Projektas „Mokyklos sėkmė - veiksminga mokinių savivalda“

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

projektas

Projektas „Mokyklos sėkmė - veiksminga mokinių savivalda“

2011 m. kovo mėn. - 2012 m. sausio mėn. Telšių „Atžalyno“ vidurinė mokykla dalyvauja projekte „Mokyklos sėkmė- veiksminga mokinių savivalda“.

Projekto partneriai:

  • Pilietinių iniciatyvų centras, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VšĮ „Europos namai“.
  • Projekto pradžia - 2011m. kovo 7d.
  • Projekto pabaiga - 2012m. sausio 7d.
  • Projektas skirtas (14-17 metų) aktyviems mokiniams, kurie nori dalyvauti mokyklos savivaldos veikloje.
  • Projekto grupė - 22 mokiniai.
  • Numatomos veiklos: 25 val. teorinė dalis, mokymai, 123 val. – praktinė veikla mokyklos mokinių savivaldoje.
  • Projekto koordinatorė Jadvyga Dapšienė, Telšių „Atžalyno“ vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Aprašymas:

Įgyvendinant „Mokinių savivaldos stiprinimo programą savivaldybėse“ bus siekiama stiprinti mokinių (14 -18 m.) pilietinio dalyvavimo mokykloje gebėjimus ir įgūdžius, plėtoti mokinių savivaldos vaidmenį mokyklos bendruomenės gyvenime bei sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis pilietines, socialines ir komunikacines kompetencijas. Taip pat bus siekiama stiprinti asociacijų, mokyklų ir akademinių bendruomenių vaidmenį ugdant vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pilietiškumą, skatinant sąmoningą pilietinį dalyvavimą. Veiklose dalyvaus 2100 vaikų. Organizuojami mokymai susidės iš keturių mokymosi ir savarankiškos veiklos modulių: pilietiškumo ir demokratiškumo pagrindai mokykloje, mokinių savivaldos institucijų modeliai ir vadyba bei savivaldos institucijos veikla. Veiklos metu planuojama surengti mokymus jaunimo politikos koordinatoriams, švietimo skyrių darbuotojams. Taip pat bus organizuojami 4 mokymai 100 mokyklų mokinių savivaldos koordinatoriams. Programos vykdytojai organizuos VI Lietuvos mokinių parlamento rinkimus ir narių mokymus, taip pat bus organizuojami Mokomojo Europos parlamento pirmininkų mokymai (5 regioninės ir viena nacionalinė sesija). Projekte numatyti mokymai ir inicijuotos veiklos įgalins mokinį pilnavertiškai dalyvauti mokyklos gyvenimo sprendimuose, o tai sustiprins mokinio pasitikėjimą savimi, gerins santykius su pedagogais.

Paskutinį kartą atnaujinta Pirmadienis, 2011 Birželis 20 12:24

 

Lankytojų skaitiklis