Mokinių priėmimas

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Telšių „Atžalyno“ progimnazijos vaikų ir mokinių tėvelių dėmesiui!

Nuo 2023 metų vaikai ir mokiniai į Telšių rajono mokyklas priimami centralizuotai!

Prašymus tėvai (globėjai, rūpintojai) teikia elektroniniu būdu informacinėje sistemoje (IS) adresu: https://svietimas.telsiai.lt/ prieš pradedant mokyklą ar ją keičiant. Neturint galimybės (prieigos) prisijungti prie IS, prašymai teikiami atvykus į Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių adresu: Žemaitės 14, Telšiai(3 aukštas).

Priėmimas į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas vykdomas nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d.

Vaikų dėl įgimtų ir įgytų intelekto/raidos sutrikimų turinčių didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių priėmimas į Naujamiesčio skyrių pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programas vykdomas nuo balandžio 1d. iki gegužės 31d.

Papildomas prašymų priėmimas IS į progimnazijos laisvas vietas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 20 d. į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo programas.

Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti dokumentą, susijusį su mokinių priėmimu į Telšių „Atžalyno" progimnaziją:

Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas

Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti dokumentą, susijusį su Priimamų mokinių paskirstymu į klases tvarką ir kriterijus:

Priimamų mokinių paskirstymo į klases tvarka ir kriterijai

 

Lankytojų skaitiklis