Darbo užmokestis

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) litais neatskaičius mokesčių.

Telšių rajono savivaldybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

 Telšių "Atžalyno" progimnazija, 290554930

Pareigybė2020 m. III  ketv.2020 m. II ketv.2020 m. I ketv.2019 m. 2019 m. IV ketv.2019 m. III ketv.2019 m. II ketv.2019 m. I ketv.2018 m. 2018 m. I ketv.
2018 m. II ketv.2018 m. III ketv.2018 m. IV ketv.
Direktorius 2295,67 2385,94 2201,57 1984,07 2046,43 2172,76 1928,14 1867,22 1228,63  1201,33 1195,67 1218,40 1289,82 
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
1550,81 1633,93 1607,99 853,17 1517,37 1370,67 1530,75 1505,34 1107,31  1094,02 1098,41 1113,44 1128,00 
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1384,22 931,04 1169,78 914,58 931,55 895,99 928,74 896,67 584,25 573,89 584,30 587,18 593,16 
Mokytojas (1 dirbančiąjam)
1458,90 1429,44 1395,86 1228,17 1382,79 1367,61  1388,70 1400,75  899,72 673,04 663,77 935,83 1101,29
Logopedė 1159,28 1216,13 1196,01 1152,13 1154,69 1136,37  1167,29 1167,29  761,35 755,35 755,34 774,54  767,53
Bibliotekos vedėja           714,56 741,40 729,52 555,50  545,06 553,85 563,27 562,78 
Bibliotekininkas
852,01 873,15 867,13 756,21 766,04 502,58 766,03 767,18  579,27 571,47 579,93 577,40 586,71 
Socialinis pedagogas 1140,11 1199,31 1174,12  1156,17 1150,03   1205,07 1146,04 1147,69  748,18 729,96 729,23 738,28 801,22 
Informacinių technologijų specialistas
811,73 847,16 833,71 670,36 681,55 659,06 683,34 653,41  460,90 446,55 459,70 463,18 479,26 
Raštinės administratorė 805,78 847,15 833,70 714,99  734,80  709,90  734,80 678,47 491,25  482,38 490,15 496,81  498,06
Valytojas 613,97 571,34 597,44  581,73 599,75   530,55 583,26 581,75 430,42  428,97 400,71 400,89 411,33 
Darbininkas 604,11 566,63 612,44 563,81 564,87 543,11 561,27 561,27  442,95 398,10 398,10 435,34  404,52
Kiemsargis 591,32 618,01 612,93 576,12 561,59 535,15 572,06 561,27  447,34 398,10 677,62 530,87  404,52
Sargas 775,86 827,11 795,24 816,5   809,29 634,72  763,46 617,89  566,48 509,10 534,74 522,38 572,20 
Vairuotojas 915,16 827,51 816,99  769,94 823,63   846,86 734,80 658,88 441,09  433,32 440,31 444,50 447,42 
Rūbininkas             561,27 558,09  430,71 405,91 0,00 405,75 404,52 
Sekretorė        705,07 0,00   693,58 734,80 678,49 491,23  482,36 490,13 496,79 498,04 
Psichologas 0,00 0,00 0,00 637,38 0,00  626,72  636,83 640,21  691,40 655,04 649,54 620,56  366,84
Spec. pedagogas 1120,91 1160,97 1140,61  511,52 1091,71  606,11  545,85 541,93  564,22 774,08 774,08    325,62
Budėtojas 611,20 827,99 609,89 560,5 561,27 404,85 884,85 589,33 407,80  438,67 1194,34 418,00 404,52 
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja 813,25 828,99 814,80  686,57  783,85 790,29  934,58 928,64  625,97 599,27 702,87 1386,13 688,63 
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 1197,89 1278,73 1256,38 1100,73 1140,72    884,76 1071,97 1056,00 355,23  344,19 350,67 356,34 369,50 
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 1042,88 737,63 726,98 780,86 703,77  691,23 651,98 699,93 484,90  423,92 424,08 467,40  460,43
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja 731,50 765,40 752,92 645,21 653,46  600,90 644,90 633,12  440,58 434,41 439,94 440,27 447,30 
Meninio ugdymo pedagogas 1218,67 1013,26 998,01 961,14 966,09 950,75  941,62 960,03 669,40  646,71 647,95 676,49 707,40 
Sporto organizatorius                 450,80  449,68 456,93    
Mokytojos padejėja 703,28 733,14 721,50 420,47 420,47                
Inžinierius tech. priemonėms 779,14 811,30 786,30 618,6 621,09 611,24              
Kūrikas   717,02 722,21 588,6 588,60                
Ūkvedys 1258,61 830,17 804,02 697,00   699,81 688,70              

*Vidurkiai yra skaičiuojami 1,0 pilnam etatui, o ne vienam dirbančiajam - išskyrus mokytojus.

4308,51
 

Lankytojų skaitiklis