Darbo užmokestis

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) litais neatskaičius mokesčių.

Telšių rajono savivaldybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

 Telšių "Atžalyno" progimnazija, 290554930

Pareigybė2021 m. II  ketv.2020 m. III  ketv.2020 m. II ketv.2020 m. I ketv.2019 m. 2018 m. 
Direktorius 2936,44 2295,67 2385,94 2201,57 1984,07 1228,63 
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
2007,18 1550,81 1633,93 1607,99 853,17 1107,31 
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1146,71 1384,22 931,04 1169,78 914,58 584,25
Mokytojas (1 dirbančiąjam)
1532,43 1458,90 1429,44 1395,86 1228,17  899,72
Logopedė 1204,49 1159,28 1216,13 1196,01 1152,13  761,35
Bibliotekos vedėja           555,50 
Bibliotekininkas
992,44 852,01 873,15 867,13 756,21  579,27
Socialinis pedagogas 1179,41 1140,11 1199,31 1174,12  1156,17  748,18
Informacinių technologijų specialistas
910,67 811,73 847,16 833,71 670,36  460,90
Raštinės administratorė 910,67 805,78 847,15 833,70 714,99  491,25 
Valytojas 650,59 613,97 571,34 597,44  581,73 430,42 
Darbininkas 642,00 604,11 566,63 612,44 563,81  442,95
Kiemsargis 642,00 591,32 618,01 612,93 576,12  447,34
Sargas 854,10 775,86 827,11 795,24 816,5   566,48
Vairuotojas 910,67 915,16 827,51 816,99  769,94 441,09 
Psichologas 1589,46 0,00 0,00 0,00 637,38  691,40
Spec. pedagogas 1141,65 1120,91 1160,97 1140,61  511,52  564,22
Budėtojas 642,75 611,20 827,99 609,89 560,5 407,80 
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja 823,35 813,25 828,99 814,80  686,57  625,97
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 1339,59 1197,89 1278,73 1256,38 1100,73 355,23 
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 1330,69 1042,88 737,63 726,98 780,86 484,90 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja 958,21 731,50 765,40 752,92 645,21  440,58
Meninio ugdymo pedagogas 1447,16 1218,67 1013,26 998,01 961,14 669,40 
Mokytojos padejėja 764,05 703,28 733,14 721,50 420,47  
Inžinierius tech. priemonėms   779,14 811,30 786,30 618,6  
Kūrikas 786,00   717,02 722,21 588,6  
Ūkvedys 1170,88 1258,61 830,17 804,02 697,00   

*Vidurkiai yra skaičiuojami 1,0 pilnam etatui, o ne vienam dirbančiajam - išskyrus mokytojus.

4308,51
 

Lankytojų skaitiklis