Projektas „Mokinkime ir mokinkimės kitaip“

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Projektas „Mokinkime ir mokinkimės kitaip“

Nuo 2011 m. rugsėjo mėn. Telšių „Atžalyno“ pagrindinė mokykla dalyvauja projekte ,,Mokinkime ir mokykimės kitaip“, kurį įgyvendina Viešoji įstaiga ,,Kitas variantas‘‘ kartu su partneriais: VšĮ ,,Šviesos namai‘‘ (Kaunas) ir Marijampolės kolegijos Studentų atstovybe.

Mokytojai, mokiniai, administracija bei mokyklos taryba gaus unikalią galimybę įsisavinti tris paprastas, tarptautinį pripažinimą pelniusias metodikas, kurios taps puikiais pagalbininkais kasdieniame pedagogų darbe, bendravime su mokiniais ir su kolegomis.

Į modelį įeina trys, tarpusavyje glaudžiai susiję ir papildantys vienas kitą, inovatyvūs mokymų metodai, vedantys link puikių veiklos rezultatų:

-         Dr. Stephen R. Covey „7 efektyviai veikiančių žmonių įpročiai“ – efektyvios asmenybės formavimo principai ir praktinių įgūdžių sistema sėkmei pasiekti.

-         Inscape DiSC® - įrankis, padedantis geriau pažinti save ir kitus, darniai bendrauti ir bendradarbiauti.

-         Patyriminiai metodai – įrankis, padedantis efektyviai formuoti vertybes, socialinius įgūdžius, bei teorines žinias paversti patirtimi, suvokimu.

Projekto pagrindinis tikslas - inicijuoti sisteminius pokyčius formalaus ugdymo sistemoje, diegiant inovatyvų ugdymo modelį, kuris bus pritaikytas, įdiegtas ir įvertintas šešiose vidurinėse mokyklose ir gimnazijose. Projektu siekiama organizuoti mokymus mokyklų bendruomenės nariams ir partneriams, kurie padės įgyvendinti netradicinio mokymosi modulio organizavimo inovacijas, skleisti gerąją patirtį ir kurti naują netradicinio formalaus ugdymo mokymosi tinklą Lietuvoje.

Projekto rezultatai leis įgyvendinti mokyklų formalaus ugdymo sistemos naujoves, kurios orientuotos į mokytojų mokymo metodų tobulinimą, mokinių pasiekimų didinimą ir vertybėmis grįsto ir patyriminio mokymosi praktinį įgyvendinimą Lietuvoje.

Projektas „Mokinkime ir mokykimės kitaip“ bendrojo lavinimo mokyklos bendruomenėms vykdomas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos uždavinio „Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę“ prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėn.

Telšių „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje projektą koordinuoja Jadvyga Dapšienė, direktoriaus pavaduotoja.

Paskutinį kartą atnaujinta Šeštadienis, 2011 Lapkritis 05 17:24

 

Lankytojų skaitiklis