• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Atžalyniečiai – tarptautiniame Erasmus + projekte

Telšių „Atžalyno“ progimnazija dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ projekte „Little gizes to great artwork“ („Mažais žingsneliais į didįjį meną“). Šiame projekte dalyvauja keturios Europos šalys: Lietuva, Belgija, Latvija ir Ispanija. Projektą koordinuoja ispanai, o mūsų progimnazijoje koordinatorė yra pradinių klasių anglų k. mokytoja metodininkė Danutė Raudienė.

Vienas iš projekto tikslų yra padėti pradinių klasių mokiniams pažinti ir mokytis vertinti Europos kultūros paveldą. Taip pat yra siekiama tobulinti mokinių anglų kalbos ir skaitmenines žinias bei socialinę įtrauktį, plėtoti komunikavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Erasmus+ projekto veiklų metu per kiekvienos šalies meno paveldą ir jo savitumo suvokimą yra gilinamasi į projekte dalyvaujančių šalių pasirinktų menininkų – E. Patmalniece, R. Magritte, Gaudi ir M. K. Čiurlionio – meninę veiklą bei jų darbų pažinimą.

Gegužės 17 – 19 dienomis belgų WBE Gedinne pradinė mokykla suorganizavo pirmąjį susitikimą, kuris dėl Covid-19 pandemijos vyko nuotoliniu būdu. Šiame susitikime mūsų mokyklai atstovavo 12 pradinių klasių mokinių iš 4a, 4b, 3b ir 3c klasės, pradinių klasių mokytoja Eugenija Kavaliauskienė, projekto koordinatorė Danutė Raudienė, direktorius Kęstutis Saplinskas ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė. Mokiniai, susipažinę su belgų dailininko R. Magritte biografija ir jo kūryba, aplankę virtualų R. Magritte muziejų, atliko kūrybinius darbus, kurie bus siunčiami į belgų WBE Gedinne pradinę mokyklą. Projekto partnerių sukurti darbai papuoš belgų mokyklos vidines edukacines erdves.

Po susitikimo atžalyniečiai džiaugėsi bendromis veiklomis su projekto partneriais, nuoširdžiu bendravimu ir puikiais kūrybiniais darbais.

Kitą susitikimą planuojama organizuoti rudenį mūsų progimnazijoje.

Jadvyga Dapšienė, Telšių „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Lankytojų skaitiklis