• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Mokyklos ateitininkai dalyvauja TAPK programoje

Sausio mėnesį Ateitininkų federacija drauge su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) ir Lietuvos skautija įsipareigojo vykdyti jungtinę programą pilietiškumui ir tautiškumui ugdyti. Iki 2012 metų kovo mėnesio vyksiančioje programoje dalyvauja daugiau nei 1500 ateitininkų. Į programą įsijungė daugiau nei 50 kuopų iš visos Lietuvos – Telšių, Panevėžio, Vilniaus, Kauno, Alytaus, Marijampolės kraštai. Visos organizacijos į projekto veiklas įtraukia 4 200 įvairaus amžiaus mokinių iš 128 mokyklų.

Mūsų mokyklos „Atžalyno“ ateitininkų kuopa  jau turėjo progą susipažinti su programa TAPK, dalyvavome Vasario 16-osios šventėje, ypatingai ruošėmės  Kovo 11 - ąjai. Šiai šventei skirtame koncerte Žemaitės dramos teatre dalyvavo projekto dalyvė Silvija Streckytė. Vakaronėje su Telšių ateitininkais klausėmės istorijos mokytojos Janinos Bucevičiūtės paskaitos, diskutavome apie buvusią ir esamą Lietuvą, parodėme kompoziciją „Lietuvai“, mokomės lietuvių liaudies dainų, klausėmės poetų ateitininkų, žemaitiškų eilių. Balandžio 29 d. dalyvavome Telšių vietovės organizuojamuose lyderių kursuose. Grįžome tikrai pasikeitę, pilni noro kurti, tobulėti, augti.

Aktyviausi ir gausiausi renginiai birželio – rugpjūčio mėnesiais. Planuojamos stovyklos „Aš myliu Lietuvą“ Šventojoje. Birželio 22-ąją mūsų kuopa švęs „Jonines kitaip“ Kaltinėnuose – vaikai bus kviečiami susipažinti su Joninių tradicijomis ir papročiais. Birželio 23-ąją dalyvausime Telšiuose įvyksiančių Rainių tragedijos 70-ųjų metinių paminėjimui skirtuose renginiuose „RAINIAI – SKAUSMO AŠARA SOPULINGAME TAUTOS ROŽINYJE“.  Tą dieną dalyvausime simboliniame jaunimo gyvame vėrinyje nuo buvusio kalėjimo iki Rainių koplyčios „Atminties gija - gyvybės liudijimas“.

Programa finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų, pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymosi visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Programa administruojama Švietimo mainų paramos fondo.

Ateitininkų vadovė Liana Norvaišienė

 

Lankytojų skaitiklis