Specialusis pedagogas

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

„Visi ką nors gali, niekas negali visko“ (Carl Scharnberg)

Progimnazijos specialioji pedagogė Renata Kulevičiūtė

SPECIALIOJO PEDAGOGO

Prioritetai:

Saugus ir sveikas vaikas, gebantis sėkmingai integruotis bei prisitaikyti besikeičiančioje aplinkoje.

 

Darbo laikas 2020/2021 m. m. (antras pusmetis)

Pirmadienis      Antradienis      Trečiadienis     Ketvirtadienis     Penktadienis   

7.30-13.00        7.30-13.00          7.30-13.00         7.30-12.00           8.00-10.00

                                         

Organizuojamos pogrupinės ir individualios specialiosios pratybos, atsižvelgiant į Pedagoginės psichologinės tarnybos įvertinimą bei rekomendacijas. Specialiosios pratybos vedamos ugdymo proceso metu.

Specialiojo pedagogo darbas yra tik dalis bendro darbo, kuriame dalyvauja ir vaikas, ir mokytojas, ir tėveliai.

Paspaudę, žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti su socialinio pedagogo darbu susijusią medžiagą:

Individualizuota bendroji programa

Pritaikyta bendroji programa

Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Naudingos nuorodos

 

Lankytojų skaitiklis