratė Petrulienė
3b Nijolė Šiurkuvienė
4a Irma Klaišytė
4b Irena Bugelienė
5a Kristina Bagužienė
5b Jūratė Šliažienė
6a Gintaras Vaitakaitis
6b Marytė Beinorienė
7a Dalia Galminienė
7b Asta Daukantienė
7c Laima Baltrukonienė
8a Jadvyga Martinkienė
8b Vytauta Nekrašienė
8c Danguolė Eirošienė
Ryškėnų skyrius
1, 3, 4 klasės
Aušra Gumuliauskienė

Žarėnų skyrius
1, 3 klasės

Teresė Bagdonienė
Žarėnų skyrius
2, 4 klasės
Loreta Bugvilienė
 

Lankytojų skaitiklis