Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas

Projekto vykdytojas: Švietimo plėtotės centras.

Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių rengimo konsultantė: Jadvyga Dapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Trukmė: 2009-2012 m.

Projekto tikslas: plėsti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos gebėjimus įvertinti mokinių pasiekimus, užtikrinti geresnį ugdymo proceso grįžtamąjį ryšį ir tiksliau įvertinti mokytojo ir mokyklos darbo efektyvumą.

Projekto veiklos:

  • Standartizuotų programų rengimas.
  • Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių rengimas.
  • Standartizavimo procedūrų aprašo rengimas.

Rezultatai:

  • Standartizuotos 5 dalykų programos: lietuvių k. ir matematikos 4 klasei, lietuvių k., matematikos ir istorijos 8 klasei.
  • Sukurti testai kiekvienai dalyko programai.
  • Standartizuoti (įsi)vertinimo įrankiai mokykloms, mokytojams ir mokiniams leis pasitikrinti, koks yra mokyklos, klasės ar mokinių pasiekimų lygis.
  • Tėvai gaus objektyvią informaciją apie vaiko pasiekimus.

Paskutinį kartą atnaujinta Trečiadienis, 2010 Birželis 30 19:23

 

Lankytojų skaitiklis