• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Gabių vaikų ugdymas progimnazijoje 

2020-2021 m. m. progimnazijoje pradėta kurti gabių vaikų ugdymo sistema: parengtos jų ugdymo metodinės rekomendacijos mokytojams, sukurta jų skatinimo sistema, jiems sudarytos sąlygos plėtoti savo gebėjimus, vykdytos veiklos įvairių dalykų žinioms pagilinti.

Mokiniai turėjo galimybę bendrauti ir bendradarbiauti su gabiais bendraamžiais, dalyvauti projektuose. Su projektų tikslais ir veiklomis mokiniai buvo supažindinti dar mokslo metų pradžioje. Lapkričio mėnesį, prasidėjus karantinui, nuspręsta projektus vykdyti nuotoliniu būdu ir progimnazijos bendruomenei pristatyti birželio mėn. pradžioje. Mokinių projektiniai darbai šiuo metu demonstruojami įvairiose mokyklos erdvėse: bibliotekoje, skaitykloje ir pradinukų alėjos stende.

Džiugu, kad per mokslo metus įvykdyti penki projektai. Projekte „Fotonovelių kūrimas“ (vadovė lietuvių k. ir lit. mokytoja J. Šliažienė) 6b klasės mokiniai sukūrė tris fotonovelių ciklus „Vaikystė“, „Žiema“ ir „Mano gimtasis miestas“. Šie kūrybiniai darbai publikuojami parodoje, surengtoje mokyklos bibliotekoje. Projektui „Filmukų kūrimas apie Telšius anglų kalba“ vadovavo anglų k. mokytoja K. Bagužienė. 5-8 klasių mokinių sukurtus filmukus galima pamatyti per anglų kalbos pamokas birželio mėnesį. Projektą „Geometrinės figūros Masčio ežero pakrantėje" (vadovė matematikos mokytoja A. Streckienė) atliko 8c klasės mokiniai, kurie Masčio ežero pakrantėje ieškojo objektų, panašių į matematines geometrines figūras, fotografavo jas, atliko matavimus, skaičiavo plotus, tūrius, nustatė didžiausias ir mažiausias  figūras. Šaunius mokinių darbų rezultatus galima pamatyti skaitykloje. Projekto „Mano šokėjo kostiumas“ vadovė šokio mokytoja D. Dacienė sudarė galimybes pradinių klasių mokiniams pasitelkti vaizduotę ir nupiešti įsivaizduojamą šokėjo kostiumą. Puikūs mokinių piešiniai demonstruojami pradinukų alėjos stende. 4a klasės mokytoja J. Petrulienė su savo ugdytiniais įvykdė projektą „Populiariausi pradinukų vardai“. Atlikto darbo rezultatai taip pat demonstruojami pradinukų  alėjos stende.

Projektų vadovės mokytojos džiaugiasi, kad jų mokiniai yra kūrybingi ir atsakingi. Mokiniams veiklos labai patiko. Jie išmoko atidžiau stebėti aplinką, šauniai dirbti individualiai ir komandoje.

Gabių vaikų ugdymo programos įgyvendinimo grupės vadovė J. Šliažienė

 

Lankytojų skaitiklis