• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Jaunųjų žurnalistų išvyka pas korespondentę Eleną Mažeikienę

Spalio 10-osios rytą mokyklos žurnalistai, susėdę į mokyklinį autobusą, patraukė į Tučių kaimą pas šio kaimo šviesuolę, rajoninių laikraščių, respublikinio laikraščio „Gimtinė“ korespondentę, Tėvynės pažinimo draugijos narę mielą močiutę Eleną Mažeikienę susipažinti su jos gyvenimu ir veikla, pasimokyti taip mylėti savo gimtąjį kraštą ir jo žmones, kad norėtųsi tuo užkrėsti ir kitus.

Išlipę iš autobuso, patekome į seną sodybą, jau skaičiuojančią 175-erius metus. Joje išaugusios net penkios Mažeikų kartos. Dabar senoji pirtis, svirnas ir gyvenamoji troba tapo šeimos, giminės ir Tučių kaimo muziejumi. Jame talpinami ne tik senoviniai rakandai, kiti buities daiktai, bet ir eksponatai, liudijantys apie daugybę suorganizuotų Tučių kaimo švenčių, susibūrimų, kurių metu kraštiečiai demonstravę išradingumą ir nagingumą, mokėjimą džiaugtis paprastais dalykais, iš kurių pats svarbiausias – gražus kaimynų bendravimas. Vaikams buvo įdomu pavartyti albumus, kuriuose surinkta medžiaga apie garsius giminaičius, svarbiausius giminės įvykius, E. Mažeikienės knygos „Tučiai – Žemaitijos kertelė“ pristatymo Nevarėnuose akimirkos. E. Mažeikienė pasakojo pradėjusi rašyti dvylikos metų ir šio pomėgio neatsisakanti iki šiol. Šiuo metu renkanti ir užrašinėjanti istorijas apie kaimo šulinius, vienus iš pačių svarbiausių statinių kaimiečio kieme ar netgi pačioje troboje. Kiek įdomaus apie kaimo žmonių gyvenimą galima sužinoti klausantis ar skaitant šias istorijas!

Pasisvečiavę pas Tučių kaimo šviesuolę supratome, kad labai svarbu savo gyvenime pastebėti gražius dalykus, atrasti prasmę gerumu ir nuoširdumu dalijantis su kitais. Svarbu mylėti šalia esančius žmones ir gyventi galvojant, ką paliksi po savęs.

Laikraščio „Labas“ būrelio vadovė A. Arlauskienė

 

Lankytojų skaitiklis