• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Mokyklos bendruomenės diena Katedroje

Kiekvieną spalį – rožančiaus mėnesį, skirtą pagarbinti Dievo motiną šv. Mergelę Mariją, mūsų mokyklos bendruomenė susirenka į šv. Antano Paduviečio katedrą bendrai maldai. Džiugu, kad į direktoriaus V. Vaitkaus kvietimą atsiliepia vis daugiau tėvelių, senelių ir kartu dalyvauja Šv. Mišiose. Rimtyje prisiminę, kad esame Dievo vaikai, prašome brangiausio Viešpačio saugoti mūsų mokyklą: mokytojus, mokinius ir jų tėvelius, čia susirinkusius ir jau išėjusius Anapilin.

Šventąsias Mišias aukojo Katedros administratorius kanauninkas Domas Gatautas. Iš sakyklos skambėjo mokyklos direktoriaus Vytauto Vaitkaus skaitomi Šventojo Rašto žodžiai, mokytojų ir mokinių prašymai Dievo malonės. Prie altoriaus buvo nešama deganti žvakė (Kristaus meilės simbolis), Biblija, rožančius ir kasdienės duonos kepalas. Dešimtokai Tomas Martinkus ir Ieva Raibužytė atnešė duoną ir vyną, kurie per šv. Mišias tampa Kristaus kūnu ir krauju. Susikibę už rankų visi kalbėjome „Tėve mūsų“ ir vieni kitiems linkėjome ramybės. Susikaupimo valandą gražiai skambėjo merginų choro, vadovaujamo muzikos mokytojo Gintaro Vaitkaičio, atliekamos giesmės. Po kunigo palaiminimo pasijutome pakylėtai, ne vieną aplankė mintys apie tai, ko reikia, kad būtum laimingas. Už šios gražios šventės organizavimą nuoširdžiai dėkojame mokyklos administracijai, klasių vadovams ir ypač savo tikybos mokytojoms Jadvygai Dapšienei ir Marytei Beinorienei.

Monika Šapaitė, Deimantė Sušinskytė ir Kamilė Smilgytė, 6b klasės mokinės

 

Lankytojų skaitiklis