• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Mokinių konferencija „Atžalyne“

Balandžio 26 d. mūsų mokykloje vyko mokinių konferencija „Dievo Gailestingumas mano gyvenimo kelyje“, skirta 6 – 12 klasių mokiniams. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė bei savo asmeniniais liudijimais apie patirtą Dievo gailestingumą dalijosi mokiniai iš Šilutės, Gargždų ir Telšių dekanatų. Buvo perskaityta 15 pranešimų, nagrinėjusių ir atskleidusių Popiežiaus Pranciškaus paskelbtų jubiliejinių metų temą apie Dievo gailestingumą.

Mokiniai šią temą gvildeno, gilindamiesi į Šventąjį Raštą, Popiežiaus Pranciškaus bulę „Misericordiae vultus“ („Gailestingumo veidas“), Šv. Faustinos, Dievo gailestingumo apaštalės, pasirūpinusios, kad Vilniuje būtų nutapytas gailestingojo Jėzaus paveikslas, gyvenimą ir mintis, susipažindami su Gailestingumo šventove Vilniuje, kur šio paveikslo originalas dabar kabo, ieškodami atsakymų į klausimus, kuo ypatingi šie Gailestingumo metai ir kam jie mus kviečia, aptardami gailestingumo darbus kūnui ir sielai, jų vietą mūsų visuomenėje, labdaros organizacijose, mokyklos ir kitų asmenų ( vyskupo Motiejaus Valančiaus, Timo Guanardo) ir savo asmeniniame gyvenime. Pranešimų ne tik tematika buvo įvairi, bet ir jų pateikimo būdai: nuo paruoštų prezentacijų, filmuotos ir garsinės medžiagos iki atmintinai išmoktų tekstų ir jaudinančių liudijimų iš savo gyvenimo patirties.

Konferenciją sveikinimo žodžiais pradėjo garbingi svečiai: Telšių dekanas kun. prelatas dr. Juozas Šiurys, kun. dr. Darius Trijonis, Telšių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė. Svečiai visus dalyvius apdovanojo saldžiomis dovanėlėmis.

Konferenciją apibendrino ir dalyvius bei juos rengusius mokytojus Evangelijomis ir padėkos raštais apdovanojo Telšių vyskupijos katechetikos centro metodininkė Margarita Petrauskaitė ir Telšių dekanato tikybos mokytojų metodinės tarybos pirmininkė Jadvyga Dapšienė.

„Bendraminčių“ informacija

 

Lankytojų skaitiklis