• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Rajoninis protų mūšis „Atžalyne“

Gegužės 12 d. mūsų mokykloje vyko rajono protų mūšis „Pašvęstasis gyvenimas: praeitis ir dabartis“. Į šį prasmingą renginį rajono mokyklų 5-10 klasių mokinius pakvietė Telšių dekanato tikybos mokytojų metodinė taryba. Jame dalyvavo 14 komandų iš 11 mokyklų: Vincento Borisevičiaus, „Džiugo“, Žemaitės, Varnių Motiejaus Valančiaus, Luokės gimnazijų, „Kranto“, „Germanto“, „Ateities“, Kaunatavos ir „Atžalyno“ pagrindinių mokyklų.

Į renginį atvyko ir komandas, jų mokytojas sveikino bei atminimo dovanėles dovanojo: Telšių dekanas prelatas Juozas Šiurys, vicedekanas kanauninkas Domas Gatautas, Telšių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė, vyr. specialistė Irena Daubarienė, Telšių vyskupijos katechetikos centro metodininkė Margarita Petrauskaitė. Atvyko ir dvi vienuolės iš Kretingos – tai Švč. Širdies pranciškonių misionierių kongregacijos narė sesė Danutė, FMSC, bei priklausanti Švč. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Pagalbos šv. Pranciškaus seserų kongregacijai sesė Brigita. Prelatas Juozas Šiurys linkėjo iš šio renginio išsinešti gilesnį supratimą apie Pašauktąjį gyvenimą, apie vienuolijų ir jų narių indėlį į pasaulio ir Lietuvos kultūrą, švietimą ir dvasingumą. Sesės vienuolės nuoširdžiai liudijo, atverdamos savo pašaukimo į vienuolystę istorijas. Intarpuose tarp protų mūšio etapų „Atžalyno“ mokyklos mokiniai dalyvius džiugino giesmėmis. Renginį vedė „Atžalyno“ mokyklos Mokinių tarybos pirmininkas Tomas Martinkus, jam talkino Ieva Trilikauskaitė bei būrelio „Piliečio žadintuvas“ narės.

Susumavus balus, buvo paskelbta, kokias vietas užėmė kiekviena komanda. Padėkos raštais, saldžiomis ir kitomis atminimo dovanėlėmis buvo apdovanoti ne tik nugalėtojai, bet ir visi renginio dalyviai, visos atvykusios mokyklų komandos.

Šis renginys vyko ne kovos, konkurencijos, lenktyniavimo, bet bendrystės, pagarbos, pagalbos vienas kitam, meilės dvasioje. Už tą išsineštą meilės ir gerumo, šilumos ir pagarbos dvasią visi dalyviai buvo dėkingi „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos bendruomenei, direktoriaus pavaduotojai Jadvygai Dapšienei, mokytojai Marytei Beinorienei.

„Bendraminčių“ informacija

 

Lankytojų skaitiklis